کارگاه‌های معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران

لطفا براى مشاهده مشخصات كامل هر كدام از كارگاه‌ها روى نام آن‌ها و يا «دکمه جزئيات» كليك كنيد. براى ثبت نام در هركدام از كارگاه‌ها، برای بار اول ابتدا بايستی از طريق گزينه ثبت‌نام بالا سمت چپ صفحه، در سامانه ثبت‌نام کنيد. پس از ورود به سامانه و مراجعه به صفحه حاضر، كافى است کارگاه موردنظر را انتخاب کرده و سپس در صفحه بانک، هزينه آن را پرداخت نمائيد. پس از پرداخت هزينه، ثبت‌نام شما قطعی خواهد بود.

توجه: حد نصاب شرکت کنندگان برای برگزاری هر کارگاه، حداقل ده نفر خواهد بود. چنانچه تعداد ثبت‌نام کنندگان در هر کارگاه به حدنصاب ده نفر نرسد، کارگاه برگزار نشده و به جای ثبت‌نام صورت گرفته، حق شرکت در کارگاه ديگری به افراد ثبت‌نام کننده داده خواهد شد. متاسفانه امکان بازگرداندن هزينه ثبت‌نام پرداخت شده، در هرصورت به فرد پرداخت کننده وجود ندارد.

انتخاب
عنوان
تاریخ برگزاری
برگزار کننده
ظرفیت باقیمانده
جزییات
کارگاه های بایگانی شده:
۱۳۹۵/۷/۱۱
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
-
مدرس: [دکتر فرزانه امین‌پور]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۵/۷/۱۱ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۵/۷/۱۱ مکان برگزاری: دانشکده پرستاری و مامایی
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۵/۸/۲۶
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
-
مدرس: [نمایندگان ناشرین]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۵/۸/۲۶ هزینه: 200,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۵/۸/۲۶ - 9 صبح تا 1 بعدازظهر مکان برگزاری: سالن آموزش کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۵/۹/۲۱
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
-
مدرس: [نمايندگان ناشرين]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۵/۹/۲۱ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۵/۹/۲۱ - 9 صبح تا 1 بعدازظهر مکان برگزاری: دانشکده داروسازی
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۵/۱۰/۲۲
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
-
مدرس: [نمایندگان ناشرین]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ هزینه: 200,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ - 9 صبح تا 1 بعدازظهر مکان برگزاری: سالن آموزش کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۵/۱۱/۱۱
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
-
مدرس: [دکتر پیام کبیری]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ هزینه: 200,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ - 9 صبح تا 1 بعدازظهر مکان برگزاری: سالن آموزش کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۵/۱۱/۱۳
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
-
مدرس: [دکتر فرزانه امین‌پور]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ هزینه: 200,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ - 9 صبح تا 1 بعدازظهر مکان برگزاری: سالن آموزش کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۵/۱۱/۱۸
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
-
مدرس: [نمایندگان ناشرین]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ هزینه: 200,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ - 9 صبح تا 1 بعدازظهر مکان برگزاری: سالن آموزش کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۵/۱۲/۱
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
-
مدرس: [دکتر فرزانه امین‌پور]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۵/۱۲/۱ هزینه: 200,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۵/۱۲/۱ - 9 صبح تا 1 بعدازظهر مکان برگزاری: سالن آموزش کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۵/۱۲/۲
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
-
مدرس: [نمایندگان ناشرین]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۵/۱۲/۲ هزینه: 200,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۵/۱۲/۲ - 9 صبح تا 1 بعدازظهر مکان برگزاری: سالن آموزش کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۵/۱۲/۱۵
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
-
مدرس: [دکتر فرزانه امین‌پور]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ هزینه: 200,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ - 9 صبح تا 1 بعدازظهر مکان برگزاری: سالن آموزش کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۶/۲/۴
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
-
مدرس: [دکتر فرزانه امين‌پور]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۶/۲/۴ هزینه: 200,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۶/۲/۴ - 9 صبح تا 1 بعدازظهر مکان برگزاری: سالن آموزش کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۶/۲/۱۱
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
-
مدرس: [دکتر پيام کبیری]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۶/۲/۱۱ هزینه: 200,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۶/۲/۱۱ مکان برگزاری: سالن آموزش کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران
ظرفیت: 2 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۶/۲/۱۸
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
-
مدرس: [دکتر فرزانه امين‌پور]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۶/۲/۱۸ هزینه: 200,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۶/۲/۱۸ - 9 صبح تا 1 بعدازظهر مکان برگزاری: سالن آموزش کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران
ظرفیت: 22 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۶/۳/۱
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
-
مدرس: [دکتر فرزانه امين‌پور]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۶/۳/۱ هزینه: 200,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۶/۳/۱ - 9 صبح تا 1 بعدازظهر مکان برگزاری: سالن آموزش کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۶/۴/۲۶
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
-
مدرس: [دکتر فرزانه امين‌پور]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۶/۴/۲۶ هزینه: 200,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۶/۴/۲۶ - 9 صبح تا 1 بعدازظهر مکان برگزاری: سالن آموزش کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران
ظرفیت: 21 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۶/۵/۹
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
-
مدرس: [دکتر فرزانه امين‌پور]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۶/۵/۹ هزینه: 200,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۶/۵/۹ - 9 صبح تا 1 بعدازظهر مکان برگزاری: سالن آموزش کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران
ظرفیت: 19 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۶/۵/۱۶
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
-
مدرس: [دکتر پيام کبیری]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۶/۵/۱۶ هزینه: 200,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۶/۵/۱۶ - 9 صبح تا 1 بعدازظهر مکان برگزاری: سالن آموزش کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۶/۵/۲۳
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
-
مدرس: [دکتر فرزانه امين‌پور]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۶/۵/۲۳ هزینه: 200,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۶/۵/۲۳ - 9 صبح تا 1 بعدازظهر مکان برگزاری: سالن آموزش کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۶/۶/۶
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
-
مدرس: [دکتر فرزانه امين‌پور]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۶/۶/۶ هزینه: 200,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۶/۶/۶ - 9 صبح تا 1 بعدازظهر مکان برگزاری: سالن آموزش کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران
ظرفیت: 21 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۶/۶/۲۰
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
-
مدرس: [دکتر فرزانه امين‌پور]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۶/۶/۲۰ هزینه: 200,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۶/۶/۲۰ - 9 صبح تا 1 بعدازظهر مکان برگزاری: سالن آموزش کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۶/۷/۲۴
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
-
مدرس: [دکتر فرزانه امین پور]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۶/۷/۲۴ هزینه: 200,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۶/۷/۲۴ - 9 صبح تا 1 بعدازظهر مکان برگزاری: سالن آموزش کتابخانه مرکزی دانشگاه، بلوار کشاورز، خيابان پورسينا، پلاک 7
ظرفیت: 18 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۶/۸/۱۵
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
-
مدرس: [دکتر فرزانه امین پور]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۶/۸/۱۵ هزینه: 200,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۶/۸/۱۵ - 9 صبح تا 1 بعدازظهر مکان برگزاری: سالن آموزش کتابخانه مرکزی دانشگاه، بلوار کشاورز، خيابان پورسينا، پلاک 7
ظرفیت: 16 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۶/۹/۱۳
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
-
مدرس: [دکتر فرزانه امین پور]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۶/۹/۱۳ هزینه: 200,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۶/۹/۱۳ - 9 صبح تا 1 بعدازظهر مکان برگزاری: سالن آموزش کتابخانه مرکزی دانشگاه، بلوار کشاورز، خيابان پورسينا، پلاک 7
ظرفیت: 16 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۶/۹/۲۰
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
-
مدرس: [دکتر فرزانه امین پور]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۶/۹/۲۰ هزینه: 200,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۶/۹/۲۰ - 9 صبح تا 1 بعدازظهر مکان برگزاری: سالن آموزش کتابخانه مرکزی دانشگاه، بلوار کشاورز، خيابان پورسينا، پلاک 7
ظرفیت: 17 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۶/۹/۲۷
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
-
مدرس: [دکتر فرزانه امین پور]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۶/۹/۲۷ هزینه: 200,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۶/۹/۲۷ - 9 صبح تا 1 بعدازظهر مکان برگزاری: سالن آموزش کتابخانه مرکزی دانشگاه، بلوار کشاورز، خيابان پورسينا، پلاک 7
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۶/۱۰/۱۸
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
-
مدرس: [دکتر فرزانه امین پور]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ هزینه: 200,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ - 9 صبح تا 1 بعدازظهر مکان برگزاری: سالن آموزش کتابخانه مرکزی دانشگاه، بلوار کشاورز، خيابان پورسينا، پلاک 7
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۶/۱۱/۲
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
-
مدرس: [دکتر فرزانه امین پور]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۶/۱۱/۲ هزینه: 200,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۶/۱۱/۲ - 9 صبح تا 1 بعدازظهر مکان برگزاری: سالن آموزش کتابخانه مرکزی دانشگاه، بلوار کشاورز، خيابان پورسينا، پلاک 7
ظرفیت: 16 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۶/۱۲/۷
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
-
مدرس: [دکتر فرزانه امین پور]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۶/۱۲/۷ هزینه: 200,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۶/۱۲/۷ - 9 صبح تا 1 بعدازظهر مکان برگزاری: سالن آموزش کتابخانه مرکزی دانشگاه، بلوار کشاورز، خيابان پورسينا، پلاک 7
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۶/۱۲/۱۴
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
-
مدرس: [Miss Ozge Gizem Sertdemir]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ مکان برگزاری: سالن طبقه نهم ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران واقع در بلوار کشاورز، نبش خيابان قدس
ظرفیت: 70 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۶/۱۲/۱۴
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
-
مدرس: [دکتر فرزانه امین پور]
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ هزینه: 200,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ - 9 صبح تا 1 بعدازظهر مکان برگزاری: سالن آموزش کتابخانه مرکزی دانشگاه، بلوار کشاورز، خيابان پورسينا، پلاک 7
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱ و ۱۳۹۷/۱/۲
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
-
مدرس:
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۷/۱/۱ هزینه: 1,001 ریال
زمان برگزاری: ۱ و ۱۳۹۷/۱/۲ - 11 مکان برگزاری: تهران
ظرفیت: 1000 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ثبت نام

خلاصه مباحث کارگاه
توضیحات


© 2018 All Rights Reserved | TUMS Workshops Management System

Designed & Developed by : Yektaweb