بایگانی بخش اخبار سامانه

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۵ -

راه اندازی پایگاه

سامانه جامع کارگاه های کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی تهران با هدف تسهیل برگزاری کارگاه ها برای برگزار کنندگان و نیز تسهیل امور برای شرکت کنندگان راه اندازی شد. این سامانه امکان اطلاع رسانی، ثبت نام و پرداخت برخط هزینه، تایید حضور در کارگاه و نیز صدور گواهی را فراهم می سازد.


© 2018 All Rights Reserved | TUMS Workshops Management System

Designed & Developed by : Yektaweb