کارگاه‌های معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران

لطفا براى مشاهده مشخصات كامل هر كدام از كارگاه‌ها روى نام آن‌ها و يا «دکمه جزئيات» كليك كنيد. براى ثبت نام در هركدام از كارگاه‌ها، برای بار اول ابتدا بايستی از طريق گزينه ثبت‌نام بالا سمت چپ صفحه، در سامانه ثبت‌نام کنيد. پس از ورود به سامانه و مراجعه به صفحه حاضر، كافى است کارگاه موردنظر را انتخاب کرده و سپس در صفحه بانک، هزينه آن را پرداخت نمائيد. پس از پرداخت هزينه، ثبت‌نام شما قطعی خواهد بود.

توجه: حد نصاب شرکت کنندگان برای برگزاری هر کارگاه، حداقل ده نفر خواهد بود. چنانچه تعداد ثبت‌نام کنندگان در هر کارگاه به حدنصاب ده نفر نرسد، کارگاه برگزار نشده و به جای ثبت‌نام صورت گرفته، حق شرکت در کارگاه ديگری به افراد ثبت‌نام کننده داده خواهد شد. متاسفانه امکان بازگرداندن هزينه ثبت‌نام پرداخت شده، در هرصورت به فرد پرداخت کننده وجود ندارد.

انتخاب
عنوان
تاریخ برگزاری
برگزار کننده
ظرفیت باقیمانده
جزییات
کارگاه های بایگانی شده:
۱۳۹۵/۷/۱۱
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
-
مدرس: [دکتر فرزانه امین‌پور]
آخرین مهلت ثبت نام: 1395/7/11 هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۵/۷/۱۱ مکان برگزاری: دانشکده پرستاری و مامایی
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۵/۸/۲۶
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
-
مدرس: [نمایندگان ناشرین]
آخرین مهلت ثبت نام: 1395/8/26 هزینه: 200,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۵/۸/۲۶ - 9 صبح تا 1 بعدازظهر مکان برگزاری: سالن آموزش کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۵/۹/۲۱
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
-
مدرس: [نمايندگان ناشرين]
آخرین مهلت ثبت نام: 1395/9/21 هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۵/۹/۲۱ - 9 صبح تا 1 بعدازظهر مکان برگزاری: دانشکده داروسازی
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۵/۱۰/۲۲
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
-
مدرس: [نمایندگان ناشرین]
آخرین مهلت ثبت نام: 1395/10/22 هزینه: 200,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ - 9 صبح تا 1 بعدازظهر مکان برگزاری: سالن آموزش کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۵/۱۱/۱۱
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
-
مدرس: [دکتر پیام کبیری]
آخرین مهلت ثبت نام: 1395/11/11 هزینه: 200,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ - 9 صبح تا 1 بعدازظهر مکان برگزاری: سالن آموزش کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۵/۱۱/۱۳
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
-
مدرس: [دکتر فرزانه امین‌پور]
آخرین مهلت ثبت نام: 1395/11/13 هزینه: 200,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ - 9 صبح تا 1 بعدازظهر مکان برگزاری: سالن آموزش کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۵/۱۱/۱۸
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
-
مدرس: [نمایندگان ناشرین]
آخرین مهلت ثبت نام: 1395/11/18 هزینه: 200,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ - 9 صبح تا 1 بعدازظهر مکان برگزاری: سالن آموزش کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۵/۱۲/۱
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
-
مدرس: [دکتر فرزانه امین‌پور]
آخرین مهلت ثبت نام: 1395/12/1 هزینه: 200,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۵/۱۲/۱ - 9 صبح تا 1 بعدازظهر مکان برگزاری: سالن آموزش کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۵/۱۲/۲
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
-
مدرس: [نمایندگان ناشرین]
آخرین مهلت ثبت نام: 1395/12/2 هزینه: 200,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۵/۱۲/۲ - 9 صبح تا 1 بعدازظهر مکان برگزاری: سالن آموزش کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۵/۱۲/۱۵
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
-
مدرس: [دکتر فرزانه امین‌پور]
آخرین مهلت ثبت نام: 1395/12/15 هزینه: 200,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ - 9 صبح تا 1 بعدازظهر مکان برگزاری: سالن آموزش کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۶/۲/۴
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
-
مدرس: [دکتر فرزانه امين‌پور]
آخرین مهلت ثبت نام: 1396/2/4 هزینه: 200,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۶/۲/۴ - 9 صبح تا 1 بعدازظهر مکان برگزاری: سالن آموزش کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۶/۲/۱۱
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
-
مدرس: [دکتر پيام کبیری]
آخرین مهلت ثبت نام: 1396/2/11 هزینه: 200,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۶/۲/۱۱ مکان برگزاری: سالن آموزش کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران
ظرفیت: 2 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۶/۲/۱۸
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
-
مدرس: [دکتر فرزانه امين‌پور]
آخرین مهلت ثبت نام: 1396/2/18 هزینه: 200,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۶/۲/۱۸ - 9 صبح تا 1 بعدازظهر مکان برگزاری: سالن آموزش کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران
ظرفیت: 22 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۶/۳/۱
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
-
مدرس: [دکتر فرزانه امين‌پور]
آخرین مهلت ثبت نام: 1396/3/1 هزینه: 200,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۶/۳/۱ - 9 صبح تا 1 بعدازظهر مکان برگزاری: سالن آموزش کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۶/۴/۲۶
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
-
مدرس: [دکتر فرزانه امين‌پور]
آخرین مهلت ثبت نام: 1396/4/26 هزینه: 200,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۶/۴/۲۶ - 9 صبح تا 1 بعدازظهر مکان برگزاری: سالن آموزش کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران
ظرفیت: 21 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۶/۵/۹
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
-
مدرس: [دکتر فرزانه امين‌پور]
آخرین مهلت ثبت نام: 1396/5/9 هزینه: 200,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۶/۵/۹ - 9 صبح تا 1 بعدازظهر مکان برگزاری: سالن آموزش کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران
ظرفیت: 19 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۶/۵/۱۶
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
-
مدرس: [دکتر پيام کبیری]
آخرین مهلت ثبت نام: 1396/5/16 هزینه: 200,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۶/۵/۱۶ - 9 صبح تا 1 بعدازظهر مکان برگزاری: سالن آموزش کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۶/۵/۲۳
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
-
مدرس: [دکتر فرزانه امين‌پور]
آخرین مهلت ثبت نام: 1396/5/23 هزینه: 200,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۶/۵/۲۳ - 9 صبح تا 1 بعدازظهر مکان برگزاری: سالن آموزش کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۶/۶/۶
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
-
مدرس: [دکتر فرزانه امين‌پور]
آخرین مهلت ثبت نام: 1396/6/6 هزینه: 200,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۶/۶/۶ - 9 صبح تا 1 بعدازظهر مکان برگزاری: سالن آموزش کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران
ظرفیت: 21 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۶/۶/۲۰
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
-
مدرس: [دکتر فرزانه امين‌پور]
آخرین مهلت ثبت نام: 1396/6/20 هزینه: 200,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۶/۶/۲۰ - 9 صبح تا 1 بعدازظهر مکان برگزاری: سالن آموزش کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۶/۷/۲۴
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
-
مدرس: [دکتر فرزانه امین پور]
آخرین مهلت ثبت نام: 1396/7/24 هزینه: 200,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۶/۷/۲۴ - 9 صبح تا 1 بعدازظهر مکان برگزاری: سالن آموزش کتابخانه مرکزی دانشگاه، بلوار کشاورز، خيابان پورسينا، پلاک 7
ظرفیت: 18 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۶/۸/۱۵
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
-
مدرس: [دکتر فرزانه امین پور]
آخرین مهلت ثبت نام: 1396/8/15 هزینه: 200,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۶/۸/۱۵ - 9 صبح تا 1 بعدازظهر مکان برگزاری: سالن آموزش کتابخانه مرکزی دانشگاه، بلوار کشاورز، خيابان پورسينا، پلاک 7
ظرفیت: 16 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۶/۹/۱۳
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
-
مدرس: [دکتر فرزانه امین پور]
آخرین مهلت ثبت نام: 1396/9/13 هزینه: 200,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۶/۹/۱۳ - 9 صبح تا 1 بعدازظهر مکان برگزاری: سالن آموزش کتابخانه مرکزی دانشگاه، بلوار کشاورز، خيابان پورسينا، پلاک 7
ظرفیت: 16 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۶/۹/۲۰
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
-
مدرس: [دکتر فرزانه امین پور]
آخرین مهلت ثبت نام: 1396/9/20 هزینه: 200,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۶/۹/۲۰ - 9 صبح تا 1 بعدازظهر مکان برگزاری: سالن آموزش کتابخانه مرکزی دانشگاه، بلوار کشاورز، خيابان پورسينا، پلاک 7
ظرفیت: 17 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۶/۹/۲۷
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
-
مدرس: [دکتر فرزانه امین پور]
آخرین مهلت ثبت نام: 1396/9/27 هزینه: 200,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۶/۹/۲۷ - 9 صبح تا 1 بعدازظهر مکان برگزاری: سالن آموزش کتابخانه مرکزی دانشگاه، بلوار کشاورز، خيابان پورسينا، پلاک 7
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۶/۱۰/۱۸
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
-
مدرس: [دکتر فرزانه امین پور]
آخرین مهلت ثبت نام: 1396/10/18 هزینه: 200,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ - 9 صبح تا 1 بعدازظهر مکان برگزاری: سالن آموزش کتابخانه مرکزی دانشگاه، بلوار کشاورز، خيابان پورسينا، پلاک 7
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۶/۱۱/۲
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
-
مدرس: [دکتر فرزانه امین پور]
آخرین مهلت ثبت نام: 1396/11/2 هزینه: 200,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۶/۱۱/۲ - 9 صبح تا 1 بعدازظهر مکان برگزاری: سالن آموزش کتابخانه مرکزی دانشگاه، بلوار کشاورز، خيابان پورسينا، پلاک 7
ظرفیت: 16 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۶/۱۲/۷
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
-
مدرس: [دکتر فرزانه امین پور]
آخرین مهلت ثبت نام: 1396/12/7 هزینه: 200,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۶/۱۲/۷ - 9 صبح تا 1 بعدازظهر مکان برگزاری: سالن آموزش کتابخانه مرکزی دانشگاه، بلوار کشاورز، خيابان پورسينا، پلاک 7
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۶/۱۲/۱۴
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
-
مدرس: [Miss Ozge Gizem Sertdemir]
آخرین مهلت ثبت نام: 1396/12/14 هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ مکان برگزاری: سالن طبقه نهم ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران واقع در بلوار کشاورز، نبش خيابان قدس
ظرفیت: 70 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۶/۱۲/۱۴
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
-
مدرس: [دکتر فرزانه امین پور]
آخرین مهلت ثبت نام: 1396/12/14 هزینه: 200,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ - 9 صبح تا 1 بعدازظهر مکان برگزاری: سالن آموزش کتابخانه مرکزی دانشگاه، بلوار کشاورز، خيابان پورسينا، پلاک 7
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱ و ۱۳۹۷/۱/۲
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
-
مدرس:
آخرین مهلت ثبت نام: 1397/1/1 هزینه: 1,001 ریال
زمان برگزاری: ۱ و ۱۳۹۷/۱/۲ - 11 مکان برگزاری: تهران
ظرفیت: 1000 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ثبت نام

خلاصه مباحث کارگاه
توضیحات

۱۳۹۷/۳/۲۹
اداره انتشارات و علم‌سنجی دانشگاه
-
مدرس: [دکتر پيام کبيری]
آخرین مهلت ثبت نام: 1397/3/29 هزینه: 300,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۷/۳/۲۹ - 9 تا 14 مکان برگزاری: سالن آموزشی کتابخانه مركزی دانشگاه، خيابان پورسينا، پلاک ۷
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ✓   فایل‌های پیوست ثبت نام

زمان موضوع مدت
9:15 - 9:00 نشریات الکترونیک، مفاهیم و تعاریف 15 دقیقه
9:30 - 9:15 معرفی مجموعه Elsevier 15 دقیقه
10:00 - 9:30 معرفی امکان Browse در مجموعه Elsevier 30 دقیقه
10:30 - 10:00 معرفی امکان Search در مجموعه Elsevier 30 دقیقه
11:00 - 10:30 استراحت و پذیرایی 30 دقیقه
11:30 - 11:00 بازیابی مجلات الکترونیک، معرفی DOI 30 دقیقه
12:00 - 11:30 آشنایی با Impact Factor و شیوه بازیابی آن 30 دقیقه
12:30 - 12:00 کار عملی و تمرین 30 دقیقه
13:00 - 12:30 آشنایی با سرویس Alert در مجموعه Elsevier 30 دقیقه

۱۳۹۷/۴/۲
اداره انتشارات و علم‌سنجی دانشگاه
-
مدرس: [دکتر فرزانه امين‌پور]
آخرین مهلت ثبت نام: 1397/4/2 هزینه: 300,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۷/۴/۲ - 9 تا 14 مکان برگزاری: سالن آموزشی کتابخانه مركزی دانشگاه، خيابان پورسينا، پلاک ۷
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ✓   فایل‌های پیوست ثبت نام

 
دانشگاه علوم پزشكي تهران
معاونت تحقیقات و فن‏آوری


راهنمای شرکت در کارگاه آشنايی با نرم‌افزار EndNote
 

به متقاضیان شرکت در این کارگاه موکدا توصیه می شود لطفا قبل از شرکت در کارگاه این راهنما را با دقت مطالعه فرمایید.
 
نرم افزار EndNote محصول شرکت ISI و یکی از پیشرفته‌ترین نرم‌افزارهای مدیریت منابع و مراجع علمی است. این نرم‌افزار امکان رفرانس‌گذاري در متن مقاله، کتاب، پایان‌نامه و طرح تحقیقاتی را فراهم می‌آورد. علاوه بر آن، امکان ذخیره‌سازی اطلاعات کتاب شناختي مقاله، چکيده و حتي متن کامل مقاالات مورد استناد را هم دارا می باشد. در این کارگاه ابتدا مفاهیم اصلی و الگوهای کلی رفرانس‌نویسی و ابزارهای رفرانس‌نویسی روز دنیا معرفی خواهد شد. سپس شرکت‌کنندگان با ساختار کلی نرم‌افزار EndNote و روش نصب و راه‌اندازی آن بر روی کامپیوتر شخصی آشنا می‌شوند. پس از آن روش ايجاد بانک اطلاعاتی در اين نرم‌افزار، انواع شیوه‌های ورود اطلاعات مقالات به این بانک اطلاعاتی، ذخیره‌سازی و سازماندهی مقالات، خروجی گرفتن از مقالات بازیابی شده در محیط بانک‌های اطلاعاتی مختلف آموزش داده خواهد شد. انجام تنظیمات کاربردی لازم در EndNote برای نگارش مقاله، شیوه‌های درج رفرانس‌ها در متن مقاله، ویرایش حذف و اضافه نمودن رفرانس‌ها و آماده‌سازی متن نهایی جهت ارسال به ناشر از دیگر بخش‌های این کارگاه می‌باشد. کلیه مباحث این کارگاه همراه با کار عملی ارائه خواهد شد.
 

 
این کارگاه‌ها در یک روز از ساعت 9 صبح تا 14 برگزار می‌گردد.
 
 • مخاطبین این کارگاه اعضای محترم هیات علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران رشته‌های مختلف علوم پزشکی و غیرپزشکی می‌باشند.
 • در این کارگاه یک CD آموزشی EndNote که در بردارنده نسخه X7 این نرم افزار جهت نصب آن بر روی کامپیوتر شخصی است به شرکت‌کنندگان ارائه می‌شود.
 
 
 لطفا توجه فرمایید:
 • به دلیل واریز هزینه شرکت در کارگاه به حساب دولتی، در صورت انصراف از شرکت در کارگاه، وجه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی‌گردد.
 • لطفا گواهی مربوط به کارگاه را حتی الامکان در پایان هر کارگاه دریافت نمایید. این گواهی حداکثر تا 3 ماه پس از تاریخ برگزاری کارگاه قابل دریافت می‌باشد.
زمان موضوع مدت
9:05 - 9:00 تلاوت آیاتی از قرآن مجید 5 دقیقه
9:15 - 9:05 آشنایی با مفاهیم کلی در رفرانس‌نویسی 10 دقیقه
9:30 - 9:15 معرفی و مقایسه شیوه های کلی رفرانس‌نویسی 15 دقیقه
9:45 - 9:30 معرفی و مقایسه ابزارهای رفرانس‌نویسی 15 دقیقه
10:00 - 9:45 آشنایی با نرم افزار EndNote 15 دقیقه
10:15 - 10:00 ایجاد بانک اطلاعاتی در EndNote 15 دقیقه
10:30 - 10:15 تمرین عملی (1) 15 دقیقه
11:00 - 10:30 استراحت و پذیرایی 30 دقیقه
11:15 - 11:00 روش‌های ورود اطلاعات به EndNote 15 دقیقه
11:30 - 11:15 سازماندهی اطلاعات در EndNote 15 دقیقه
12:00 - 11:30 انجام تنظیمات کاربردی در EndNote 30 دقیقه
12:30 - 12:00 تمرین عملی (2) 30 دقیقه
13:00 - 12:30 رفرانس‌گذاری در متن و ایجاد فهرست منابع 30 دقیقه
13:15 - 13:00 آماده‌سازی متن جهت ارسال به ناشر 15 دقیقه
13:00 - 12:30 ویرایش، حذف و افزودن رفرانس‌ها و ارسال مجدد 15 دقیقه
13:00 - 12:30 تمرین عملی (3) 30 دقیقه

۱۳۹۷/۴/۹
اداره انتشارات و علم‌سنجی دانشگاه
-
مدرس: [دکتر فرزانه امين‌پور]
آخرین مهلت ثبت نام: 1397/4/9 هزینه: 300,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۷/۴/۹ - 9 تا 14 مکان برگزاری: سالن آموزشی کتابخانه مركزی دانشگاه، خيابان پورسينا، پلاک ۷
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ✓   فایل‌های پیوست ثبت نام

 
دانشگاه علوم پزشكي تهران
معاونت تحقیقات و فن‏آوری


راهنمای شرکت در کارگاه جستجو درPubMed
 

به متقاضیان شرکت در این کارگاه موکدا توصیه می شود لطفا قبل از شرکت در کارگاه این راهنما را با دقت مطالعه فرمایید.
 
پایگاه اطلاعاتیPubMed  مهم‌ترین منبع اطلاعاتی در حوزه علوم زیست پزشکی است. این پایگاه توسط کتابخانه ملی پزشکی (National Library of Medicine – NLM)  وابسته به مرکز ملی اطلاعات زیست‌فناوری (National Institute of Health - NIH) ایالات متحده آمریکا نگهداری و به روزرسانی می‌شود. بانک اطلاعاتی Medline مهم‌ترین پایگاه داده PubMed می‌باشد. به غیر از Medline پایگاه‌های داده دیگری نیز از طریق PubMed  قابل دسترسی می‌باشند. یکی از این پایگاه‌ها PubMed Central یا PMC است که در واقع یک آرشیو رایگان از متن کامل یا Full text مقالات مجلات زیست پزشکی می‌باشد. در این کارگاه شرکت‌کنندگان ابتدا به صورت اجمال با ضرورت و مفاهیم اصلی مرور متون و مراحل آن آشنا می‌شوند. سپس انواع منابع اطلاعاتی که می‌تواند به عنوان مرجع برای مرور متون مورد استفاده قرار گیرد، معرفی می‌شود. پس از آن ساختار پایگاه اطلاعاتیPubMed ، شیوه تنظیم استراتژی جستجو و انواع تکنیک‌های تخصصی جستجو در این پایگاه به تفصیل آموزش داده می‌شود. شرکت‌کنندگان این کارگاه انواع فنون جستجو در PubMed شامل جستجوی ساده، جستجوی پیشرفته و جستجوی موضوعی مبتنی بر سرعنوان‌های موضوعی یا MeSH و همچنین شیوه استفاده از PubMed Central را به صورت عملی فرا می‌گیرند.

 

 
این کارگاه‌ها در یک روز از ساعت 9 صبح تا 14 برگزار می‌گردد.
 
 • مخاطبین این کارگاه اعضای محترم هیات علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران رشته های مختلف علوم پزشکی می‌باشند.
   
 
 
 لطفا توجه فرمایید:
 • به دلیل واریز هزینه شرکت در کارگاه به حساب دولتی، در صورت انصراف از شرکت در کارگاه، وجه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی‌گردد.
 • لطفا گواهی مربوط به کارگاه را حتی الامکان در پایان هر کارگاه دریافت نمایید. این گواهی حداکثر تا 3 ماه پس از تاریخ برگزاری کارگاه قابل دریافت می‌باشد.
زمان موضوع مدت
9:05 - 9:00 تلاوت آیاتی از قرآن مجید 5 دقیقه
9:15 - 9:05 مرور متون: مبانی، کاربرد و مراحل اجرا 10 دقیقه
9:30 - 9:15 معرفی انواع منابع اطلاعاتی 15 دقیقه
9:45 - 9:30 آشنایی با پایگاه اطلاعاتی PubMed 15 دقیقه
10:00 - 9:45 معرفی و کاربرد تکنیک‌های تخصصی جستجو 15 دقیقه
10:15 - 10:00 طراحی استراتژی جستجو در PubMed 15 دقیقه
10:30 - 10:15 تمرین عملی (1) 15 دقیقه
11:00 - 10:30 استراحت و پذیرایی 30 دقیقه
11:30 - 11:00 جستجوی ساده در PubMed 30 دقیقه
11:45 - 11:30 تمرین عملی(2) 15 دقیقه
12:15 - 11:45 جستجوی پیشرفته در PubMed 30 دقیقه
12:30 - 12:15 آشنایی با PubMed Central 15 دقیقه
12:45 - 12:30 تمرین عملی (3) 15 دقیقه
13:00 - 12:45 معرفی و کاربرد سر عنوان‌های موضوعی پزشکی Mesh 15 دقیقه
13:30 - 13:00 روش جستجوی موضوعی در PubMed 30 دقیقه
14:00 - 13:30 تمرین عملی (4) 30 دقیقه

۲۳ و ۱۳۹۷/۴/۲۴
اداره انتشارات و علم‌سنجی دانشگاه
-
مدرس: [دکتر آرش جلالی] [دکتر اکبر شفيعی]
آخرین مهلت ثبت نام: 1397/4/23 هزینه: 600,000 ریال
زمان برگزاری: ۲۳ و ۱۳۹۷/۴/۲۴ - 9 تا 14 مکان برگزاری: سالن آموزشی کتابخانه مركزی دانشگاه، خيابان پورسينا، پلاک ۷
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ✓   فایل‌های پیوست ثبت نام

 
دانشگاه علوم پزشكي تهران
معاونت تحقیقات و فن‏آوری
 
اداره انتشارات و علم سنجی
 
راهنمای شرکت در کارگاه مرور نظام‌مند
(Systematic Review)
 

 
 
به متقاضیان شرکت در این کارگاه موکدا توصیه می شود لطفا قبل از شرکت در کارگاه این راهنما را با دقت مطالعه فرمایید.
 
در هرم ارزش علمی شواهد برای تصمیم‌گیری، مرور نظام‌مند در راس هرم قرار دارد. بدین معنی که یکی از بهترین انواع مطالعات برای جمع‌آوری و سنتز شواهد و نتیجه‌گیری بر اساس مجموعه‌ای از شواهد و پژوهش‌ها می‌باشد. امروزه عقیده بر این است که تصمیم‌گیری توسط ارائه‌دهندگان خدمات، باید بر اساس مجموعه شواهد موجود در یک موضوع صورت گیرد و نه بر اساس مطالعات منفرد و مجزا. لذا، انجام مطالعات مرور نظام‌مند و آشنایی پژوهشگران با چگونگی انجام این نوع مطالعات، به عنوان یکی از ابزارهای تصمیم‌سازی، علاوه بر اینکه توان پژوهشگران را در انجام این نوع ارزشمند از مطالعات افزایش می‌دهد، می‌تواند در تولید دانش کاربردی موثر باشد.
 
در این کارگاه مراحل انجام مرور نظام‌مند به صورت تئوری و عملی آموزش داده می‌شود. این مراحل از انجام جستجوی نظام‌مند آغاز و با تجزیه و تحلیل نتایج خاتمه می‌یابد.

این کارگاه‌ها در دو روز از ساعت 9 صبح تا 14 برگزار می‌گردد.
 
این کارگاه برای افرادی که در زمینه علوم پزشکی یا بهداشتی تحصیل نکرده‌اند توصیه نمی‌شود.
 
 
 لطفا توجه فرمایید:
 • به دلیل واریز هزینه شرکت در کارگاه به حساب دولتی، در صورت انصراف از شرکت در کارگاه، وجه پرداختی به هیچ‌ وجه مسترد نمی‌گردد.
 • لطفا گواهی مربوط به کارگاه را حتی الامکان در پایان هر کارگاه دریافت نمایید. این گواهی حداکثر تا 3 ماه پس از تاریخ برگزاری کارگاه قابل دریافت می‌باشد.
زمان موضوع مدت
روز اول
9:15 - 9:00 مقدمه و آشنایی با انواع مقاله مروری 15 دقیقه
9:30 - 9:15 مبانی مقاله مرور نظام‌مند 15 دقیقه
9:45 - 9:30 طرح پرسش مروری 15 دقیقه
10:15 - 9:45 کار گروهی 30 دقیقه
10:30 - 10:15 روش‌های جستجو 15 دقیقه
11:00 - 10:30 استراحت و پذیرایی 30 دقیقه
11:30 - 11:00 ادامه روش‌های جستجو 30 دقیقه
12:30 - 11:30 کار گروهی 60 دقیقه
13:30 - 12:30 انتخاب مقالات 60 دقیقه
14:00 - 13:30 کار گروهی 60 دقیقه
زمان موضوع مدت
روز دوم
9:05 - 9:00 تلاوت آیاتی از قرآن مجید 5 دقیقه
9:15 - 9:05 مروری بر مطالب گذشته 10 دقیقه
9:30 - 9:15 ارزیابی کیفی مقالات و آشنایی با ابزارهای نقادانه مقالات 15 دقیقه
10:30 - 9:30 کار گروهی 4- نقد مطالعات کار آزمایی بالینی با ابزارهای ارزیابی نقادانه مرتبط 60 دقیقه
10:45 - 10:30 استخراج داده‌ها 15 دقیقه
11:00 - 10:45 کار گروهی 5- استخراج داده‌ها 30 دقیقه
11:30 - 11:00 استراحت و پذیرایی 30 دقیقه
12:45 - 11:30 مفاهیم آماری اولیه در متاآنالیز (نمودارهای مهم و تفسیر آنها: مفاهیم مربوط به مدل‌های random و fix) 75 دقیقه
13:45 - 12:45 کار گروهی 6- ارزیابی نقادانه مقالات مرور سیستماتیک با استفاده از ابزار ارزیابی نقادانه مرتبط 60 دقیقه
14:00 - 13:45 پرسش و پاسخ و جمع‌بندی 60 دقیقه

۲۶ و ۱۳۹۷/۴/۲۷
اداره انتشارات و علم‌سنجی دانشگاه
-
مدرس: [آقای حمید‏رضا توحیدی] [آقای ولی ‏اله بایگی]
آخرین مهلت ثبت نام: 1397/4/26 هزینه: 600,000 ریال
زمان برگزاری: ۲۶ و ۱۳۹۷/۴/۲۷ - 9 تا 14 مکان برگزاری: سالن آموزشی کتابخانه مركزی دانشگاه، خيابان پورسينا، پلاک ۷
ظرفیت: 21 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ✓   فایل‌های پیوست ثبت نام

 

 
دانشگاه علوم پزشكي تهران
معاونت تحقیقات و فن‏آوری


 
راهنمای شرکت در کارگاه نقد و داوری مقاله
(Peer Review & Critical Appraisal)به متقاضیان شرکت در این کارگاه موکدا توصیه می شود لطفا قبل از شرکت در کارگاه این راهنما را با دقت مطالعه فرمایید.
 
این کارگاه اصول نقد و داوری مقالات منتج از پژوهش‌های علوم پزشکی و بهداشتی را مرور می‌کند. کارگاه در وحله‌ی اول به کسانی توصیه می‌شود که کار نقد و داوری مقالات را برای ژورنال‌های داخلی یا خارجی انجام می‌دهند و می‌خواهند با روش‌های استاندارد داوری بیشتر آشنا شوند. از آنجا که در صورت آشنا شدن با روش‌های داوری، افراد می‌توانند در نگارش مقاله خود دقت بیشتری کنند و حداقل از اشتباهات رایج اجتناب کنند، معمولاً بخشی از شرکت‌کنندگان کارگاه را نویسندگان مجرب‏‌تر مقالات تشکیل می‌دهند.

در این کارگاه اطلاعاتی در مورد چک لیست‌های داوری مقالات ارائه می‌شود و چند چک لیست انتخابی مورد بحث و بررسی بیشتر قرار می‌گیرند. همچنین در کارهای گروهی چند مقاله چاپ شده مورد داوری بر اساس چک لیست قرار می‌گیرند.


 

این کارگاه‌ها در دو روز از ساعت 9 صبح تا 14 برگزار می‌گردد.
 
این کارگاه برای افرادی که در زمینه علوم پزشکی یا بهداشتی تحصیل نکرده‌اند توصیه نمی‌شود.
 
 
 لطفا توجه فرمایید:
 • به دلیل واریز هزینه شرکت در کارگاه به حساب دولتی، در صورت انصراف از شرکت در کارگاه، وجه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی‌گردد.
 • لطفا گواهی مربوط به کارگاه را حتی الامکان در پایان هر کارگاه دریافت نمایید. این گواهی حداکثر تا 3 ماه پس از تاریخ برگزاری کارگاه قابل دریافت می‌باشد.

 
زمان موضوع مدت
روز اول
9:05 - 9:00 تلاوت آیاتی از قرآن مجید 5 دقیقه
9:15 - 9:05 معرفی کارگاه و معارفه 10 دقیقه
9:30 - 9:15 اهمیت نقد و داوری مقاله 15 دقیقه
10:00 - 9:30 انواع مطالعات اپیدمیولوژیک 30 دقیقه
10:15 - 10:00 کار گروهی (1) 15 دقیقه
11:00 - 10:15 شاخص‌های وقوع و رابطه 45 دقیقه
11:20 - 11:00 استراحت و پذیرایی 20 دقیقه
11:30 - 11:20 کار گروهی و ارایه (2) 10 دقیقه
12:30 - 11:30 خطاها در مطالعات اپیدمیولوژیک 60 دقیقه
12:45 - 12:30 کار گروهی و ارائه (3) 15 دقیقه
13:15 - 12:45 مروری بر روش‌های تحلیل آماری داده‌ها 30 دقیقه
13:30 - 13:15 کار گروهی و ارائه (4) 15 دقیقه
14:00 - 13:30 جمع‌بندی روز اول 30 دقیقه
زمان موضوع مدت
روز دوم
9:15 - 9:00 بررسی اجزا مقاله 15 دقیقه
9:45 - 9:15 معرفی ابزارها 30 دقیقه
10:45 - 9:45 بررسی مطالعات مشاهده‌ای 60 دقیقه
11:00 - 10:45 کار گروهی و ارائه (5) 15 دقیقه
11:30 - 11:00 استراحت و پذیرایی 30 دقیقه
12:15 - 11:30 بررسی مطالعات کار‌آزمایی بالینی 45 دقیقه
12:45 - 12:15 کار گروهی و ارائه (6) 30 دقیقه
13:15 - 12:45 بررسی تست‌های تشخیصی 30 دقیقه
13:30 - 13:15 نکات جانبی 30 دقیقه
14:00 - 13:30  پرسش و پاسخ و جمع‌بندی کارگاه 30 دقیقه

۱۳۹۷/۵/۲
اداره انتشارات و علم‌سنجی دانشگاه
-
مدرس: [دکتر پيام کبيری]
آخرین مهلت ثبت نام: 1397/5/2 هزینه: 300,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۷/۵/۲ - 9 تا 14 مکان برگزاری: سالن آموزشی کتابخانه مركزی دانشگاه، خيابان پورسينا، پلاک ۷
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ✓   فایل‌های پیوست ثبت نام

 
دانشگاه علوم پزشكي تهران
معاونت تحقیقات و فن‏آوری


راهنمای شرکت در کارگاه آشنايی با نرم‌افزار EndNote
 

به متقاضیان شرکت در این کارگاه موکدا توصیه می شود لطفا قبل از شرکت در کارگاه این راهنما را با دقت مطالعه فرمایید.
 
الگوهای رفرانس‌نویسی متنوع موجود در دنیا، باعث شده است که بشر برای تسهیل و تسریع رفرانس‌گذاری مقالات و منابع علمی، مجموعه نرم‌افزارهایی را ابداع نماید تا به کمک آن‌ها، کار مدیریت مراجع و منابع مقالات را بهتر و آسان‌تر صورت دهد. این نرم‌افزارها امکان رفرانس‌گذاری در متن مقالات و تبدیل اطلاعات مقاله مورد ارجاع به الگوی رفرانس‌نویسی مجله مورد نظر و نیز روز آمدسازی فهرست منابع مورد استفاده در مقاله را، با اضافه یا حذف کردن هر منبع، به کاربر می‌دهند. از طرف دیگر این نرم‌افزارها، تمامی مقالات بازیابی شده هنگام مرور متون ذخیره شده، امکان در اختیار داشتن اطلاعات کتاب شناختی مقاله، چکیده و حتی اصل مقالات مورد استفاده در نگارش مقالات نیز فراهم می‌شود. از مجموعه نرم‌افزارهای طراحی شده با هدف فوق، دو نرم افزار معروف‌تر مورد تدریس قرار می‌گیرند.
 
آشنایی با نرم‌افزار EndNote و EndNote Web
نرم‌افزار محصول شرکت ISI بوده، امکان مدیریت رفرانس‌های مقالات را فراهم می‌نماید. نرم‌افزار مذکور در دو نسخه Desktop و Web ارائه شده است. نرم‌افزار علاوه بر امکان مدیریت رفرانس‌های مقالات، توانایی مدیریت تصاویر و نمودارهای مقالات را نیز داشته و فونت Unicode و طبعا فونت‌های فارسی را نیز پشتیبانی می‌کند. ویرایش X7 یا هفدهم این نرم‌افزار در این کارگاه تدریس می‌شود.
در این کارگاه یک CD آموزشی تهیه شده EndNote که در برگیرنده نسخه X7 نرم‌افزار برای نصب روی کامپیوتر شخصی شماست نیز ارایه می‌شود.
‌‌

 
این کارگاه‌ها در یک روز از ساعت 9 صبح تا 14 برگزار می‌گردد.
 
مخاطبین این کارگاه اعضای محترم هیات‌علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران رشته‌های مختلف علوم پزشکی و غیرپزشکی می‌باشند.
 
 
 لطفا توجه فرمایید:
 • به دلیل واریز هزینه شرکت در کارگاه به حساب دولتی، در صورت انصراف از شرکت در کارگاه، وجه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی‌گردد.
 • لطفا گواهی مربوط به کارگاه را حتی الامکان در پایان هر کارگاه دریافت نمایید. این گواهی حداکثر تا 3 ماه پس از تاریخ برگزاری کارگاه قابل دریافت می‌باشد.
زمان موضوع مدت
9:15 - 9:00 رفرانس‌نویسی، اهمیت و انواع آن 15 دقیقه
9:30 - 9:15 معرفی نرم‌افزار EndNote 15 دقیقه
9:45 - 9:30 نحوه ایجاد بانک اطلاعاتی در نرم‌افزار 15 دقیقه
10:00 - 9:45 روش‌های ورود اطلاعات 15 دقیقه
10:30 - 10:00 کار عملی و تمرین (1) 30 دقیقه
11:00 - 10:30 استراحت و پذیرایی 30 دقیقه
11:30 - 11:00 ایجاد و تولید فهرست منابع 30 دقیقه
12:00 - 11:30 کار عملی و تمرین (2) 30 دقیقه
12:30 - 12:00 آشنایی با شیوه حذف کردن رفرانس‌ها 30 دقیقه
13:00 - 12:30 آماده‌سازی مقاله برای ارسال 30 دقیقه

۶ و ۱۳۹۷/۵/۷
اداره انتشارات و علم‌سنجی دانشگاه
-
مدرس: [دکتر آرش جلالی] [دکتر اکبر شفیعی]
آخرین مهلت ثبت نام: 1397/5/6 هزینه: 600,000 ریال
زمان برگزاری: ۶ و ۱۳۹۷/۵/۷ - 9 تا 14 مکان برگزاری: سالن آموزشی کتابخانه مركزی دانشگاه، خيابان پورسينا، پلاک ۷
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ✓   فایل‌های پیوست ثبت نام

 
دانشگاه علوم پزشكي تهران
معاونت تحقیقات و فن‏آوری
 
اداره انتشارات و علم سنجی
 
راهنمای شرکت در کارگاه مرور نظام‌مند
(Systematic Review)
 

 
 
به متقاضیان شرکت در این کارگاه موکدا توصیه می شود لطفا قبل از شرکت در کارگاه این راهنما را با دقت مطالعه فرمایید.
 
در هرم ارزش علمی شواهد برای تصمیم‌گیری، مرور نظام‌مند در راس هرم قرار دارد. بدین معنی که یکی از بهترین انواع مطالعات برای جمع‌آوری و سنتز شواهد و نتیجه‌گیری بر اساس مجموعه‌ای از شواهد و پژوهش‌ها می‌باشد. امروزه عقیده بر این است که تصمیم‌گیری توسط ارائه دهندگان خدمات، باید بر اساس مجموعه شواهد موجود در یک موضوع صورت گیرد و نه بر اساس مطالعات منفرد و مجزا. لذا، انجام مطالعات مرور نظام‌مند و آشنایی پژوهشگران با چگونگی انجام این نوع مطالعات، به عنوان یکی از ابزارهای تصمیم سازی، علاوه بر اینکه توان پژوهشگران را در انجام این نوع ارزشمند از مطالعات افزایش می‌دهد، می‌تواند در تولید دانش کاربردی موثر باشد.
 
در این کارگاه مراحل انجام مرور نظام مند به صورت تئوری و عملی آموزش داده می شود. این مراحل از انجام جستجوی نظام‌مند آغاز و با تجزیه و تحلیل نتایج خاتمه می‌یابد.

این کارگاه‌ها در دو روز از ساعت 9 صبح تا 14 برگزار می‌گردد.
 
این کارگاه برای افرادی که در زمینه علوم پزشکی یا بهداشتی تحصیل نکرده‌اند توصیه نمی‌شود.
 
 
 لطفا توجه فرمایید:
 • به دلیل واریز هزینه شرکت در کارگاه به حساب دولتی، در صورت انصراف از شرکت در کارگاه، وجه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی‌گردد.
 • لطفا گواهی مربوط به کارگاه را حتی الامکان در پایان هر کارگاه دریافت نمایید. این گواهی حداکثر تا 3 ماه پس از تاریخ برگزاری کارگاه قابل دریافت می‌باشد.
زمان موضوع مدت
روز اول
9:15 - 9:00 مقدمه و آشنایی با انواع مقاله مروری 15 دقیقه
9:30 - 9:15 مبانی مقاله مرور نظام‌مند 15 دقیقه
9:45 - 9:30 طرح پرسش مروری 15 دقیقه
10:15 - 9:45 کار گروهی 30 دقیقه
10:30 - 10:15 روش‌های جستجو 15 دقیقه
11:00 - 10:30 استراحت و پذیرایی 30 دقیقه
11:30 - 11:00 ادامه روش‌های جستجو 30 دقیقه
12:30 - 11:30 کار گروهی 60 دقیقه
13:30 - 12:30 انتخاب مقالات 60 دقیقه
14:00 - 13:30 کار گروهی 30 دقیقه
زمان موضوع مدت
روز دوم
9:05 - 9:00 تلاوت آیاتی از قرآن مجید 5 دقیقه
9:15 - 9:05 مروری بر مطالب روز گذشته 10 دقیقه
9:30 - 9:15 ارزیابی کیفی مقالات و آشنایی با ابزارهای نقادانه مقالات 15 دقیقه
10:30 - 9:30 کار گروهی4- نقد مطالعات کار آزمایی بالینی با ابزارهای ارزیابی نقادانه مرتبط 15 دقیقه
10:45 - 10:30 استخراج داده‌ها 15 دقیقه
11:00 - 10:45 کار گروهی 5- استخراج داده‌ها 30 دقیقه
11:30 - 11:00 استراحت و پذیرایی 30 دقیقه 
12:45 - 11:30 مفاهیم آماری اولیه در متاآنالیز (نمودارهای مهم و تفسیر آنها: مفاهیم مربوط به مدل‌های random و fix) 75 دقیقه 
13:45 - 12:45 کار گروهی 6- ارزیابی نقادانه مقالات مرور سیستماتیک با استفاده از ابزار ارزیابی نقادانه مرتبط 60 دقیقه 
14:00 - 13:45 پرسش و پاسخ و جمع‌بندی 60 دقیقه 

۱۰ و ۱۳۹۷/۵/۱۱
اداره انتشارات و علم‌سنجی دانشگاه
-
مدرس: [دکتر کامران یزدانی] [آقای ولی‌اله بایگی]
آخرین مهلت ثبت نام: 1397/5/13 هزینه: 600,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۰ و ۱۳۹۷/۵/۱۱ - 9 تا 14 مکان برگزاری: سالن آموزشی کتابخانه مركزی دانشگاه، خيابان پورسينا، پلاک ۷
ظرفیت: 22 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ✓   فایل‌های پیوست ثبت نام

 
دانشگاه علوم پزشكي تهران
معاونت تحقیقات و فن‏آوری

 

راهنمای شرکت در کارگاه چگونه مقاله بنویسیم؟

(How to write a paper?)

 

به متقاضیان شرکت در این کارگاه موکدا توصیه می شود لطفا قبل از شرکت در کارگاه این راهنما را با دقت مطالعه فرمایید.

 

هدف این کارگاه مرور اصول نگارش مقالاتی است که بر اساس پژوهش‌های علوم تجربی نوشته می‌شوند. توجه به این نکته ضروری است که نوع نگاه‏ کارگاه به این موضوع بر اساس پژوهش‌ها و مقالات علوم پزشکی و بهداشتی است. نظرسنجی‌های کارگاه‌های قبل نشان می‌دهند که افرادی بیشتر از کارگاه سود برده‌اند که آشنایی نسبی با اصول پژوهش در علوم پزشکی داشته‌اند و کسانی که در زمینه علوم محض فعالیت می‌کنند آن را قدری دور از علایق‌شان یافته‌اند. در این کارگاه معمولاً افرادی با زمینه‌های مختلف کاری و تحصیلی از قبیل پزشکان متخصص و عمومی، داروسازان، دکترا و کارشناسان ارشد رشته‌های علوم پایه پزشکی حضور دارند. مثال‌ها عمدتاً بر اساس پژوهش‌های پزشکی است ولی به شکلی انتخاب می‌شوند که برای کلیه افراد یاد شده قابل فهم باشند.
در طول دوره مهارت‌های نگارش اجزاء اصلی مقاله مرور می‌شود و با انجام کار عملی و نقد و بررسی مقالات ارائه ‌شده مورد تمرین قرار می‌گیرد. توصیه می‌شود بعد از دوره شرکت‌کنندگان مقالات چاپ شده و یا در دست چاپ خود را با استفاده از مهارت‌های ارائه‌شده دوباره بازبینی کنند. متاسفانه امکان برگزاری جداگانه کارگاه برای افراد در سطوح و رشته‌های مختلف در حال حاضر فراهم نیست.

 

این کارگاه‌ها در دو روز از ساعت 9 صبح تا 14 برگزار می‌گردد.
 
این کارگاه برای افرادی که در زمینه علوم پزشکی یا بهداشتی تحصیل نکرده‌اند توصیه نمی‌شود.
 
 
 لطفا توجه فرمایید:
 • به دلیل واریز هزینه شرکت در کارگاه به حساب دولتی، در صورت انصراف از شرکت در کارگاه، وجه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی‌گردد.
 • لطفا گواهی مربوط به کارگاه را حتی الامکان در پایان هر کارگاه دریافت نمایید. این گواهی حداکثر تا 3 ماه پس از تاریخ برگزاری کارگاه قابل دریافت می‌باشد.
زمان موضوع مدت
روز اول
9:05 - 9:00 تلاوت آیاتی از قرآن مجید 5 دقیقه
9:20 - 9:05 تعریف و تاریخچه 15 دقیقه
10:00 - 9:20 اهمیت نگارش، انواع مقالات و ساختار مقاله اصیل 40 دقیقه
10:10 - 10:00 اهمیت پیام مطالعه 10 دقیقه
10:20 - 10:10 کار گروهی(1): انواع مقالات و اهمیت پیام مطالعه 10 دقیقه
10:50 - 10:20 مروری بر انواع مطالعات اپیدمیولوژیک 30 دقیقه
11:00 - 10:50 کار گروهی (2) 10 دقیقه
11:30 - 11:00 استراحت و پذیرایی 30 دقیقه
12:10 - 11:30 نگارش روش اجرا 40 دقیقه
12:25 - 12:10 کار گروهی و ارائه (3) 15 دقیقه
12:55 - 12:25 نگارش روش اجرا 30 دقیقه
13:00 - 12:55 کار گروهی و ارائه (4) 10 دقیقه
13:45 - 13:00 نگارش بخش یافته‌ها (متن، جدول و نمودار) 45 دقیقه
14:00 - 13:45 کار گروهی (5) 15 دقیقه
زمان موضوع مدت
روز دوم
9:40 - 9:00 نکات آماری در بخش یافته‌ها 40 دقیقه
10:10 - 9:40 کار گروهی بخش آمار (6) 30 دقیقه
10:40 - 10:10 نگارش مقدمه 30 دقیقه
11:00 - 10:40 کار گروهی مقدمه (7) 20 دقیقه
11:20 - 11:00 استراحت و پذیرایی 20 دقیقه
11:45 - 11:20 نگارش بحث 25 دقیقه
12:05 - 11:45 کار گروهی بحث (8) 20 دقیقه
12:30 - 12:05 نگارش چکیده 25 دقیقه
12:55 - 12:30 انتخاب عنوان مناسب 25 دقیقه
13:25 - 12:55 کار گروهی چکیده و عنوان (9) 30 دقیقه
14:00 - 13:25 پرسش و پاسخ 35 دقیقه

۱۳۹۷/۵/۱۶
اداره انتشارات و علم‌سنجی دانشگاه
-
مدرس: [دکتر پيام کبيری]
آخرین مهلت ثبت نام: 1397/5/16 هزینه: 300,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۷/۵/۱۶ - 9 تا 14 مکان برگزاری: سالن آموزشی کتابخانه مركزی دانشگاه، خيابان پورسينا، پلاک ۷
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ✓   فایل‌های پیوست ثبت نام

زمان موضوع مدت
9:05 - 9:00 تلاوت آیاتی از قرآن مجید 5 دقیقه
9:30 - 9:05 علم‌سنجی، تعریف و تاریخچه 25 دقیقه
9:45 - 9:30 کاربردهای علم‌سنجی 15 دقیقه
10:00 - 9:45 بانک‌های اطلاعات استنادی، معرفی و کاربرد 15 دقیقه
10:30 - 10:00 معرفی H-Index، کاربرد،مزایا و معایب 30 دقیقه
11:00 - 10:30 استراحت و پذیرایی 30 دقیقه
11:30 - 11:00 معرفیJournal Citation Report (JCR)     30 دقیقه
12:00 - 11:30 تحلیل استنادی در Scopus و Web of Science 30 دقیقه
12:30 - 12:00 کار عملی 30 دقیقه
13:00 - 12:30 آشنایی با شاخص‌های CiteScore و FWCI 30 دقیقه

۱۳۹۷/۵/۲۰
اداره انتشارات و علم‌سنجی دانشگاه
-
مدرس: [دکتر کامران یزدانی] [آقای ولی‏‌اله بایگی]
آخرین مهلت ثبت نام: 1397/5/20 هزینه: 300,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۷/۵/۲۰ - 9 تا 14 مکان برگزاری: سالن آموزشی کتابخانه مركزی دانشگاه، خيابان پورسينا، پلاک ۷
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ✓   فایل‌های پیوست ثبت نام

 
دانشگاه علوم پزشكي تهران
معاونت تحقیقات و فن‏آوری

 
راهنمای شرکت در کارگاه چگونه مقاله منتشر کنیم؟
(How to publish a paper?)
 
 

به متقاضیان شرکت در این کارگاه موکدا توصیه می شود لطفا قبل از شرکت در کارگاه این راهنما را با دقت مطالعه فرمایید.
 
هدف این کارگاه مرور مطالبی در مورد انتشار مقالاتی است که بر اساس پژوهش‌های علوم تجربی نوشته می‌شوند. معمولاً توصیه می‌شود محققین قبل از شرکت در این کارگاه، در کارگاه مقاله‌‌نویسی شرکت کنند. از جمله مباحث این کارگاه Authorship و Publication ethics است که معمولاً مورد توجه شرکت کنندگان قرار می‌گیرد. همچنین نحوه‌ی پاسخگویی به سؤالات داوران مجلات از مباحث مهم و کلیدی کارگاه است.
در طول دوره مهارت‌های مختلف انتشار مقاله مرور می‌شود و با انجام کار عملی و نقد و بررسی مقالات ارائه ‌شده مورد تمرین قرار می‌گیرد. توصیه می‌شود بعد از دوره شرکت کنندگان مقالات چاپ شده و یا در دست چاپ خود را با استفاده از مهارت‌های ارائه‌ شده دوباره بازبینی کنند.
 

این کارگاه‌ها در یک روز از ساعت 9 صبح تا 14 برگزار می‌گردد.
 
این کارگاه برای افرادی که در زمینه علوم پزشکی یا بهداشتی تحصیل نکرده‌اند توصیه نمی‌شود.
 
 
 لطفا توجه فرمایید:
 • به دلیل واریز هزینه شرکت در کارگاه به حساب دولتی، در صورت انصراف از شرکت در کارگاه، وجه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی‌گردد.
 • لطفا گواهی مربوط به کارگاه را حتی الامکان در پایان هر کارگاه دریافت نمایید. این گواهی حداکثر تا 3 ماه پس از تاریخ برگزاری کارگاه قابل دریافت می‌باشد.
زمان موضوع مدت
9:05 - 9:00 تلاوت آیاتی از قرآن مجید 5 دقیقه
9:15 - 9:05 معرفی کارگاه و معارفه 10 دقیقه
10:30 - 9:15 انتخاب مجله مناسب 75 دقیقه
10:45 - 10:30 کار گروهی (1) و ارایه 15 دقیقه
11:15 - 10:45 آماده سازی مقاله برای ارسال ( cover letter, title page, other forms) 30 دقیقه
11:35 - 11:15 استراحت و پذیرایی 20 دقیقه
11:45 - 11:35 کار گروهی (2) و ارایه 10 دقیقه
12:15 - 10:45 اخلاق: نویسندگی 30 دقیقه
12:25 - 12:15 کار گروهی (3) و ارایه 10 دقیقه
12:55 - 12:25 اخلاق: سرقت ادبی 30 دقیقه
13:05 - 12:55 اخلاق : تضاد منافع 10 دقیقه
13:15 - 13:05 اخلاق: انتشارات هم‌پوشان 10 دقیقه
13:30 - 13:15 کار گروهی (4) و ارایه 15 دقیقه
13:40 - 13:30 کلیات peer reiew و انتخاب داور 10 دقیقه
13:50 - 13:40 مکاتبه با مجلات و پاسخگویی به آن‌ها 10 دقیقه
14:00 - 13:50 کار گروهی (5) و ارائه- جمع‌بندی نهایی 10 دقیقه

۱۳۹۷/۶/۳
اداره انتشارات و علم‌سنجی دانشگاه
-
مدرس: [دکتر فرزانه امين‌پور]
آخرین مهلت ثبت نام: 1397/6/3 هزینه: 300,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۷/۶/۳ - 9 تا 14 مکان برگزاری: سالن آموزشی کتابخانه مركزی دانشگاه، خيابان پورسينا، پلاک ۷
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ✓   فایل‌های پیوست ثبت نام

 
دانشگاه علوم پزشكي تهران
معاونت تحقیقات و فن‏آوری


راهنمای شرکت در کارگاه جستجوی مقالات در مجلات علمی
 

به متقاضیان شرکت در این کارگاه موکدا توصیه می شود لطفا قبل از شرکت در کارگاه این راهنما را با دقت مطالعه فرمایید.
 
مجلات  علمی از مهمترین منابع اطلاعاتی مورد نیاز برای آموزش و پژوهش محسوب می شوند. امروزه پژوهشگران بیش از هر زمان دیگری نیازمند دستیابی به آخرین یافته‌های علمی و جدید‌ترین مقالات منتشر شده می‌باشند. با این حال پیچیده بودن فرایند تولید و توزیع نشریات چاپی، افزایش روزافزون مجلات علمی و محدودیت‌های زمانی، مالی و فیزیکی برای دسترسی، خرید و نگهداری از مجلات چاپی موجبات عدم دسترسی یا تاخیر در دریافت این مجلات را فراهم آورده و دسترسی به اطلاعات روزآمد را برای کاربران مشکل ساخته است. از این رو، در عصر اطلاعات بسیاری از ناشرین محتوای مجلات خود را در قالب الکترونیکی به مشتریان عرضه می‌کنند. در این کارگاه شرکت‌کنندگان ضمن مروری بر انواع منابع اطلاعاتی با انواع مجلات الکترونیک، شناسه DOI و شاخص تاثیر مجلات یا Journal Impact Factor آشنا می‌شوند. شیوه‌های دسترسی و جستجو در مجلات Open Access و رایگان، شیوه‌های جستجوی مقالات علمی در اینترنت و Google Scholar، انواع روش‌های جستجو در مجموعه مجلات الکترونیک ScienceDirect، مزایای سرویس Alert و روش‌های فعال‌سازی انواع مختلف این سرویس در مجموعه مجلات الکترونیک ScienceDirect از دیگر مباحث این کارگاه است که به صورت عملی به شرکت‌کنندگان آموزش داده می‌شود.
 

 
این کارگاه‌ها در یک روز از ساعت 9 صبح تا 14 برگزار می‌گردد.
 
 • مخاطبین این کارگاه اعضای محترم هیات علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران رشته های مختلف علوم پزشکی و غیرپزشکی می باشند.
 
 
 لطفا توجه فرمایید:
 • به دلیل واریز هزینه شرکت در کارگاه به حساب دولتی، در صورت انصراف از شرکت در کارگاه، وجه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی‌گردد.
 • لطفا گواهی مربوط به کارگاه را حتی الامکان در پایان هر کارگاه دریافت نمایید. این گواهی حداکثر تا 3 ماه پس از تاریخ برگزاری کارگاه قابل دریافت می‌باشد.
زمان موضوع مدت
9:05 - 9:00 تلاوت آیاتی از قرآن مجید 5 دقیقه
9:15 - 9:05 مقدمه‌ای بر انواع منابع اطلاعاتی 10 دقیقه
9:30 - 9:15 آشنایی با ساختار مجلات الکترونیک 15 دقیقه
9:45 - 9:30 معرفی و کاربرد DOI 15 دقیقه
10:00 - 9:45 آشنایی با JIF و JCR 15 دقیقه
10:15 - 10:00 شیوه‌های جستجو در مجلات Open Access 15 دقیقه
10:30 - 10:15 تمرین عملی (1) 15 دقیقه
11:00 - 10:30 استراحت و پذیرایی 30 دقیقه
11:15 - 11:00 شیوه‌های جستجو در مجلات رایگان 15 دقیقه
11:30 - 11:15 تمرین عملی (2) 15 دقیقه
12:00 - 11:30 شیوه‌های جستجو در Google Scholar 30 دقیقه
12:15 - 12:00 تمرین عملی (2) 15 دقیقه
12:45 - 12:15 شیوه‌های جستجو در مجموعه مجلات Science Direct 30 دقیقه
13:00 - 12:45 تمرین عملی (3) 15 دقیقه
13:30 - 13:00 فعال‌سازی و کاربرد انواع سرویس‌های Alert در Science Direct 30 دقیقه
14:00 - 13:30 تمرین عملی (4) 30 دقیقه

۱۳۹۷/۶/۴
اداره انتشارات و علم‌سنجی دانشگاه
-
مدرس: [دکتر نيما رضايی]
آخرین مهلت ثبت نام: 1397/6/4 هزینه: 300,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۷/۶/۴ - 9 تا 14 مکان برگزاری: سالن آموزشی کتابخانه مركزی دانشگاه، خيابان پورسينا، پلاک ۷
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ✓   فایل‌های پیوست ثبت نام

 
دانشگاه علوم پزشكي تهران
معاونت تحقیقات و فن‏آوری
راهنمای شرکت در کارگاه انتشار کتاب­های آکادمیک توسط ناشران معتبر بین المللی
(How to Edit and Publish an Academic Book with International Publishers?)
 
 
به متقاضیان شرکت در این کارگاه موکدا توصیه می شود لطفا قبل از شرکت در کارگاه این راهنما را با دقت مطالعه فرمایید.
 
عنوان این کارگاه آشنایی با چگونگی نگارش و انتشار کتاب‌های آکادمیک توسط ناشران معتبر بین المللی است. در این کارگاه عناوینی چون روند تدوین، نگارش پروپوزال، قرارداد با ناشر، تهیه فصول کتاب، مباحث اخلاقی چاپ کتاب، توزیع و بازاریابی مورد بحث قرار می‌گیرند و نمونه‌هایی از ناشرین و آثار به چاپ رسیده معرفی خواهند شد. شرکت‌کنندگان در این کارگاه حتما باید با اصول و مبانی نگارش مقاله علمی آشنایی کافی داشته باشند و چندین مقاله در حوزه تخصصی خود به چاپ رسانیده باشند.
 
جامعه هدف این کارگاه کسانی هستند که:
* با اصول و مبانی نگارش مقاله علمی آشنایی کافی داشته باشند.
* تا کنون چندین مقاله در حوزه تخصصی خود به چاپ رسانیده باشند و  در حال حاضر تصمیم به نگارش کتاب دارند.
* مطالبی را برای انتشار کتاب آماده کرده‌اند و به دنبال ناشری معتبر برای چاپ کتاب خود می‌باشند.

 


مخاطبان این کارگاه، در وهله ی اول، اعضای محترم هیات علمی دانشگاه می باشند.


این کارگاه ها در یک روز از ساعت 9 صبح تا 14 برگزار می‌گردد.
 
این کارگاه برای افرادی که در زمینه علوم پزشکی یا بهداشتی تحصیل نکرده‌اند توصیه نمی‌شود.
 
 
 لطفا توجه فرمایید:
 • به دلیل واریز هزینه شرکت در کارگاه به حساب دولتی، در صورت انصراف از شرکت در کارگاه، وجه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی‌گردد.
 • لطفا گواهی مربوط به کارگاه را حتی الامکان در پایان هر کارگاه دریافت نمایید. این گواهی حداکثر تا 3 ماه پس از تاریخ برگزاری کارگاه قابل دریافت می‌باشد.
زمان موضوع مدت
9:15 - 9:00 مقدمه،معارفه و معرفی کارگاه 15 دقیقه
9:30 - 9:15 اهمیت مشارکت علمی در تولیدات علمی 15 دقیقه
9:45 - 9:30 روند نگارش و چاپ یک کتاب 15 دقیقه
10:00 - 9:45 انتخاب موضوع 15 دقیقه
10:30 - 10:00 نگارش پروپزال 30 دقیقه
10:45 - 10:30 ارائه نمونه پروپزال 15 دقیقه
11:00 - 10:45 استراحت و پذیرایی 15 دقیقه
11:30 - 11:00 کار گروهی 30 دقیقه
11:45 - 11:30 قرار داد با ناشر 15 دقیقه
12:15 - 11:45 نگارش فصول و ویراستاری کتاب 30 دقیقه
12:30 - 12:15 اخلاق نشر و سرقت علمی 15 دقیقه
12:45 - 12:30 فروش کتاب: از محتوای علمی تا رقابت تجاری 15 دقیقه
13:15 - 12:45 آشنایی با برخی ناشران پزشکی 30 دقیقه
13:30 - 13:15 مثال‌هایی از کتب چاپ شده 15 دقیقه
14:00 - 13:30 پرسش و پاسخ و جمع‌بندی 30 دقیقه

۱۳۹۷/۶/۶
اداره انتشارات و علم‌سنجی دانشگاه
-
مدرس: [دکتر پيام کبيری]
آخرین مهلت ثبت نام: 1397/6/10 هزینه: 300,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۷/۶/۶ - 9 تا 14 مکان برگزاری: سالن آموزشی کتابخانه مركزی دانشگاه، خيابان پورسينا، پلاک ۷
ظرفیت: 23 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ✓   فایل‌های پیوست ثبت نام

زمان موضوع مدت
9:30 - 9:00 آشنایی با اهمیت و ضرورت مقالات مروری نظام‌مند 30 دقیقه
10:00 - 9:30 مراحل طراحی و اجرای مطالعات مروری نظام‌مند 30 دقیقه
10:15 - 10:00 معرفی انواع منابع اطلاعاتی در علوم پزشکی 15 دقیقه
10:30 - 10:15 اپراتورها و کاربرد آن‌ها در جستجو 15 دقیقه
11:00 - 10:30 استراحت و پذیرایی 30 دقیقه
11:30 - 11:00 جستجوی موضوعی و لغتی در بانک‌های اطلاعاتی 30 دقیقه
12:00 - 11:30 انتخاب بانک‌ها و منابع اطلاعاتی مناسب برای جستجو 30 دقیقه
12:30 - 12:00 شیوه طراحی استراتژی جستجو برای مطالعات مروری نظام‌مند 30 دقیقه
12:45 - 12:30 کاربرد نرم‌افزارها در جستجوی، بازیابی و مدیریت مقالات 15 دقیقه
13:00 - 12:45 شیوه مستندسازی جستجو در مطالعات مروری نظام‌مند 15 دقیقه

۱۳۹۷/۶/۱۲
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
-
مدرس: [راضیه زاهدی]
آخرین مهلت ثبت نام: 1397/6/12 هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۷/۶/۱۲ - 9 صبح تا 1 بعدازظهر مکان برگزاری: سالن آموزش کتابخانه مرکزی دانشگاه بلوارکشاورز خیابان قدس خیابان پورسینا پلاک 7
ظرفیت: 17 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۷/۶/۱۳
اداره انتشارات و علم‌سنجی دانشگاه
-
مدرس: [دکتر پیام کبیری]
آخرین مهلت ثبت نام: 1397/6/14 هزینه: 300,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۷/۶/۱۳ - 9 تا 14 مکان برگزاری: سالن آموزشی کتابخانه مركزی دانشگاه، خيابان پورسينا، پلاک ۷
ظرفیت: 21 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ✓   فایل‌های پیوست ثبت نام

زمان موضوع مدت
9:15 - 9:00 اصول و مبانی مرور متون، اهمیت و کاربرد 15 دقیقه
9:30 - 9:15 معرفی انواع منابع اطلاعاتی در علوم پزشکی 15 دقیقه
10:00 - 9:30 معرفی بانک اطلاعاتی مدلاین و ساختار آن 30 دقیقه
10:30 - 10:00 اپراتورها و کاربرد آن‌ها در جستجو 30 دقیقه
11:00 - 10:30 استراحت و پذیرایی 30 دقیقه
11:30 - 11:00 روش جستجوی Find، امکان Advanced Search 30 دقیقه
12:00 - 11:30 کار عملی و تمرین (1) 30 دقیقه
12:30 - 12:00 جستجو از طریق Mesh و کاربرد آن 30 دقیقه
13:00 - 12:30 کار عملی و تمرین (2) 30 دقیقه

۱۷ و ۱۳۹۷/۶/۱۸
اداره انتشارات و علم‌سنجی دانشگاه
-
مدرس: [دکتر آرش جلالی] [دکتر اکبر شفيعی]
آخرین مهلت ثبت نام: 1397/6/18 هزینه: 600,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۷ و ۱۳۹۷/۶/۱۸ - 9 تا 14 مکان برگزاری: سالن آموزشی کتابخانه مركزی دانشگاه، خيابان پورسينا، پلاک ۷
ظرفیت: 21 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ✓   فایل‌های پیوست ثبت نام

 
دانشگاه علوم پزشكي تهران
معاونت تحقیقات و فن‏آوری
 
اداره انتشارات و علم سنجی
 
راهنمای شرکت در کارگاه مرور نظام‌مند
(Systematic Review)
 

 
 
به متقاضیان شرکت در این کارگاه موکدا توصیه می شود لطفا قبل از شرکت در کارگاه این راهنما را با دقت مطالعه فرمایید.
 
در هرم ارزش علمی شواهد برای تصمیم‌گیری، مرور نظام‌مند در راس هرم قرار دارد. بدین معنی که یکی از بهترین انواع مطالعات برای جمع‌آوری و سنتز شواهد و نتیجه‌گیری بر اساس مجموعه ای از شواهد و پژوهش‌ها می باشد. امروزه عقیده بر این است که تصمیم‌گیری توسط ارائه دهندگان خدمات، باید بر اساس مجموعه شواهد موجود در یک موضوع صورت گیرد و نه بر اساس مطالعات منفرد و مجزا. لذا، انجام مطالعات مرور نظام‌مند و آشنایی پژوهشگران با چگونگی انجام این نوع مطالعات، به عنوان یکی از ابزارهای تصمیم‌سازی، علاوه بر اینکه توان پژوهشگران را در انجام این نوع ارزشمند از مطالعات افزایش می دهد، می‌تواند در تولید دانش کاربردی موثر باشد.
 
در این کارگاه مراحل انجام مرور نظام‌مند به صورت تئوری و عملی آموزش داده می‌شود. این مراحل از انجام جستجوی نظام‌مند آغاز و با تجزیه و تحلیل نتایج خاتمه می‌یابد.

این کارگاه‌ها در دو روز از ساعت 9 صبح تا 14 برگزار می‌گردد.
 
این کارگاه برای افرادی که در زمینه علوم پزشکی یا بهداشتی تحصیل نکرده‌اند توصیه نمی‌شود.
 
 
 لطفا توجه فرمایید:
 • به دلیل واریز هزینه شرکت در کارگاه به حساب دولتی، در صورت انصراف از شرکت در کارگاه، وجه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی‌گردد.
 • لطفا گواهی مربوط به کارگاه را حتی الامکان در پایان هر کارگاه دریافت نمایید. این گواهی حداکثر تا 3 ماه پس از تاریخ برگزاری کارگاه قابل دریافت می‌باشد.
زمان موضوع مدت
روز اول
9:15 - 9:00 مقدمه و آشنایی با انواع مقاله مروری 15 دقیقه
9:30 - 9:15 مبانی مقاله مرور نظام‌مند 15 دقیقه
9:45 - 9:30 طرح پرسش مروری 15 دقیقه
10:15 - 9:45 کار گروهی 30 دقیقه
10:30 - 10:15 روش‌های جستجو 15 دقیقه
11:00 - 10:30 استراحت و پذیرایی 30 دقیقه
11:30 - 11:00 ادامه روش‌های جستجو 30 دقیقه
12:30 - 11:30 کار گروهی 60 دقیقه
13:30 - 12:30 انتخاب مقالات 60 دقیقه
14:00 - 13:30 کار گروهی 60 دقیقه
زمان موضوع مدت
روز دوم
9:15 - 9:00 تلاوت آیاتی از قرآن مجید 5 دقیقه
9:15 - 9:05 مروری بر مطالب روز گذشته 10 دقیقه
9:30 - 9:15 ارزیابی کیفی مقالات و آشنایی با ابزارهای نقادانه مقالات 15 دقیقه
10:30 - 9:30 کار گروهی 4- نقد مطالعات کارآزمایی بالینی با ابزارهای ارزیابی نقادانه مرتبط 60 دقیقه
10:45 - 10:30 استخراج داده‌ها 15 دقیقه
11:00 - 10:45 کار گروهی 5- استخراج داده‌ها 15 دقیقه
11:30 - 11:00 استراحت و پذیرایی 30 دقیقه
12:45 - 11:30 مفاهیم آماری اولیه در متاآنالیز (نمودارهای مهم و تفسیر آنها: مفاهیم مربوط به مدل‌های random و fix) 75 دقیقه
13:45 - 12:45 کار گروهی 6- ارزیابی نقادانه مقالات مرور سیستماتیک با استفاده از ابزار ارزیابی نقادانه مرتبط 60 دقیقه
14:00 - 13:45 پرسش و پاسخ و جمع‌بندی 15 دقیقه

۱۳۹۷/۶/۲۵
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
-
مدرس: [راضیه زاهدی]
آخرین مهلت ثبت نام: 1397/6/25 هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۷/۶/۲۵ - 9 صبح تا 14 بعدازظهر مکان برگزاری: سالن آموزش کتابخانه مرکزی دانشگاه، بلوار کشاورز، خيابان پورسينا، پلاک 7
ظرفیت: 15 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۷/۷/۴
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
-
مدرس: [راضیه زاهدی]
آخرین مهلت ثبت نام: 1397/7/4 هزینه: رایگان
زمان برگزاری: ۱۳۹۷/۷/۴ - 9 صبح تا 1 بعدازظهر مکان برگزاری: سالن آموزش کتابخانه مرکزی دانشگاه بلوارکشاورز خیابان قدس خیابان پورسینا پلاک 7
ظرفیت: 15 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۷/۷/۱۷
اداره انتشارات و علم‌سنجی دانشگاه
-
مدرس: [دکتر پیام کبیری]
آخرین مهلت ثبت نام: 1397/7/17 هزینه: 300,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۷/۷/۱۷ - 9 تا 14 مکان برگزاری: سالن آموزشی کتابخانه مركزی دانشگاه، خيابان پورسينا، پلاک ۷
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ✓   فایل‌های پیوست ثبت نام

زمان موضوع مدت
9:15 - 9:00 اصول و مباني مرور متون، اهميت و كاربرد 15 دقیقه
9:30 - 9:15 معرفي انواع منابع اطلاعاتي در علوم پزشکي 15 دقیقه
10:00 - 9:30 معرفي بانك اطلاعاتي مدلاين و ساختار آن 30 دقیقه
10:30 - 10:00 اپراتورها و کاربرد آن‌ها در جستجو 30 دقیقه
11:00 - 10:30 استراحت و پذيرايي 30 دقیقه
11:30 - 11:00 روش جستجوي Find، امکان Advanced Search 30 دقیقه
12:00 - 11:30 کار عملي و تمرين (1) 30 دقیقه
12:30 - 120:00 جستجو از طريق Mesh و کاربرد آن 30 دقیقه
13:00 - 12:30 کار عملي و تمرين (2) 30 دقیقه

۱۳۹۷/۷/۲۹
اداره انتشارات و علم‌سنجی دانشگاه
-
مدرس: [دکتر فرزانه امین پور]
آخرین مهلت ثبت نام: 1397/7/29 هزینه: 300,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۷/۷/۲۹ - 9 تا 14 مکان برگزاری: سالن آموزشی کتابخانه مركزی دانشگاه، خيابان پورسينا، پلاک ۷
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ✓   فایل‌های پیوست ثبت نام

 
دانشگاه علوم پزشكي تهران
معاونت تحقیقات و فن‏آوری


راهنمای شرکت در کارگاه آشنايی با نرم‌افزار EndNote
 

به متقاضیان شرکت در این کارگاه موکدا توصیه می شود لطفا قبل از شرکت در کارگاه این راهنما را با دقت مطالعه فرمایید.
 
نرم افزار EndNote محصول شرکت ISI و یکی از پیشرفته‌ترین نرم‌افزارهای مدیریت منابع و مراجع علمی است. این نرم‌افزار امکان رفرانس‌گذاري در متن مقاله، کتاب، پایان‌نامه و طرح تحقیقاتی را فراهم می‌آورد. علاوه بر آن، امکان ذخیره‌سازی اطلاعات کتاب شناختي مقاله، چکيده و حتي متن کامل مقاالات مورد استناد را هم دارا می باشد. در این کارگاه ابتدا مفاهیم اصلی و الگوهای کلی رفرانس‌نویسی و ابزارهای رفرانس‌نویسی روز دنیا معرفی خواهد شد. سپس شرکت‌کنندگان با ساختار کلی نرم‌افزار EndNote و روش نصب و راه‌اندازی آن بر روی کامپیوتر شخصی آشنا می‌شوند. پس از آن روش ايجاد بانک اطلاعاتی در اين نرم‌افزار، انواع شیوه‌های ورود اطلاعات مقالات به این بانک اطلاعاتی، ذخیره‌سازی و سازماندهی مقالات، خروجی گرفتن از مقالات بازیابی شده در محیط بانک‌های اطلاعاتی مختلف آموزش داده خواهد شد. انجام تنظیمات کاربردی لازم در EndNote برای نگارش مقاله، شیوه‌های درج رفرانس‌ها در متن مقاله، ویرایش حذف و اضافه نمودن رفرانس‌ها و آماده‌سازی متن نهایی جهت ارسال به ناشر از دیگر بخش‌های این کارگاه می‌باشد. کلیه مباحث این کارگاه همراه با کار عملی ارائه خواهد شد.
 

 
این کارگاه‌ها در یک روز از ساعت 9 صبح تا 14 برگزار می‌گردد.
 
 • مخاطبین این کارگاه اعضای محترم هیات علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران رشته‌های مختلف علوم پزشکی و غیرپزشکی می‌باشند.
 • در این کارگاه یک CD آموزشی EndNote که در بردارنده نسخه X7 این نرم افزار جهت نصب آن بر روی کامپیوتر شخصی است به شرکت‌کنندگان ارائه می‌شود.
 
 
 لطفا توجه فرمایید:
 • به دلیل واریز هزینه شرکت در کارگاه به حساب دولتی، در صورت انصراف از شرکت در کارگاه، وجه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی‌گردد.
 • لطفا گواهی مربوط به کارگاه را حتی الامکان در پایان هر کارگاه دریافت نمایید. این گواهی حداکثر تا 3 ماه پس از تاریخ برگزاری کارگاه قابل دریافت می‌باشد.
زمان موضوع مدت
9:05 - 9:00 تلاوت آیاتی از قرآن مجید 5 دقیقه
9:15 - 9:05 آشنایی با مفاهیم کلی در رفرانس‌نویسی 10 دقیقه
9:30 - 9:15 معرفی و مقایسه شیوه‌های کلی رفرانس‌نویسی   15 دقیقه
9:45 - 9:30 معرفی و مقایسه ابزارهای رفرانس‌نویسی   15 دقیقه
10:00 - 9:45 آشنایی با نرم افزار EndNote  15 دقیقه
10:15 - 10:00 ایجاد بانک اطلاعاتی در EndNote 15 دقیقه
10:30 - 10:15 تمرین عملی (1) 15 دقیقه
11:00 - 10:30 استراحت و پذیرایی 30 دقیقه
11:15 - 11:00 روش‌های ورود اطلاعات به EndNote 15 دقیقه
11:30 - 11:15 سازماندهی اطلاعات در EndNote 15 دقیقه
12:00 - 11:30 انجام تنظیمات کاربردی در EndNote 30 دقیقه
12:30 - 12:00 تمرین عملی (2) 30 دقیقه
13:00 - 12:30 رفرانس‌گذاری در متن و ایجاد فهرست منابع 30 دقیقه
13:15 - 13:00 آماده‌سازی متن جهت ارسال به ناشر 15 دقیقه
13:30 - 13:15 ویرایش، حذف و افزودن رفرانس‌ها و ارسال مجدد 15 دقیقه
14:00 - 13:30 تمرین عملی (3) 30 دقیقه

۱۳۹۷/۸/۱
اداره انتشارات و علم‌سنجی دانشگاه
-
مدرس: [دکتر پیام کبیری]
آخرین مهلت ثبت نام: 1397/8/5 هزینه: 300,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۷/۸/۱ - 9 تا 14 مکان برگزاری: سالن آموزشی کتابخانه مركزی دانشگاه، خيابان پورسينا، پلاک ۷
ظرفیت: 22 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ✓   فایل‌های پیوست ثبت نام

زمان موضوع مدت
9:30 - 9:00 آشنايی با اهميت و ضرورت مقالات مروری نظام‌مند 30 دقیقه
10:00 - 9:30 مراحل طراحی و اجرای مطالعات مروری نظام‌مند 30 دقیقه
10:15 - 10:00 معرفي انواع منابع اطلاعاتي در علوم پزشکی 15 دقیقه
10:30 - 10:15 اپراتورها و کاربرد آن‌ها در جستجو 15 دقیقه
11:00 - 10:30 استراحت و پذيرايي 30 دقیقه
11:30 - 11:00 جستجوی موضوعی و لغتی در بانک‌های اطلاعاتی 30 دقیقه
12:00 - 11:30 انتخاب بانک‌ها و منابع اطلاعاتی مناسب برای جستجو 30 دقیقه
12:30 - 12:00 شيوه طراحی استراتژی جستجو برای مطالعات مروری نظام‌مند 30 دقیقه
12:45 - 12:30 کاربرد نرم افزارها در جستجوی،‌ بازيابی و مديريت مقالات 15 دقیقه
13:00 - 12:45 شيوه مستندسازی جستجو در مطالعات مروری نظام‌مند 15 دقیقه

۵ و ۱۳۹۷/۸/۶
اداره انتشارات و علم‌سنجی دانشگاه
-
مدرس: [دکتر حمید‌رضا توحیدی] [آقای ولی‌اله بایگی]
آخرین مهلت ثبت نام: 1397/8/6 هزینه: 600,000 ریال
زمان برگزاری: ۵ و ۱۳۹۷/۸/۶ - 9 تا 14 مکان برگزاری: سالن آموزشی کتابخانه مركزی دانشگاه، خيابان پورسينا، پلاک ۷
ظرفیت: 24 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ✓   فایل‌های پیوست ثبت نام

 
دانشگاه علوم پزشكي تهران
معاونت تحقیقات و فن‏آوری


 
راهنمای شرکت در کارگاه نقد و داوری مقاله
(Peer Review & Critical Appraisal)به متقاضیان شرکت در این کارگاه موکدا توصیه می شود لطفا قبل از شرکت در کارگاه این راهنما را با دقت مطالعه فرمایید.
 
این کارگاه اصول نقد و داوری مقالات منتج از پژوهش‌های علوم پزشکی و بهداشتی را مرور می‌کند. کارگاه در وحله‌ی اول به کسانی توصیه می‌شود که کار نقد و داوری مقالات را برای ژورنال‌های داخلی یا خارجی انجام می‌دهند و می‌خواهند با روش‌های استاندارد داوری بیشتر آشنا شوند. از آنجا که در صورت آشنا شدن با روش‌های داوری، افراد می‌توانند در نگارش مقاله خود دقت بیشتری کنند و حداقل از اشتباهات رایج اجتناب کنند، معمولاً بخشی از شرکت‌کنندگان کارگاه را نویسندگان مجرب‏‌تر مقالات تشکیل می‌دهند.

در این کارگاه اطلاعاتی در مورد چک لیست‌های داوری مقالات ارائه می‌شود و چند چک لیست انتخابی مورد بحث و بررسی بیشتر قرار می‌گیرند. همچنین در کارهای گروهی چند مقاله چاپ شده مورد داوری بر اساس چک لیست قرار می‌گیرند.


 

این کارگاه‌ها در دو روز از ساعت 9 صبح تا 14 برگزار می‌گردد.
 
این کارگاه برای افرادی که در زمینه علوم پزشکی یا بهداشتی تحصیل نکرده‌اند توصیه نمی‌شود.
 
 
 لطفا توجه فرمایید:
 • به دلیل واریز هزینه شرکت در کارگاه به حساب دولتی، در صورت انصراف از شرکت در کارگاه، وجه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی‌گردد.
 • لطفا گواهی مربوط به کارگاه را حتی الامکان در پایان هر کارگاه دریافت نمایید. این گواهی حداکثر تا 3 ماه پس از تاریخ برگزاری کارگاه قابل دریافت می‌باشد.
زمان موضوع مدت
روز اول
9:05 - 9:00 تلاوتی آیاتی از قرآن مجید 5 دقیقه
9:15 - 9:05 معرفی کارگاه و معارفه 10 دقیقه
9:30 - 9:15 اهمیت نقد و داوری مقاله 15 دقیقه
10:00 - 9:30 انواع مطالعات اپیدمیولوژیک 30 دقیقه
10:15 - 10:00 کار گروهی 1 15 دقیقه
11:00 - 10:15 شاخصهای وقوع و رابطه 45 دقیقه
11:20 - 11:00 استراحت و پذیرایی 20 دقیقه
11:30 - 11:20 کار گروهی و ارایه 2 10 دقیقه
12:30 - 11:30 خطاها در مطالعات اپیدمیولوژیک 60 دقیقه
12:45 - 12:30 کار گروهی و ارائه 3 15 دقیقه
13:15 - 12:45 مروری بر روشهای تحلیل آماری داده ها 30 دقیقه
13:30 - 13:15 کار گروهی و ارائه 4 15 دقیقه
14:00 - 13:30 جمع بندی روز اول 30 دقیقه
روز دوم
9:15 - 9:00 بررسی اجزا مقاله 15 دقیقه
9:45 - 9:15 معرفی ابزارها 15 دقیقه
10:45 - 9:45 بررسی مطالعات مشاهده‌ای 15 دقیقه
11:00 - 10:45 کار گروهی و ارائه 5 15 دقیقه
11:30 - 11:00 استراحت و پذیرایی 15 دقیقه
12:15 - 11:30 بررسی مطالعات کارآزمایی بالینی 15 دقیقه
12:45 - 12:15 کار گروهی و ارائه 6 15 دقیقه
13:15 - 12:45 بررسی تست های تشخیصی 15 دقیقه
13:30 - 13:15 نکات جانبی 15 دقیقه
14:00 - 13:30 پرسش و پاسخ و جمع‌بندی کارگاه

۱۳۹۷/۸/۲۰
اداره انتشارات و علم‌سنجی دانشگاه
-
مدرس: [دکتر فرزانه امین پور]
آخرین مهلت ثبت نام: 1397/8/21 هزینه: 300,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۷/۸/۲۰ - 9 تا 14 مکان برگزاری: سالن آموزشی کتابخانه مركزی دانشگاه، خيابان پورسينا، پلاک ۷
ظرفیت: 23 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ✓   فایل‌های پیوست ثبت نام

 
دانشگاه علوم پزشكي تهران
معاونت تحقیقات و فن‏آوری


راهنمای شرکت در کارگاه جستجوی مقالات در مجلات علمی
 

به متقاضیان شرکت در این کارگاه موکدا توصیه می شود لطفا قبل از شرکت در کارگاه این راهنما را با دقت مطالعه فرمایید.
 
مجلات  علمی از مهمترین منابع اطلاعاتی مورد نیاز برای آموزش و پژوهش محسوب می شوند. امروزه پژوهشگران بیش از هر زمان دیگری نیازمند دستیابی به آخرین یافته‌های علمی و جدید‌ترین مقالات منتشر شده می‌باشند. با این حال پیچیده بودن فرایند تولید و توزیع نشریات چاپی، افزایش روزافزون مجلات علمی و محدودیت‌های زمانی، مالی و فیزیکی برای دسترسی، خرید و نگهداری از مجلات چاپی موجبات عدم دسترسی یا تاخیر در دریافت این مجلات را فراهم آورده و دسترسی به اطلاعات روزآمد را برای کاربران مشکل ساخته است. از این رو، در عصر اطلاعات بسیاری از ناشرین محتوای مجلات خود را در قالب الکترونیکی به مشتریان عرضه می‌کنند. در این کارگاه شرکت‌کنندگان ضمن مروری بر انواع منابع اطلاعاتی با انواع مجلات الکترونیک، شناسه DOI و شاخص تاثیر مجلات یا Journal Impact Factor آشنا می‌شوند. شیوه‌های دسترسی و جستجو در مجلات Open Access و رایگان، شیوه‌های جستجوی مقالات علمی در اینترنت و Google Scholar، انواع روش‌های جستجو در مجموعه مجلات الکترونیک ScienceDirect، مزایای سرویس Alert و روش‌های فعال‌سازی انواع مختلف این سرویس در مجموعه مجلات الکترونیک ScienceDirect از دیگر مباحث این کارگاه است که به صورت عملی به شرکت‌کنندگان آموزش داده می‌شود.
 

 
این کارگاه‌ها در یک روز از ساعت 9 صبح تا 14 برگزار می‌گردد.
 
 • مخاطبین این کارگاه اعضای محترم هیات علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران رشته های مختلف علوم پزشکی و غیرپزشکی می باشند.
 
 
 لطفا توجه فرمایید:
 • به دلیل واریز هزینه شرکت در کارگاه به حساب دولتی، در صورت انصراف از شرکت در کارگاه، وجه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی‌گردد.
 • لطفا گواهی مربوط به کارگاه را حتی الامکان در پایان هر کارگاه دریافت نمایید. این گواهی حداکثر تا 3 ماه پس از تاریخ برگزاری کارگاه قابل دریافت می‌باشد.
زمان موضوع مدت
9:05 - 9:00 تلاوت آیاتی از قرآن مجید 5 دقیقه
9:15 - 9:05 مقدمه‌ای بر انواع منابع اطلاعاتی 10 دقیقه
9:30 - 9:15 آشنایی با ساختار مجلات الکترونیک 15 دقیقه
9:45 - 9:30 معرفی و کاربرد DOI 15 دقیقه
10:00 - 9:45 آشنایی با JIF و JCR 15 دقیقه
10:15 - 10:00 شیوه‌های جستجو در مجلات Open Access 15 دقیقه
10:30 - 10:15 تمرین عملی (1) 15 دقیقه
11:00 - 10:30 استراحت و پذیرایی 30 دقیقه
11:15 - 11:00 شیوه‌های جستجو در مجلات رایگان 15 دقیقه
11:30 - 11:15 تمرین عملی (2) 15 دقیقه
12:00 - 11:30 شیوه‌های جستجو در Google Scholar 30 دقیقه
12:15 - 12:00 تمرین عملی (2) 15 دقیقه
12:45 - 12:15 شیوه‌های جستجو در مجموعه مجلات Science Direct 30 دقیقه
13:00 - 12:45 تمرین عملی (3) 15 دقیقه
13:30 - 13:00 فعال سازی و کاربرد انواع سرویس های Alert در Science Direct 30 دقیقه
14:00 - 13:30 تمرین عملی (4) 30 دقیقه

۲۶ و ۱۳۹۷/۸/۲۷
اداره انتشارات و علم‌سنجی دانشگاه
-
مدرس: [دکتر آرش جلالی] [دکتر اکبر شفیعی]
آخرین مهلت ثبت نام: 1397/8/28 هزینه: 600,000 ریال
زمان برگزاری: ۲۶ و ۱۳۹۷/۸/۲۷ - 9 تا 14 مکان برگزاری: سالن آموزشی کتابخانه مركزی دانشگاه، خيابان پورسينا، پلاک ۷
ظرفیت: 23 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   فایل‌های پیوست ثبت نام

 
دانشگاه علوم پزشكي تهران
معاونت تحقیقات و فن‏آوری
 
اداره انتشارات و علم سنجی
 
راهنمای شرکت در کارگاه مرور نظام‌مند
(Systematic Review)
 

 
 
به متقاضیان شرکت در این کارگاه موکدا توصیه می شود لطفا قبل از شرکت در کارگاه این راهنما را با دقت مطالعه فرمایید.
 
در هرم ارزش علمی شواهد برای تصمیم‌گیری، مرور نظام‌مند در راس هرم قرار دارد. بدین معنی که یکی از بهترین انواع مطالعات برای جمع‌آوری و سنتز شواهد و نتیجه‌گیری بر اساس مجموعه‌ای از شواهد و پژوهش‌ها می‌باشد. امروزه عقیده بر این است که تصمیم‌گیری توسط ارائه‌دهندگان خدمات، باید بر اساس مجموعه شواهد موجود در یک موضوع صورت گیرد و نه بر اساس مطالعات منفرد و مجزا. لذا، انجام مطالعات مرور نظام‌مند و آشنایی پژوهشگران با چگونگی انجام این نوع مطالعات، به عنوان یکی از ابزارهای تصمیم‌سازی، علاوه بر اینکه توان پژوهشگران را در انجام این نوع ارزشمند از مطالعات افزایش می‌دهد، می‌تواند در تولید دانش کاربردی موثر باشد.
 
در این کارگاه مراحل انجام مرور نظام‌مند به صورت تئوری و عملی آموزش داده می‌شود. این مراحل از انجام جستجوی نظام‌مند آغاز و با تجزیه و تحلیل نتایج خاتمه می‌یابد.

این کارگاه‌ها در دو روز از ساعت 9 صبح تا 14 برگزار می‌گردد.
 
این کارگاه برای افرادی که در زمینه علوم پزشکی یا بهداشتی تحصیل نکرده‌اند توصیه نمی‌شود.
 
 
 لطفا توجه فرمایید:
 • به دلیل واریز هزینه شرکت در کارگاه به حساب دولتی، در صورت انصراف از شرکت در کارگاه، وجه پرداختی به هیچ‌ وجه مسترد نمی‌گردد.
 • لطفا گواهی مربوط به کارگاه را حتی الامکان در پایان هر کارگاه دریافت نمایید. این گواهی حداکثر تا 3 ماه پس از تاریخ برگزاری کارگاه قابل دریافت می‌باشد.

۱۳۹۷/۹/۶
اداره انتشارات و علم‌سنجی دانشگاه
-
مدرس: [دکتر پیام کبیری]
آخرین مهلت ثبت نام: 1397/9/7 هزینه: 300,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۷/۹/۶ - 9 تا 14 مکان برگزاری: سالن آموزشی کتابخانه مركزی دانشگاه، خيابان پورسينا، پلاک ۷
ظرفیت: 22 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ✓   فایل‌های پیوست ثبت نام

 
دانشگاه علوم پزشكي تهران
معاونت تحقیقات و فن‏آوری


راهنمای شرکت در کارگاه آشنايی با نرم‌افزار EndNote
 

به متقاضیان شرکت در این کارگاه موکدا توصیه می شود لطفا قبل از شرکت در کارگاه این راهنما را با دقت مطالعه فرمایید.
 
الگوهای رفرانس‌نویسی متنوع موجود در دنیا، باعث شده است که بشر برای تسهیل و تسریع رفرانس‌گذاری مقالات و منابع علمی، مجموعه نرم‌افزارهایی را ابداع نماید تا به کمک آن‌ها، کار مدیریت مراجع و منابع مقالات را بهتر و آسان‌تر صورت دهد. این نرم‌افزارها امکان رفرانس‌گذاری در متن مقالات و تبدیل اطلاعات مقاله مورد ارجاع به الگوی رفرانس‌نویسی مجله مورد نظر و نیز روز آمدسازی فهرست منابع مورد استفاده در مقاله را، با اضافه یا حذف کردن هر منبع، به کاربر می‌دهند. از طرف دیگر این نرم‌افزارها، تمامی مقالات بازیابی شده هنگام مرور متون ذخیره شده، امکان در اختیار داشتن اطلاعات کتاب شناختی مقاله، چکیده و حتی اصل مقالات مورد استفاده در نگارش مقالات نیز فراهم می‌شود. از مجموعه نرم‌افزارهای طراحی شده با هدف فوق، دو نرم افزار معروف‌تر مورد تدریس قرار می‌گیرند.
 
آشنایی با نرم‌افزار EndNote و EndNote Web
نرم‌افزار محصول شرکت ISI بوده، امکان مدیریت رفرانس‌های مقالات را فراهم می‌نماید. نرم‌افزار مذکور در دو نسخه Desktop و Web ارائه شده است. نرم‌افزار علاوه بر امکان مدیریت رفرانس‌های مقالات، توانایی مدیریت تصاویر و نمودارهای مقالات را نیز داشته و فونت Unicode و طبعا فونت‌های فارسی را نیز پشتیبانی می‌کند. ویرایش X7 یا هفدهم این نرم‌افزار در این کارگاه تدریس می‌شود.
در این کارگاه یک CD آموزشی تهیه شده EndNote که در برگیرنده نسخه X7 نرم‌افزار برای نصب روی کامپیوتر شخصی شماست نیز ارایه می‌شود.
‌‌

 
این کارگاه‌ها در یک روز از ساعت 9 صبح تا 14 برگزار می‌گردد.
 
مخاطبین این کارگاه اعضای محترم هیات‌علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران رشته‌های مختلف علوم پزشکی و غیرپزشکی می‌باشند.
 
 
 لطفا توجه فرمایید:
 • به دلیل واریز هزینه شرکت در کارگاه به حساب دولتی، در صورت انصراف از شرکت در کارگاه، وجه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی‌گردد.
 • لطفا گواهی مربوط به کارگاه را حتی الامکان در پایان هر کارگاه دریافت نمایید. این گواهی حداکثر تا 3 ماه پس از تاریخ برگزاری کارگاه قابل دریافت می‌باشد.
زمان موضوع مدت
9:15 - 9:00 رفرانس‌نویسی، اهمیت و انواع آن 15 دقیقه
9:30 - 9:15 معرفی نرم‌افزار EndNote 15 دقیقه
9:45 - 9:300 نحوه ایجاد بانک اطلاعاتی در نرم‌افزار 15 دقیقه
10:00 - 9:45 روش‌های ورود اطلاعات 15 دقیقه
10:30 - 10:00 کار عملی و تمرین (1) 30 دقیقه
11:00 - 10:30 استراحت و پذیرایی 30 دقیقه
11:30 - 11:00 ایجاد و تولید فهرست منابع 30 دقیقه
12:00 - 11:30 کار عملی و تمرین (2) 30 دقیقه
12:30 - 12:00 آشنایی با شیوه حذف کردن رفرانس‌ها 30 دقیقه
13:00 - 12:30 آماده‌سازی مقاله برای ارسال 30 دقیقه

۱۳۹۷/۹/۱۱
اداره انتشارات و علم‌سنجی دانشگاه
-
مدرس: [دکتر فرزانه امین پور]
آخرین مهلت ثبت نام: 1397/9/11 هزینه: 300,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۷/۹/۱۱ - 9 تا 14 مکان برگزاری: سالن آموزشی کتابخانه مركزی دانشگاه، خيابان پورسينا، پلاک ۷
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ✓   فایل‌های پیوست ثبت نام

 
دانشگاه علوم پزشكي تهران
معاونت تحقیقات و فن‏آوری


راهنمای شرکت در کارگاه جستجو درPubMed
 

به متقاضیان شرکت در این کارگاه موکدا توصیه می شود لطفا قبل از شرکت در کارگاه این راهنما را با دقت مطالعه فرمایید.
 
پایگاه اطلاعاتیPubMed  مهم‌ترین منبع اطلاعاتی در حوزه علوم زیست پزشکی است. این پایگاه توسط کتابخانه ملی پزشکی (National Library of Medicine – NLM)  وابسته به مرکز ملی اطلاعات زیست‌فناوری (National Institute of Health - NIH) ایالات متحده آمریکا نگهداری و به روزرسانی می‌شود. بانک اطلاعاتی Medline مهم‌ترین پایگاه داده PubMed می‌باشد. به غیر از Medline پایگاه‌های داده دیگری نیز از طریق PubMed  قابل دسترسی می‌باشند. یکی از این پایگاه‌ها PubMed Central یا PMC است که در واقع یک آرشیو رایگان از متن کامل یا Full text مقالات مجلات زیست پزشکی می‌باشد. در این کارگاه شرکت‌کنندگان ابتدا به صورت اجمال با ضرورت و مفاهیم اصلی مرور متون و مراحل آن آشنا می‌شوند. سپس انواع منابع اطلاعاتی که می‌تواند به عنوان مرجع برای مرور متون مورد استفاده قرار گیرد، معرفی می‌شود. پس از آن ساختار پایگاه اطلاعاتیPubMed ، شیوه تنظیم استراتژی جستجو و انواع تکنیک‌های تخصصی جستجو در این پایگاه به تفصیل آموزش داده می‌شود. شرکت‌کنندگان این کارگاه انواع فنون جستجو در PubMed شامل جستجوی ساده، جستجوی پیشرفته و جستجوی موضوعی مبتنی بر سرعنوان‌های موضوعی یا MeSH و همچنین شیوه استفاده از PubMed Central را به صورت عملی فرا می‌گیرند.

 

 
این کارگاه‌ها در یک روز از ساعت 9 صبح تا 14 برگزار می‌گردد.
 
 • مخاطبین این کارگاه اعضای محترم هیات علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران رشته های مختلف علوم پزشکی می‌باشند.
   
 
 
 لطفا توجه فرمایید:
 • به دلیل واریز هزینه شرکت در کارگاه به حساب دولتی، در صورت انصراف از شرکت در کارگاه، وجه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی‌گردد.
 • لطفا گواهی مربوط به کارگاه را حتی الامکان در پایان هر کارگاه دریافت نمایید. این گواهی حداکثر تا 3 ماه پس از تاریخ برگزاری کارگاه قابل دریافت می‌باشد.
زمان موضوع مدت
9:05 - 9:00 تلاوت آیاتی از قرآن مجید 5 دقیقه
9:15 - 9:05 مرور متون: مبانی، کاربرد و مراحل اجرا 10 دقیقه
9:30 - 9:15 معرفی انواع منابع اطلاعاتی 15 دقیقه
9:45 - 9:30 آشنایی با پایگاه اطلاعاتی PubMed 15 دقیقه
10:00 - 9:45 معرفی و کاربرد تکنیک‌های تخصصی جستجو 15 دقیقه
10:15 - 10:00 طراحی استراتژی جستجو در PubMed 15 دقیقه
10:30 - 10:15 تمرین عملی (1) 15 دقیقه
11:00 - 10:30 استراحت و پذیرایی 30 دقیقه
11:30 - 11:00 جستجوی ساده در PubMed 30 دقیقه
11:45 - 11:30 تمرین عملی (2) 15 دقیقه
12:15 - 11:45 جستجوی پیشرفته در PubMed 30 دقیقه
12:30 - 12:15 آشنایی با PubMed Central 15 دقیقه
12:45 - 12:30 تمرین عملی (3) 15 دقیقه
13:00 - 12:45 معرفی و کاربرد سر عنوان‌های موضوعی پزشکی Mesh 15 دقیقه
13:30 - 13:00 روش جستجوی موضوعی در PubMed 30 دقیقه
14:00 - 13:30 تمرین عملی (4) 30 دقیقه

۱۳۹۷/۹/۱۲
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
-
مدرس: [راضیه زاهدی]
آخرین مهلت ثبت نام: 1397/9/12 هزینه: 300,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۷/۹/۱۲ - 9 تا 14 مکان برگزاری: سالن آموزش کتابخانه مرکزی دانشگاه خیابان پورسینا پلاک 7
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۷/۹/۱۹
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
-
مدرس: [شادی اسدزندی]
آخرین مهلت ثبت نام: 1397/9/19 هزینه: 300,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۷/۹/۱۹ - 9 تا 14 مکان برگزاری: سالن آموزش کتابخانه مرکزی دانشگاه خیابان پورسینا پلاک 7
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۷/۹/۲۰
اداره انتشارات و علم‌سنجی دانشگاه
-
مدرس: [دکتر پیام کبیری]
آخرین مهلت ثبت نام: 1397/9/20 هزینه: 300,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۷/۹/۲۰ - 9 تا 14 مکان برگزاری: سالن آموزشی کتابخانه مركزی دانشگاه، خيابان پورسينا، پلاک ۷
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ✓   فایل‌های پیوست ثبت نام

زمان موضوع مدت
9:15 - 9:00 نشریات الکترونیک، مفاهیم و تعاریف 5 دقیقه
9:30 - 9:15 معرفی مجموعه Elsvier 55 دقیقه
10:00 - 9:30 معرفی امکان Browse در مجموعه Elsvier 15 دقیقه
10:30 - 10:00 معرفی امکان Search در مجموعه Elsvier 15 دقیقه
11:00 - 10:30 استراحت و پذیرایی 15 دقیقه
11:30 - 11:00 بازیابی مجلات الکترونیک، معرفی DOI 30 دقیقه
12:00 - 11:30 آشنایی با Impact Factor و شیوه بازیابی آن 15 دقیقه
12:30 - 12:00 کار عملی و تمرین 30 دقیقه
13:00 - 12:30 آشنایی با سرویس Alert در مجموعه Elsvier 30 دقیقه

۱۳۹۷/۹/۲۶
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
-
مدرس: [راضیه زاهدی]
آخرین مهلت ثبت نام: 1397/9/26 هزینه: 300,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۷/۹/۲۶ - 9 تا 14 مکان برگزاری: سالن آموزش کتابخانه مرکزی دانشگاه خیابان پورسینا پلاک 7
ظرفیت: 19 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۷/۱۰/۳
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
-
مدرس: [شادی اسدزندی]
آخرین مهلت ثبت نام: 1397/10/3 هزینه: 300,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۷/۱۰/۳ - 9 تا 14 مکان برگزاری: سالن آموزش کتابخانه مرکزی دانشگاه خیابان پورسینا پلاک 7
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۷/۱۰/۴
اداره انتشارات و علم‌سنجی دانشگاه
-
مدرس: [دکتر پیام کبیری]
آخرین مهلت ثبت نام: 1397/10/4 هزینه: 300,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۷/۱۰/۴ - 9 تا 14 مکان برگزاری: سالن آموزشی کتابخانه مركزی دانشگاه، خيابان پورسينا، پلاک ۷
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ✓   فایل‌های پیوست ثبت نام

زمان موضوع مدت
9:05 - 9:00 تلاوت آیاتی از قرآن مجید 5 دقیقه
9:30 - 9:05 علم‌سنجی، تعریف و تاریخچه 25 دقیقه
9:45 - 9:30 کاربردهای علم‌سنجی 15 دقیقه
10:00 - 9:45 بانک‌های اطلاعات استنادی، معرفی و کاربرد 15 دقیقه
10:30 - 10:00 معرفی H Index،کاربرد، مزایا و معایب 30 دقیقه
11:00 - 10:30 استراحت و پذیرایی 30 دقیقه
11:30 - 11:00 معرفی (JCR) Journal Citation Report 30 دقیقه
12:00 - 11:30 تحلیل استنادی در Scopus و Web of Science 30 دقیقه
12:30 - 12:00 کار عملی 30 دقیقه
13:00 - 12:30 آشنایی با شاخص‌های CiteScore و FWCL 30 دقیقه

۱۳۹۷/۱۰/۹
اداره انتشارات و علم‌سنجی دانشگاه
-
مدرس: [دکتر نیما رضایی]
آخرین مهلت ثبت نام: 1397/10/9 هزینه: 300,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۷/۱۰/۹ - 9 تا 14 مکان برگزاری: سالن آموزشی کتابخانه مركزی دانشگاه، خيابان پورسينا، پلاک ۷
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ✓   فایل‌های پیوست ثبت نام

 
دانشگاه علوم پزشكي تهران
معاونت تحقیقات و فن‏آوری

 
راهنمای شرکت در کارگاه انتشار کتاب­های آکادمیک توسط ناشران معتبر بین المللی
(How to Edit and Publish an Academic Book with International Publishers?)

 
به متقاضیان شرکت در این کارگاه موکدا توصیه می شود لطفا قبل از شرکت در کارگاه این راهنما را با دقت مطالعه فرمایید.
 
عنوان این کارگاه آشنایی با چگونگی نگارش و انتشار کتاب‌های آکادمیک توسط ناشران معتبر بین المللی است. در این کارگاه عناوینی چون روند تدوین، نگارش پروپوزال، قرارداد با ناشر، تهیه فصول کتاب، مباحث اخلاقی چاپ کتاب، توزیع و بازاریابی مورد بحث قرار می‌گیرند و نمونه‌هایی از ناشرین و آثار به چاپ رسیده معرفی خواهند شد. شرکت‌کنندگان در این کارگاه حتما باید با اصول و مبانی نگارش مقاله علمی آشنایی کافی داشته باشند و چندین مقاله در حوزه تخصصی خود به چاپ رسانیده باشند.
 
جامعه هدف این کارگاه کسانی هستند که:
* با اصول و مبانی نگارش مقاله علمی آشنایی کافی داشته باشند.
* تا کنون چندین مقاله در حوزه تخصصی خود به چاپ رسانیده باشند و  در حال حاضر تصمیم به نگارش کتاب دارند.
* مطالبی را برای انتشار کتاب آماده کرده‌اند و به دنبال ناشری معتبر برای چاپ کتاب خود می‌باشند.

 


مخاطبان این کارگاه، در وهله ی اول، اعضای محترم هیات علمی دانشگاه می باشند.


این کارگاه ها در یک روز از ساعت 9 صبح تا 14 برگزار می‌گردد.
 
این کارگاه برای افرادی که در زمینه علوم پزشکی یا بهداشتی تحصیل نکرده‌اند توصیه نمی‌شود.
 
 
 لطفا توجه فرمایید:
 • به دلیل واریز هزینه شرکت در کارگاه به حساب دولتی، در صورت انصراف از شرکت در کارگاه، وجه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی‌گردد.
 • لطفا گواهی مربوط به کارگاه را حتی الامکان در پایان هر کارگاه دریافت نمایید. این گواهی حداکثر تا 3 ماه پس از تاریخ برگزاری کارگاه قابل دریافت می‌باشد.
زمان موضوع مدت
9:15 - 9:00 مقدمه، معارفه و معرفی کارگاه 15 دقیقه
9:30 - 9:15 اهمیت مشارکت علمی در تولیدات علمی 15 دقیقه
9:45 - 9:30 روند نگارش و چاپ یک کتاب 15 دقیقه
10:00 - 9:45 انتخاب موضوع 15 دقیقه
10:30 - 10:00 نگارش پروپزال 30 دقیقه
10:45 - 10:30 ارائه نمونه پروپزال 15 دقیقه
11:00 - 10:45 استراحت و پذیرایی 15 دقیقه
11:30 - 11:00 کار گروهی 30 دقیقه
11:45 - 11:30 قرار‌داد با ناشر 15 دقیقه
12:15 - 11:45 نگارش فصول و ویراستاری کتاب 30 دقیقه
12:30 - 12:15 اخلاق نشر و سرقت علمی 15 دقیقه
12:45 - 12:30 فروش کتاب: از محتوای علمی تا رقابت تجاری 15 دقیقه
13:15 - 12:45 آشنایی با برخی ناشران پزشکی 30 دقیقه
13:30 - 13:15 مثالهایی از کتب چاپ شده 15 دقیقه
14:00 - 13:30 پرسش و پاسخ و جمع‌بندی 30 دقیقه

۲۲ و ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
اداره انتشارات و علم‌سنجی دانشگاه
-
مدرس: [دکتر آرش جلالی] [دکتر اکبر شفیعی]
آخرین مهلت ثبت نام: 1397/10/24 هزینه: 600,000 ریال
زمان برگزاری: ۲۲ و ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - 9 تا 14 مکان برگزاری: سالن آموزشی کتابخانه مركزی دانشگاه، خيابان پورسينا، پلاک ۷
ظرفیت: 23 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   فایل‌های پیوست ثبت نام

 
دانشگاه علوم پزشكي تهران
معاونت تحقیقات و فن‏آوری
 
اداره انتشارات و علم سنجی
 
راهنمای شرکت در کارگاه مرور نظام‌مند
(Systematic Review)
 

 
 
به متقاضیان شرکت در این کارگاه موکدا توصیه می شود لطفا قبل از شرکت در کارگاه این راهنما را با دقت مطالعه فرمایید.
 
در هرم ارزش علمی شواهد برای تصمیم‌گیری، مرور نظام‌مند در راس هرم قرار دارد. بدین معنی که یکی از بهترین انواع مطالعات برای جمع‌آوری و سنتز شواهد و نتیجه‌گیری بر اساس مجموعه‌ای از شواهد و پژوهش‌ها می‌باشد. امروزه عقیده بر این است که تصمیم‌گیری توسط ارائه‌دهندگان خدمات، باید بر اساس مجموعه شواهد موجود در یک موضوع صورت گیرد و نه بر اساس مطالعات منفرد و مجزا. لذا، انجام مطالعات مرور نظام‌مند و آشنایی پژوهشگران با چگونگی انجام این نوع مطالعات، به عنوان یکی از ابزارهای تصمیم‌سازی، علاوه بر اینکه توان پژوهشگران را در انجام این نوع ارزشمند از مطالعات افزایش می‌دهد، می‌تواند در تولید دانش کاربردی موثر باشد.
 
در این کارگاه مراحل انجام مرور نظام‌مند به صورت تئوری و عملی آموزش داده می‌شود. این مراحل از انجام جستجوی نظام‌مند آغاز و با تجزیه و تحلیل نتایج خاتمه می‌یابد.

این کارگاه‌ها در دو روز از ساعت 9 صبح تا 14 برگزار می‌گردد.
 
این کارگاه برای افرادی که در زمینه علوم پزشکی یا بهداشتی تحصیل نکرده‌اند توصیه نمی‌شود.
 
 
 لطفا توجه فرمایید:
 • به دلیل واریز هزینه شرکت در کارگاه به حساب دولتی، در صورت انصراف از شرکت در کارگاه، وجه پرداختی به هیچ‌ وجه مسترد نمی‌گردد.
 • لطفا گواهی مربوط به کارگاه را حتی الامکان در پایان هر کارگاه دریافت نمایید. این گواهی حداکثر تا 3 ماه پس از تاریخ برگزاری کارگاه قابل دریافت می‌باشد.

۱۳ و ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
اداره انتشارات و علم‌سنجی دانشگاه
-
مدرس: [دکتر کامران یزدانی] [آقای ولی‌اله بایگی]
آخرین مهلت ثبت نام: 1397/11/15 هزینه: 600,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳ و ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ - 9 تا 14 مکان برگزاری: سالن آموزشی کتابخانه مركزی دانشگاه، خيابان پورسينا، پلاک ۷
ظرفیت: 23 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ✓   فایل‌های پیوست ثبت نام

 
دانشگاه علوم پزشكي تهران
معاونت تحقیقات و فن‏آوری

 

راهنمای شرکت در کارگاه چگونه مقاله بنویسیم؟

(How to write a paper?)

 

به متقاضیان شرکت در این کارگاه موکدا توصیه می شود لطفا قبل از شرکت در کارگاه این راهنما را با دقت مطالعه فرمایید.

 

هدف این کارگاه مرور اصول نگارش مقالاتی است که بر اساس پژوهش‌های علوم تجربی نوشته می‌شوند. توجه به این نکته ضروری است که نوع نگاه‏ کارگاه به این موضوع بر اساس پژوهش‌ها و مقالات علوم پزشکی و بهداشتی است. نظرسنجی‌های کارگاه‌های قبل نشان می‌دهند که افرادی بیشتر از کارگاه سود برده‌اند که آشنایی نسبی با اصول پژوهش در علوم پزشکی داشته‌اند و کسانی که در زمینه علوم محض فعالیت می‌کنند آن را قدری دور از علایق‌شان یافته‌اند. در این کارگاه معمولاً افرادی با زمینه‌های مختلف کاری و تحصیلی از قبیل پزشکان متخصص و عمومی، داروسازان، دکترا و کارشناسان ارشد رشته‌های علوم پایه پزشکی حضور دارند. مثال‌ها عمدتاً بر اساس پژوهش‌های پزشکی است ولی به شکلی انتخاب می‌شوند که برای کلیه افراد یاد شده قابل فهم باشند.
در طول دوره مهارت‌های نگارش اجزاء اصلی مقاله مرور می‌شود و با انجام کار عملی و نقد و بررسی مقالات ارائه ‌شده مورد تمرین قرار می‌گیرد. توصیه می‌شود بعد از دوره شرکت‌کنندگان مقالات چاپ شده و یا در دست چاپ خود را با استفاده از مهارت‌های ارائه‌شده دوباره بازبینی کنند. متاسفانه امکان برگزاری جداگانه کارگاه برای افراد در سطوح و رشته‌های مختلف در حال حاضر فراهم نیست.

 

این کارگاه‌ها در دو روز از ساعت 9 صبح تا 14 برگزار می‌گردد.
 
این کارگاه برای افرادی که در زمینه علوم پزشکی یا بهداشتی تحصیل نکرده‌اند توصیه نمی‌شود.
 
 
 لطفا توجه فرمایید:
 • به دلیل واریز هزینه شرکت در کارگاه به حساب دولتی، در صورت انصراف از شرکت در کارگاه، وجه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی‌گردد.
 • لطفا گواهی مربوط به کارگاه را حتی الامکان در پایان هر کارگاه دریافت نمایید. این گواهی حداکثر تا 3 ماه پس از تاریخ برگزاری کارگاه قابل دریافت می‌باشد.
زمان موضوع مدت
روز اول
9:05 - 9:00 تلاوت آیاتی از قرآن مجید 5 دقیقه
9:20 - 9:05 تعریف و تاریخچه 15 دقیقه
10:00 - 9:20 اهمیت نگارش، انواع مقالات و ساختار مقاله اصیل 40 دقیقه
10:10 - 10:00 اهمیت پیام مطالعه 10 دقیقه
10:20 - 10:10 کار گروهی (1): انواع مقالات و اهمیت پیام مطالعه 10 دقیقه
10:50 - 10:20 مروری بر انواع مطالعات اپیدمیولوژیک 30 دقیقه
11:00 - 10:50 کار گروهی (2) 10 دقیقه
11:30 - 11:00 استراحت و پذیرایی 30 دقیقه
12:10 - 11:30 نگارش روش اجرا 40 دقیقه
12:25 - 12:10 کار گروهی و ارائه(3) 15 دقیقه
12:55 - 12:25 نگارش روش اجرا 30 دقیقه
13:00 - 12:55 کار گروهی و ارائه(4) 10 دقیقه
13:45 - 13:00 نگارش بخش یافته‌ها (متن، جدول و نمودار) 45 دقیقه
14:00 - 13:45 کار گروهی (5) 15 دقیقه
روز دوم
9:40 - 9:00 نکات آماری در بخش یافته‌ها 15 دقیقه
10:10 - 9:40 کار گروهی بخش آمار(6) 15 دقیقه
10:40 - 10:10 نگارش مقاله 15 دقیقه
11:00 - 10:40 کار گروهی مقدمه (7) 30 دقیقه
11:20 - 11:00 استراحت و پذیرایی 15 دقیقه
11:45 - 11:20 نگارش بحث 30 دقیقه
12:05 - 11:45 کار گروهی (8) 30 دقیقه
12:30 - 12:05 نگارش چکیده 60 دقیقه
12:55 - 12:30 انتخاب عنوان مناسب 60 دقیقه
13:25 - 12:55 کار گروهی چکیده و عنوان (9) 60 دقیقه
14:00 - 13:25 پرسش و پاسخ 60 دقیقه

۱۳۹۷/۱۱/۲۷
اداره انتشارات و علم‌سنجی دانشگاه
-
مدرس: [دکتر کامران یزدانی] [آقای ولی‌اله بایگی]
آخرین مهلت ثبت نام: 1397/11/28 هزینه: 300,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ - 9 تا 14 مکان برگزاری: سالن آموزشی کتابخانه مركزی دانشگاه، خيابان پورسينا، پلاک ۷
ظرفیت: 22 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ✓   فایل‌های پیوست ثبت نام

 
دانشگاه علوم پزشكي تهران
معاونت تحقیقات و فن‏آوری

 
راهنمای شرکت در کارگاه چگونه مقاله منتشر کنیم؟
(How to publish a paper?)
 
 

به متقاضیان شرکت در این کارگاه موکدا توصیه می شود لطفا قبل از شرکت در کارگاه این راهنما را با دقت مطالعه فرمایید.
 
هدف این کارگاه مرور مطالبی در مورد انتشار مقالاتی است که بر اساس پژوهش‌های علوم تجربی نوشته می‌شوند. معمولاً توصیه می‌شود محققین قبل از شرکت در این کارگاه، در کارگاه مقاله‌‌نویسی شرکت کنند. از جمله مباحث این کارگاه Authorship و Publication ethics است که معمولاً مورد توجه شرکت کنندگان قرار می‌گیرد. همچنین نحوه‌ی پاسخگویی به سؤالات داوران مجلات از مباحث مهم و کلیدی کارگاه است.
در طول دوره مهارت‌های مختلف انتشار مقاله مرور می‌شود و با انجام کار عملی و نقد و بررسی مقالات ارائه ‌شده مورد تمرین قرار می‌گیرد. توصیه می‌شود بعد از دوره شرکت کنندگان مقالات چاپ شده و یا در دست چاپ خود را با استفاده از مهارت‌های ارائه‌ شده دوباره بازبینی کنند.
 

این کارگاه‌ها در یک روز از ساعت 9 صبح تا 14 برگزار می‌گردد.
 
این کارگاه برای افرادی که در زمینه علوم پزشکی یا بهداشتی تحصیل نکرده‌اند توصیه نمی‌شود.
 
 
 لطفا توجه فرمایید:
 • به دلیل واریز هزینه شرکت در کارگاه به حساب دولتی، در صورت انصراف از شرکت در کارگاه، وجه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی‌گردد.
 • لطفا گواهی مربوط به کارگاه را حتی الامکان در پایان هر کارگاه دریافت نمایید. این گواهی حداکثر تا 3 ماه پس از تاریخ برگزاری کارگاه قابل دریافت می‌باشد.
زمان موضوع مدت
9:05 - 9:00 تلاوت آیاتی از قرآن مجید 5 دقیقه
9:15 - 9:05 معرفی کارگاه و معارفه 10 دقیقه
10:30 - 9:15 انتخاب مجله مناسب 75 دقیقه
10:45 - 10:30 کار گروهی (1) و ارایه 10 دقیقه
11:15 - 10:45 آماده سازی مقاله برای ارسال (Cover Letter,title page, other forms) 30 دقیقه
11:35 - 11:15 استراحت و پذیرایی 20 دقیقه
11:45 - 11:35 کار گروهی (2) و ارایه 10 دقیقه
12:15 - 11:45 اخلاق: نویسندگی 30 دقیقه
12:25 - 12:15 کار گروهی (3) و ارایه 15 دقیقه
12:55 - 12:25 اخلاق: سرقت ادبی 15 دقیقه
13:05 - 12:55 اخلاق: تضاد منافع 15 دقیقه
13:15 - 13:05 اخلاق: انتشارات همپوشان 15 دقیقه
13:30 - 13:15 کار گروهی (4) و ارایه 15 دقیقه
13:40 - 13:30 کلیات Peer Review و انتخاب داور 15 دقیقه
13:50 - 13:40 مکاتبه با مجلات و پاسخگویی به آنها 15 دقیقه
14:00 - 13:50 کار گروهی (5) و ارایه / جمع‌بندی نهایی 15 دقیقه

۷ و ۱۳۹۸/۲/۸
اداره انتشارات و علم‌سنجی دانشگاه
-
مدرس: [دکتر حمید‌رضا توحیدی] [آقای ولی‌اله بایگی]
آخرین مهلت ثبت نام: 1398/2/9 هزینه: 600,000 ریال
زمان برگزاری: ۷ و ۱۳۹۸/۲/۸ - 9 تا 14 مکان برگزاری: سالن آموزشی کتابخانه مركزی دانشگاه، خيابان پورسينا، پلاک ۷
ظرفیت: 22 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ✓   فایل‌های پیوست ثبت نام

 
دانشگاه علوم پزشكي تهران
معاونت تحقیقات و فن‏آوری

 

راهنمای شرکت در کارگاه چگونه مقاله بنویسیم؟

(How to write a paper?)

 

به متقاضیان شرکت در این کارگاه موکدا توصیه می شود لطفا قبل از شرکت در کارگاه این راهنما را با دقت مطالعه فرمایید.

 

هدف این کارگاه مرور اصول نگارش مقالاتی است که بر اساس پژوهش‌های علوم تجربی نوشته می‌شوند. توجه به این نکته ضروری است که نوع نگاه‏ کارگاه به این موضوع بر اساس پژوهش‌ها و مقالات علوم پزشکی و بهداشتی است. نظرسنجی‌های کارگاه‌های قبل نشان می‌دهند که افرادی بیشتر از کارگاه سود برده‌اند که آشنایی نسبی با اصول پژوهش در علوم پزشکی داشته‌اند و کسانی که در زمینه علوم محض فعالیت می‌کنند آن را قدری دور از علایق‌شان یافته‌اند. در این کارگاه معمولاً افرادی با زمینه‌های مختلف کاری و تحصیلی از قبیل پزشکان متخصص و عمومی، داروسازان، دکترا و کارشناسان ارشد رشته‌های علوم پایه پزشکی حضور دارند. مثال‌ها عمدتاً بر اساس پژوهش‌های پزشکی است ولی به شکلی انتخاب می‌شوند که برای کلیه افراد یاد شده قابل فهم باشند.
در طول دوره مهارت‌های نگارش اجزاء اصلی مقاله مرور می‌شود و با انجام کار عملی و نقد و بررسی مقالات ارائه ‌شده مورد تمرین قرار می‌گیرد. توصیه می‌شود بعد از دوره شرکت‌کنندگان مقالات چاپ شده و یا در دست چاپ خود را با استفاده از مهارت‌های ارائه‌شده دوباره بازبینی کنند. متاسفانه امکان برگزاری جداگانه کارگاه برای افراد در سطوح و رشته‌های مختلف در حال حاضر فراهم نیست.

 

این کارگاه‌ها در دو روز از ساعت 9 صبح تا 14 برگزار می‌گردد.
 
این کارگاه برای افرادی که در زمینه علوم پزشکی یا بهداشتی تحصیل نکرده‌اند توصیه نمی‌شود.
 
 
 لطفا توجه فرمایید:
 • به دلیل واریز هزینه شرکت در کارگاه به حساب دولتی، در صورت انصراف از شرکت در کارگاه، وجه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی‌گردد.
 • لطفا گواهی مربوط به کارگاه را حتی الامکان در پایان هر کارگاه دریافت نمایید. این گواهی حداکثر تا 3 ماه پس از تاریخ برگزاری کارگاه قابل دریافت می‌باشد.
زمان موضوع مدت
روز اول
9:05 - 9:00 تلاوت آیاتی از قرآن مجید 5 دقیقه
9:20 - 9:05 تعریف و تاریخچه 15 دقیقه
10:00 - 9:20 اهمیت نگارش، انواع مقالات و ساختار مقاله اصیل 40 دقیقه
10:10 - 10:00 اهمیت پیام مطالعه 10 دقیقه
10:20 - 10:10 کار گروهی(1): انواع مقالات و اهمیت پیام مطالعه 10 دقیقه
10:50 - 10:20 مروری بر انواع مطالعات اپیدمیولوژیک 30 دقیقه
11:00 - 10:50 کار گروهی (2) 10 دقیقه
11:30 - 11:00 استراحت و پذیرایی 30 دقیقه
12:10 - 11:30 نگارش روش اجرا 40 دقیقه
12:25 - 12:10 کار گروهی و ارائه (3) 15 دقیقه
12:55 - 12:25 نگارش روش اجرا 30 دقیقه
13:00 - 12:55 کار گروهی و ارائه (4) 10 دقیقه
13:45 - 13:00 نگارش بخش یافته‌ها (متن، جدول و نمودار) 45 دقیقه
14:00 - 13:45 کار گروهی (5) 15 دقیقه
زمان موضوع مدت
روز دوم
9:40 - 9:00 نکات آماری در بخش یافته‌ها 40 دقیقه
10:10 - 9:40 کار گروهی بخش آمار (6) 30 دقیقه
10:40 - 10:10 نگارش مقدمه 30 دقیقه
11:00 - 10:40 کار گروهی مقدمه (7) 20 دقیقه
11:20 - 11:00 استراحت و پذیرایی 20 دقیقه
11:45 - 11:20 نگارش بحث 25 دقیقه
12:05 - 11:45 کار گروهی بحث (8) 20 دقیقه
12:30 - 12:05 نگارش چکیده 25 دقیقه
12:55 - 12:30 انتخاب عنوان مناسب 25 دقیقه
13:25 - 12:55 کار گروهی چکیده و عنوان (9) 30 دقیقه
14:00 - 13:25 پرسش و پاسخ 35 دقیقه

۱۳۹۸/۳/۲۱
اداره انتشارات و علم‌سنجی دانشگاه
-
مدرس: [دکتر کبیری]
آخرین مهلت ثبت نام: 1398/3/21 هزینه: 300,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۳/۲۱ - 9 تا 14 مکان برگزاری: سالن آموزشی کتابخانه مركزی دانشگاه، خيابان پورسينا، پلاک ۷
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ✓   فایل‌های پیوست ثبت نام

 
دانشگاه علوم پزشكي تهران
معاونت تحقیقات و فن‏آوری


راهنمای شرکت در کارگاه جستجو درPubMed
 

به متقاضیان شرکت در این کارگاه موکدا توصیه می شود لطفا قبل از شرکت در کارگاه این راهنما را با دقت مطالعه فرمایید.
 
پایگاه اطلاعاتیPubMed  مهم‌ترین منبع اطلاعاتی در حوزه علوم زیست پزشکی است. این پایگاه توسط کتابخانه ملی پزشکی (National Library of Medicine – NLM)  وابسته به مرکز ملی اطلاعات زیست‌فناوری (National Institute of Health - NIH) ایالات متحده آمریکا نگهداری و به روزرسانی می‌شود. بانک اطلاعاتی Medline مهم‌ترین پایگاه داده PubMed می‌باشد. به غیر از Medline پایگاه‌های داده دیگری نیز از طریق PubMed  قابل دسترسی می‌باشند. یکی از این پایگاه‌ها PubMed Central یا PMC است که در واقع یک آرشیو رایگان از متن کامل یا Full text مقالات مجلات زیست پزشکی می‌باشد. در این کارگاه شرکت‌کنندگان ابتدا به صورت اجمال با ضرورت و مفاهیم اصلی مرور متون و مراحل آن آشنا می‌شوند. سپس انواع منابع اطلاعاتی که می‌تواند به عنوان مرجع برای مرور متون مورد استفاده قرار گیرد، معرفی می‌شود. پس از آن ساختار پایگاه اطلاعاتیPubMed ، شیوه تنظیم استراتژی جستجو و انواع تکنیک‌های تخصصی جستجو در این پایگاه به تفصیل آموزش داده می‌شود. شرکت‌کنندگان این کارگاه انواع فنون جستجو در PubMed شامل جستجوی ساده، جستجوی پیشرفته و جستجوی موضوعی مبتنی بر سرعنوان‌های موضوعی یا MeSH و همچنین شیوه استفاده از PubMed Central را به صورت عملی فرا می‌گیرند.

 

 
این کارگاه‌ها در یک روز از ساعت 9 صبح تا 14 برگزار می‌گردد.
 
 • مخاطبین این کارگاه اعضای محترم هیات علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران رشته های مختلف علوم پزشکی می‌باشند.
   
 
 
 لطفا توجه فرمایید:
 • به دلیل واریز هزینه شرکت در کارگاه به حساب دولتی، در صورت انصراف از شرکت در کارگاه، وجه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی‌گردد.
 • لطفا گواهی مربوط به کارگاه را حتی الامکان در پایان هر کارگاه دریافت نمایید. این گواهی حداکثر تا 3 ماه پس از تاریخ برگزاری کارگاه قابل دریافت می‌باشد.
زمان موضوع مدت
9:15 - 9:00 اصول و مبانی مرور متون، اهمیت و کاربرد 15 دقیقه
9:30 - 9:15 معرفی انواع منابع اطلاعاتی در علوم پزشکی 15 دقیقه
10:00 - 9:30 معرفی بانک اطلاعاتی مدلاین و ساختار آن 30 دقیقه
10:30 - 10:00 اپراتورها و کاربرد آن‌ها در جستجو 30 دقیقه
11:00 - 10:30 استراحت و پذیرایی 30 دقیقه
11:30 - 11:00 روش جستجوی Find، امکان Advanced Search 30 دقیقه
12:00 - 11:30 کار عملی و تمرین (1) 30 دقیقه
12:30 - 12:00 جستجو از طریق Mesh و کاربرد آن 30 دقیقه
13:00 - 12:30 کار عملی و تمرین (2) 30 دقیقه

۲۵ و ۱۳۹۸/۳/۲۶
اداره انتشارات و علم‌سنجی دانشگاه
-
مدرس: [دکتر آرش جلالی] [دکتر اکبر شفیعی]
آخرین مهلت ثبت نام: 1398/3/29 هزینه: 600,000 ریال
زمان برگزاری: ۲۵ و ۱۳۹۸/۳/۲۶ - 9 تا 14 مکان برگزاری: سالن آموزشی کتابخانه مركزی دانشگاه، خيابان پورسينا، پلاک ۷
ظرفیت: 25 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ✓   فایل‌های پیوست ثبت نام

 
دانشگاه علوم پزشكي تهران
معاونت تحقیقات و فن‏آوری
 
اداره انتشارات و علم سنجی
 
راهنمای شرکت در کارگاه مرور نظام‌مند
(Systematic Review)
 

 
 
به متقاضیان شرکت در این کارگاه موکدا توصیه می شود لطفا قبل از شرکت در کارگاه این راهنما را با دقت مطالعه فرمایید.
 
در هرم ارزش علمی شواهد برای تصمیم‌گیری، مرور نظام‌مند در راس هرم قرار دارد. بدین معنی که یکی از بهترین انواع مطالعات برای جمع‌آوری و سنتز شواهد و نتیجه‌گیری بر اساس مجموعه‌ای از شواهد و پژوهش‌ها می‌باشد. امروزه عقیده بر این است که تصمیم‌گیری توسط ارائه‌دهندگان خدمات، باید بر اساس مجموعه شواهد موجود در یک موضوع صورت گیرد و نه بر اساس مطالعات منفرد و مجزا. لذا، انجام مطالعات مرور نظام‌مند و آشنایی پژوهشگران با چگونگی انجام این نوع مطالعات، به عنوان یکی از ابزارهای تصمیم‌سازی، علاوه بر اینکه توان پژوهشگران را در انجام این نوع ارزشمند از مطالعات افزایش می‌دهد، می‌تواند در تولید دانش کاربردی موثر باشد.
 
در این کارگاه مراحل انجام مرور نظام‌مند به صورت تئوری و عملی آموزش داده می‌شود. این مراحل از انجام جستجوی نظام‌مند آغاز و با تجزیه و تحلیل نتایج خاتمه می‌یابد.

این کارگاه‌ها در دو روز از ساعت 9 صبح تا 14 برگزار می‌گردد.
 
این کارگاه برای افرادی که در زمینه علوم پزشکی یا بهداشتی تحصیل نکرده‌اند توصیه نمی‌شود.
 
 
 لطفا توجه فرمایید:
 • به دلیل واریز هزینه شرکت در کارگاه به حساب دولتی، در صورت انصراف از شرکت در کارگاه، وجه پرداختی به هیچ‌ وجه مسترد نمی‌گردد.
 • لطفا گواهی مربوط به کارگاه را حتی الامکان در پایان هر کارگاه دریافت نمایید. این گواهی حداکثر تا 3 ماه پس از تاریخ برگزاری کارگاه قابل دریافت می‌باشد.
زمان موضوع مدت
9:15 - 9:00 مقدمه و آشنایی با انواع مقاله مروری 15 دقیقه
9:30 - 8:15 مبانی مقاله مرور نظام مند 15 دقیقه
9:45 - 9:30 طرح پرسش مروری 15 دقیقه
10:15 - 9:45 کارگروهی 30 دقیقه
10:30 - 10:15 روش های جستجو 15 دقیقه
11:00 - 10:30 استراحت و پذیرایی 30 دقیقه
11:30 - 11:00 ادامه روش های جستجو 30 دقیقه
12:30 - 11:30 کارگروهی 60 دقیقه
13:30 - 12:30 انتخاب مقالات 60 دقیقه
14:00 - 13:30 کار گروهی 30 دقیقه
زمان موضوع مدت
روز دوم
9:05 - 9:00 تلاوت آیاتی از قرآن مجید 5 دقیقه
9:15 - 9:05 مروری بر مطالب روز گذشته 55 دقیقه
9:30 - 9:15 ارزیابی کیفی مقالات و آشنایی با ابزارهای نقادانه مقالات 15 دقیقه
10:30 - 9:30 کارگروهی 4 – نقد مطالعات کارآزمایی بالینی با ابزارهای ارزیابی نقادانه مرتبط 15 دقیقه
10:45 - 10:30 استخراج داده ها 15 دقیقه
11:00 - 10:45 کارگروهی 5 – استخراج داده ها 30 دقیقه
11:30 - 11:00 استراحت و پذیرایی 30 دقیقه
12:45 - 11:30 مفاهیم آماری اولیه در متاآنالیز (نمودارهای مهم و تفسیر آنها؛ مفاهیم مربوط به مدلهای random و fix) 30 دقیقه
13:45 - 12:45 کارگروهی 6 – ارزیابی نقادانه مقالات مرور سیستماتیک با استفاده از ابزار ارزیابی نقادانه مرتبط 60 دقیقه
14:00 - 13:45 پرسش و پاسخ و جمع بندی 60 دقیقه

۱۳۹۸/۳/۲۸
اداره انتشارات و علم‌سنجی دانشگاه
-
مدرس: [دکتر کبیری]
آخرین مهلت ثبت نام: 1398/3/29 هزینه: 300,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۳/۲۸ - 9 تا 14 مکان برگزاری: سالن آموزشی کتابخانه مركزی دانشگاه، خيابان پورسينا، پلاک ۷
ظرفیت: 23 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ✓   فایل‌های پیوست ثبت نام

 
دانشگاه علوم پزشكي تهران
معاونت تحقیقات و فن‏آوری


راهنمای شرکت در کارگاه جستجوی مقالات در مجلات علمی
 

به متقاضیان شرکت در این کارگاه موکدا توصیه می شود لطفا قبل از شرکت در کارگاه این راهنما را با دقت مطالعه فرمایید.
 
مجلات  علمی از مهمترین منابع اطلاعاتی مورد نیاز برای آموزش و پژوهش محسوب می شوند. امروزه پژوهشگران بیش از هر زمان دیگری نیازمند دستیابی به آخرین یافته‌های علمی و جدید‌ترین مقالات منتشر شده می‌باشند. با این حال پیچیده بودن فرایند تولید و توزیع نشریات چاپی، افزایش روزافزون مجلات علمی و محدودیت‌های زمانی، مالی و فیزیکی برای دسترسی، خرید و نگهداری از مجلات چاپی موجبات عدم دسترسی یا تاخیر در دریافت این مجلات را فراهم آورده و دسترسی به اطلاعات روزآمد را برای کاربران مشکل ساخته است. از این رو، در عصر اطلاعات بسیاری از ناشرین محتوای مجلات خود را در قالب الکترونیکی به مشتریان عرضه می‌کنند. در این کارگاه شرکت‌کنندگان ضمن مروری بر انواع منابع اطلاعاتی با انواع مجلات الکترونیک، شناسه DOI و شاخص تاثیر مجلات یا Journal Impact Factor آشنا می‌شوند. شیوه‌های دسترسی و جستجو در مجلات Open Access و رایگان، شیوه‌های جستجوی مقالات علمی در اینترنت و Google Scholar، انواع روش‌های جستجو در مجموعه مجلات الکترونیک ScienceDirect، مزایای سرویس Alert و روش‌های فعال‌سازی انواع مختلف این سرویس در مجموعه مجلات الکترونیک ScienceDirect از دیگر مباحث این کارگاه است که به صورت عملی به شرکت‌کنندگان آموزش داده می‌شود.
 

 
این کارگاه‌ها در یک روز از ساعت 9 صبح تا 14 برگزار می‌گردد.
 
 • مخاطبین این کارگاه اعضای محترم هیات علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران رشته های مختلف علوم پزشکی و غیرپزشکی می باشند.
 
 
 لطفا توجه فرمایید:
 • به دلیل واریز هزینه شرکت در کارگاه به حساب دولتی، در صورت انصراف از شرکت در کارگاه، وجه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی‌گردد.
 • لطفا گواهی مربوط به کارگاه را حتی الامکان در پایان هر کارگاه دریافت نمایید. این گواهی حداکثر تا 3 ماه پس از تاریخ برگزاری کارگاه قابل دریافت می‌باشد.
زمان موضوع مدت
9:05 - 9:00 تلاوت آیاتی از قرآن مجید 5 دقیقه
9:15 - 9:05 مقدمه‌ای بر انواع منابع اطلاعاتی 10 دقیقه
9:30 - 9:15 آشنایی با ساختار مجلات الکترونیک 15 دقیقه
9:45 - 9:30 معرفی و کاربرد DOI 15 دقیقه
10:00 - 9:45 آشنایی با JIF و JCR 15 دقیقه
10:15 - 10:00 شیوه‌های جستجو در مجلات Open Access 15 دقیقه
10:30 - 10:15 تمرین عملی (1) 15 دقیقه
11:00 - 10:30 استراحت و پذیرایی 30 دقیقه
11:15 - 11:00 شیوه‌های جستجو در مجلات رایگان 15 دقیقه
11:30 - 11:15 تمرین عملی (2) 15 دقیقه
12:00 - 11:30 شیوه‌های جستجو در Google Scholar 30 دقیقه
12:15 - 12:00 تمرین عملی (2) 15 دقیقه
12:45 - 12:15 شیوه‌های جستجو در مجموعه مجلات Science Direct 30 دقیقه
13:00 - 12:45 تمرین عملی (3) 15 دقیقه
13:30 - 13:00 فعال سازی و کاربرد انواع سرویس های Alert در Science Direct 30 دقیقه
14:00 - 13:30 تمرین عملی (4) 30 دقیقه

۱۳۹۸/۴/۴
اداره انتشارات و علم‌سنجی دانشگاه
-
مدرس: [دکتر حمید‌رضا توحیدی] [آقای ولی‌اله بایگی]
آخرین مهلت ثبت نام: 1398/4/5 هزینه: 300,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۴/۴ - 9 تا 14 مکان برگزاری: سالن آموزشی کتابخانه مركزی دانشگاه، خيابان پورسينا، پلاک ۷
ظرفیت: 21 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ✓   فایل‌های پیوست ثبت نام

 
دانشگاه علوم پزشكي تهران
معاونت تحقیقات و فن‏آوری

 
راهنمای شرکت در کارگاه چگونه مقاله منتشر کنیم؟
(How to publish a paper?)
 
 

به متقاضیان شرکت در این کارگاه موکدا توصیه می شود لطفا قبل از شرکت در کارگاه این راهنما را با دقت مطالعه فرمایید.
 
هدف این کارگاه مرور مطالبی در مورد انتشار مقالاتی است که بر اساس پژوهش‌های علوم تجربی نوشته می‌شوند. معمولاً توصیه می‌شود محققین قبل از شرکت در این کارگاه، در کارگاه مقاله‌‌نویسی شرکت کنند. از جمله مباحث این کارگاه Authorship و Publication ethics است که معمولاً مورد توجه شرکت کنندگان قرار می‌گیرد. همچنین نحوه‌ی پاسخگویی به سؤالات داوران مجلات از مباحث مهم و کلیدی کارگاه است.
در طول دوره مهارت‌های مختلف انتشار مقاله مرور می‌شود و با انجام کار عملی و نقد و بررسی مقالات ارائه ‌شده مورد تمرین قرار می‌گیرد. توصیه می‌شود بعد از دوره شرکت کنندگان مقالات چاپ شده و یا در دست چاپ خود را با استفاده از مهارت‌های ارائه‌ شده دوباره بازبینی کنند.
 

این کارگاه‌ها در یک روز از ساعت 9 صبح تا 14 برگزار می‌گردد.
 
این کارگاه برای افرادی که در زمینه علوم پزشکی یا بهداشتی تحصیل نکرده‌اند توصیه نمی‌شود.
 
 
 لطفا توجه فرمایید:
 • به دلیل واریز هزینه شرکت در کارگاه به حساب دولتی، در صورت انصراف از شرکت در کارگاه، وجه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی‌گردد.
 • لطفا گواهی مربوط به کارگاه را حتی الامکان در پایان هر کارگاه دریافت نمایید. این گواهی حداکثر تا 3 ماه پس از تاریخ برگزاری کارگاه قابل دریافت می‌باشد.
9:05 - 9:00 تلاوت آیاتی از قرآن مجید 5 دقیقه
9:15 - 9:05 معرفی کارگاه و معارفه 10 دقیقه
10:30 - 9:15 انتخاب مجله مناسب 15 دقیقه
10:45 - 10:30 کار گروهی (۱) و ارایه 15 دقیقه
 11:15- 10:45 آماده سازی مقاله برای ارسال ( cover letter, title page, other forms) 30 دقیقه
11:35 - 11:15 استراحت و پذیرایی 20 دقیقه
11:45 - 11:35 کار گروهی (۲) و ارایه 10 دقیقه
12:15 - 11:45 اخلاق: نویسندگی 30 دقیقه
12:25 - 12:15 کار گروهی (۳) و ارایه 10 دقیقه
12:55 - 12:25 اخلاق: سرقت ادبی 30 دقیقه
13:05 - 12:55 اخلاق : تضاد منافع 10 دقیقه
13:15 - 13:05 اخلاق: انتشارات هم‌پوشان 10 دقیقه
13:30 - 13:15 کار گروهی (۴) و ارایه 10 دقیقه
13:40 - 13:30 کلیات peer reiew و انتخاب داور 10 دقیقه
13:50 - 13:40 مکاتبه با مجلات و پاسخگویی به آن‌ها 10 دقیقه
14:00 - 13:50 کار گروهی (۵) و ارائه- جمع‌بندی نهایی 10 دقیقه

۱۳۹۸/۴/۱۱
اداره انتشارات و علم‌سنجی دانشگاه
-
مدرس: [دکتر کبیری]
آخرین مهلت ثبت نام: 1398/4/12 هزینه: 300,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۴/۱۱ - 9 تا 14 مکان برگزاری: سالن آموزشی کتابخانه مركزی دانشگاه، خيابان پورسينا، پلاک ۷
ظرفیت: 21 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ✓   فایل‌های پیوست ثبت نام

 
دانشگاه علوم پزشكي تهران
معاونت تحقیقات و فن‏آوری


راهنمای شرکت در کارگاه آشنايی با نرم‌افزار EndNote
 

به متقاضیان شرکت در این کارگاه موکدا توصیه می شود لطفا قبل از شرکت در کارگاه این راهنما را با دقت مطالعه فرمایید.
 
الگوهای رفرانس‌نویسی متنوع موجود در دنیا، باعث شده است که بشر برای تسهیل و تسریع رفرانس‌گذاری مقالات و منابع علمی، مجموعه نرم‌افزارهایی را ابداع نماید تا به کمک آن‌ها، کار مدیریت مراجع و منابع مقالات را بهتر و آسان‌تر صورت دهد. این نرم‌افزارها امکان رفرانس‌گذاری در متن مقالات و تبدیل اطلاعات مقاله مورد ارجاع به الگوی رفرانس‌نویسی مجله مورد نظر و نیز روز آمدسازی فهرست منابع مورد استفاده در مقاله را، با اضافه یا حذف کردن هر منبع، به کاربر می‌دهند. از طرف دیگر این نرم‌افزارها، تمامی مقالات بازیابی شده هنگام مرور متون ذخیره شده، امکان در اختیار داشتن اطلاعات کتاب شناختی مقاله، چکیده و حتی اصل مقالات مورد استفاده در نگارش مقالات نیز فراهم می‌شود. از مجموعه نرم‌افزارهای طراحی شده با هدف فوق، دو نرم افزار معروف‌تر مورد تدریس قرار می‌گیرند.
 
آشنایی با نرم‌افزار EndNote و EndNote Web
نرم‌افزار محصول شرکت ISI بوده، امکان مدیریت رفرانس‌های مقالات را فراهم می‌نماید. نرم‌افزار مذکور در دو نسخه Desktop و Web ارائه شده است. نرم‌افزار علاوه بر امکان مدیریت رفرانس‌های مقالات، توانایی مدیریت تصاویر و نمودارهای مقالات را نیز داشته و فونت Unicode و طبعا فونت‌های فارسی را نیز پشتیبانی می‌کند. ویرایش X7 یا هفدهم این نرم‌افزار در این کارگاه تدریس می‌شود.
در این کارگاه یک CD آموزشی تهیه شده EndNote که در برگیرنده نسخه X7 نرم‌افزار برای نصب روی کامپیوتر شخصی شماست نیز ارایه می‌شود.
‌‌

 
این کارگاه‌ها در یک روز از ساعت 9 صبح تا 14 برگزار می‌گردد.
 
مخاطبین این کارگاه اعضای محترم هیات‌علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران رشته‌های مختلف علوم پزشکی و غیرپزشکی می‌باشند.
 
 
 لطفا توجه فرمایید:
 • به دلیل واریز هزینه شرکت در کارگاه به حساب دولتی، در صورت انصراف از شرکت در کارگاه، وجه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی‌گردد.
 • لطفا گواهی مربوط به کارگاه را حتی الامکان در پایان هر کارگاه دریافت نمایید. این گواهی حداکثر تا 3 ماه پس از تاریخ برگزاری کارگاه قابل دریافت می‌باشد.
زمان موضوع مدت
9:15 - 9:00 رفرانس‌نویسی، اهمیت و انواع آن 15 دقیقه
9:30 - 9:15 معرفی نرم‌افزار EndNote 15 دقیقه
9:45 - 9:30 نحوه ایجاد بانک اطلاعاتی در نرم‌افزار 15 دقیقه
10:00 - 9:45 روش‌های ورود اطلاعات 15 دقیقه
10:30 - 10:00 کار عملی و تمرین (۱) 15 دقیقه
11:00 - 10:30 استراحت و پذیرایی 30 دقیقه
11:30 - 11:00 ایجاد و تولید فهرست منابع 30 دقیقه
12:00 - 11:30 کار عملی و تمرین (۲) 30 دقیقه
12:30 - 12:00 آشنایی با شیوه حذف کردن رفرانس‌ها 30 دقیقه
13:00 - 12:30 آماده‌سازی مقاله برای ارسال 30 دقیقه

۱۵ و ۱۳۹۸/۴/۱۶
اداره انتشارات و علم‌سنجی دانشگاه
-
مدرس: [دکتر حمید‌رضا توحیدی] [آقای ولی‌اله بایگی]
آخرین مهلت ثبت نام: 1398/4/16 هزینه: 600,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۵ و ۱۳۹۸/۴/۱۶ - 9 تا 14 مکان برگزاری: سالن آموزشی کتابخانه مركزی دانشگاه، خيابان پورسينا، پلاک ۷
ظرفیت: 22 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ✓   فایل‌های پیوست ثبت نام

 
دانشگاه علوم پزشكي تهران
معاونت تحقیقات و فن‏آوری


 
راهنمای شرکت در کارگاه نقد و داوری مقاله
(Peer Review & Critical Appraisal)به متقاضیان شرکت در این کارگاه موکدا توصیه می شود لطفا قبل از شرکت در کارگاه این راهنما را با دقت مطالعه فرمایید.
 
این کارگاه اصول نقد و داوری مقالات منتج از پژوهش‌های علوم پزشکی و بهداشتی را مرور می‌کند. کارگاه در وحله‌ی اول به کسانی توصیه می‌شود که کار نقد و داوری مقالات را برای ژورنال‌های داخلی یا خارجی انجام می‌دهند و می‌خواهند با روش‌های استاندارد داوری بیشتر آشنا شوند. از آنجا که در صورت آشنا شدن با روش‌های داوری، افراد می‌توانند در نگارش مقاله خود دقت بیشتری کنند و حداقل از اشتباهات رایج اجتناب کنند، معمولاً بخشی از شرکت‌کنندگان کارگاه را نویسندگان مجرب‏‌تر مقالات تشکیل می‌دهند.

در این کارگاه اطلاعاتی در مورد چک لیست‌های داوری مقالات ارائه می‌شود و چند چک لیست انتخابی مورد بحث و بررسی بیشتر قرار می‌گیرند. همچنین در کارهای گروهی چند مقاله چاپ شده مورد داوری بر اساس چک لیست قرار می‌گیرند.


 

این کارگاه‌ها در دو روز از ساعت 9 صبح تا 14 برگزار می‌گردد.
 
این کارگاه برای افرادی که در زمینه علوم پزشکی یا بهداشتی تحصیل نکرده‌اند توصیه نمی‌شود.
 
 
 لطفا توجه فرمایید:
 • به دلیل واریز هزینه شرکت در کارگاه به حساب دولتی، در صورت انصراف از شرکت در کارگاه، وجه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی‌گردد.
 • لطفا گواهی مربوط به کارگاه را حتی الامکان در پایان هر کارگاه دریافت نمایید. این گواهی حداکثر تا 3 ماه پس از تاریخ برگزاری کارگاه قابل دریافت می‌باشد.
زمان موضوع مدت
روز اول
۹:۰۵ - ۹:۰۰ تلاوت آیاتی از قرآن مجید 5 دقیقه
۹:۱۵ - ۹:۰۵ معرفی کارگاه و معارفه 10 دقیقه
۹:۳۰ - ۹:۱۵ اهمیت نقد و داوری مقاله 15 دقیقه
۱۰:۰۰ - ۹:۳۰ انواع مطالعات اپیدمیولوژیک 30 دقیقه
۱۰:۱۵ - ۱۰:۰۰ کار گروهی (۱) 15 دقیقه
۱۱:۰۰ - ۱۰:۱۵ شاخص‌های وقوع و رابطه 45 دقیقه
۱۱:۲۰ - ۱۱:۰۰ استراحت و پذیرایی 20 دقیقه
۱۱:۳۰ - ۱۱:۲۰ کار گروهی و ارایه (۲) 10 دقیقه
۱۲:۳۰ - ۱۱:۳۰ خطاها در مطالعات اپیدمیولوژیک 60 دقیقه
۱۲:۴۵ - ۱۲:۳۰ کار گروهی و ارائه (۳) 15 دقیقه
۱۳:۱۵ - ۱۲:۴۵ مروری بر روش‌های تحلیل آماری داده‌ها 30 دقیقه
۱۳:۳۰ - ۱۳:۱۵ کار گروهی و ارائه (۴) 15 دقیقه
۱۴:۰۰ - ۱۳:۳۰ جمع‌بندی روز اول 30 دقیقه
زمان موضوع مدت
روز دوم
۹:۱۵ - ۹:۰۰ بررسی اجزا مقاله ۱۵ دقیقه
۹:۴۵ - ۹:۱۵ معرفی ابزارها ۳۰ دقیقه
۱۰:۴۵ - ۹:۴۵ بررسی مطالعات مشاهده‌ای ۶۰ دقیقه
۱۱:۰۰ - ۱۰:۴۵ کار گروهی و ارائه (۵) ۱۵ دقیقه
۱۱:۳۰ - ۱۱:۰۰ استراحت و پذیرایی ۳۰ دقیقه
۱۲:۱۵ - ۱۱:۳۰ بررسی مطالعات کار‌آزمایی بالینی ۴۵ دقیقه
۱۲:۴۵ - ۱۲:۱۵ کار گروهی و ارائه (۶) ۳۰ دقیقه
۱۳:۱۵ - ۱۲:۴۵ بررسی تست‌های تشخیصی ۳۰ دقیقه
۱۳:۳۰ - ۱۳:۱۵ نکات جانبی ۳۰ دقیقه
۱۴:۰۰ - ۱۳:۳۰  پرسش و پاسخ و جمع‌بندی کارگاه ۳۰ دقیقه

۱۳۹۸/۴/۲۵
اداره انتشارات و علم‌سنجی دانشگاه
-
مدرس: [دکتر کبیری]
آخرین مهلت ثبت نام: 1398/4/26 هزینه: 300,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۴/۲۵ - 9 تا 14 مکان برگزاری: سالن آموزشی کتابخانه مركزی دانشگاه، خيابان پورسينا، پلاک ۷
ظرفیت: 23 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ✓   فایل‌های پیوست ثبت نام

زمان موضوع مدت
9:05 - 9:00 تلاوت آیاتی از قرآن مجید 5 دقیقه
9:30 - 9:05 علم‌سنجی، تعریف و تاریخچه 25 دقیقه
9:45 - 9:30 کاربردهای علم‌سنجی 15 دقیقه
10:00 - 9:45 بانک‌های اطلاعات استنادی، معرفی و کاربرد 15 دقیقه
10:30 - 10:00 معرفی H-Index، کاربرد،مزایا و معایب 30 دقیقه
11:00 - 10:30 استراحت و پذیرایی 30 دقیقه
11:30 - 11:00 معرفیJournal Citation Report (JCR)     30 دقیقه
12:00 - 11:30 تحلیل استنادی در Scopus و Web of Science 30 دقیقه
12:30 - 12:00 کار عملی 30 دقیقه
13:00 - 12:30 آشنایی با شاخص‌های CiteScore و FWCI 30 دقیقه

۱۳۹۸/۵/۶
اداره انتشارات و علم‌سنجی دانشگاه
-
مدرس: [دکتر نیما رضایی]
آخرین مهلت ثبت نام: 1398/5/6 هزینه: 300,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۵/۶ مکان برگزاری: سالن آموزشی کتابخانه مركزی دانشگاه، خيابان پورسينا، پلاک ۷
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ✓   فایل‌های پیوست ثبت نام

 
دانشگاه علوم پزشكي تهران
معاونت تحقیقات و فن‏آوری

 
راهنمای شرکت در کارگاه انتشار کتاب­های آکادمیک توسط ناشران معتبر بین المللی
(How to Edit and Publish an Academic Book with International Publishers?)

 
به متقاضیان شرکت در این کارگاه موکدا توصیه می شود لطفا قبل از شرکت در کارگاه این راهنما را با دقت مطالعه فرمایید.
 
عنوان این کارگاه آشنایی با چگونگی نگارش و انتشار کتاب‌های آکادمیک توسط ناشران معتبر بین المللی است. در این کارگاه عناوینی چون روند تدوین، نگارش پروپوزال، قرارداد با ناشر، تهیه فصول کتاب، مباحث اخلاقی چاپ کتاب، توزیع و بازاریابی مورد بحث قرار می‌گیرند و نمونه‌هایی از ناشرین و آثار به چاپ رسیده معرفی خواهند شد. شرکت‌کنندگان در این کارگاه حتما باید با اصول و مبانی نگارش مقاله علمی آشنایی کافی داشته باشند و چندین مقاله در حوزه تخصصی خود به چاپ رسانیده باشند.
 
جامعه هدف این کارگاه کسانی هستند که:
* با اصول و مبانی نگارش مقاله علمی آشنایی کافی داشته باشند.
* تا کنون چندین مقاله در حوزه تخصصی خود به چاپ رسانیده باشند و  در حال حاضر تصمیم به نگارش کتاب دارند.
* مطالبی را برای انتشار کتاب آماده کرده‌اند و به دنبال ناشری معتبر برای چاپ کتاب خود می‌باشند.

 


مخاطبان این کارگاه، در وهله ی اول، اعضای محترم هیات علمی دانشگاه می باشند.


این کارگاه ها در یک روز از ساعت 9 صبح تا 14 برگزار می‌گردد.
 
این کارگاه برای افرادی که در زمینه علوم پزشکی یا بهداشتی تحصیل نکرده‌اند توصیه نمی‌شود.
 
 
 لطفا توجه فرمایید:
 • به دلیل واریز هزینه شرکت در کارگاه به حساب دولتی، در صورت انصراف از شرکت در کارگاه، وجه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی‌گردد.
 • لطفا گواهی مربوط به کارگاه را حتی الامکان در پایان هر کارگاه دریافت نمایید. این گواهی حداکثر تا 3 ماه پس از تاریخ برگزاری کارگاه قابل دریافت می‌باشد.
زمان موضوع مدت
9:15 - 9:00 مقدمه،معارفه و معرفی کارگاه 15 دقیقه
9:30 - 9:15 اهمیت مشارکت علمی در تولیدات علمی 15 دقیقه
9:45 - 9:30 روند نگارش و چاپ یک کتاب 15 دقیقه
10:00 - 9:45 معرفی و کاربرد 15 دقیقه
10:30 - 10:00 نگارش پروپزال 30 دقیقه
10:45 - 10:30 ارائه نمونه پروپزال 15 دقیقه
11:00 - 10:45 استراحت و پذیرایی 15 دقیقه
11:30 - 11:00 کار گروهی 30 دقیقه
11:45 - 11:30 قرار داد با ناشر 15 دقیقه
12:15 - 11:45 نگارش فصول و ویراستاری کتاب 30 دقیقه
12:30 - 12:15 اخلاق نشر و سرقت علمی 15 دقیقه
12:45 - 12:30 فروش کتاب: از محتوای علمی تا رقابت تجاری 15 دقیقه
13:15 - 12:45 آشنایی با برخی ناشران پزشکی 30 دقیقه
13:30 - 13:15 مثال‌هایی از کتب چاپ شده 15 دقیقه
14:00 - 13:30 پرسش و پاسخ و جمع‌بندی 30 دقیقه

۱۲ و ۱۳۹۸/۵/۱۳
اداره انتشارات و علم‌سنجی دانشگاه
-
مدرس: [دکتر حمید‌رضا توحیدی] [آقای ولی‌اله بایگی]
آخرین مهلت ثبت نام: 1398/5/13 هزینه: 600,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۲ و ۱۳۹۸/۵/۱۳ - 9 تا 14 مکان برگزاری: سالن آموزشی کتابخانه مركزی دانشگاه، خيابان پورسينا، پلاک ۷
ظرفیت: 23 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   فایل‌های پیوست ثبت نام

 
دانشگاه علوم پزشكي تهران
معاونت تحقیقات و فن‏آوری

 

راهنمای شرکت در کارگاه چگونه مقاله بنویسیم؟

(How to write a paper?)

 

به متقاضیان شرکت در این کارگاه موکدا توصیه می شود لطفا قبل از شرکت در کارگاه این راهنما را با دقت مطالعه فرمایید.

 

هدف این کارگاه مرور اصول نگارش مقالاتی است که بر اساس پژوهش‌های علوم تجربی نوشته می‌شوند. توجه به این نکته ضروری است که نوع نگاه‏ کارگاه به این موضوع بر اساس پژوهش‌ها و مقالات علوم پزشکی و بهداشتی است. نظرسنجی‌های کارگاه‌های قبل نشان می‌دهند که افرادی بیشتر از کارگاه سود برده‌اند که آشنایی نسبی با اصول پژوهش در علوم پزشکی داشته‌اند و کسانی که در زمینه علوم محض فعالیت می‌کنند آن را قدری دور از علایق‌شان یافته‌اند. در این کارگاه معمولاً افرادی با زمینه‌های مختلف کاری و تحصیلی از قبیل پزشکان متخصص و عمومی، داروسازان، دکترا و کارشناسان ارشد رشته‌های علوم پایه پزشکی حضور دارند. مثال‌ها عمدتاً بر اساس پژوهش‌های پزشکی است ولی به شکلی انتخاب می‌شوند که برای کلیه افراد یاد شده قابل فهم باشند.
در طول دوره مهارت‌های نگارش اجزاء اصلی مقاله مرور می‌شود و با انجام کار عملی و نقد و بررسی مقالات ارائه ‌شده مورد تمرین قرار می‌گیرد. توصیه می‌شود بعد از دوره شرکت‌کنندگان مقالات چاپ شده و یا در دست چاپ خود را با استفاده از مهارت‌های ارائه‌شده دوباره بازبینی کنند. متاسفانه امکان برگزاری جداگانه کارگاه برای افراد در سطوح و رشته‌های مختلف در حال حاضر فراهم نیست.

 

این کارگاه‌ها در دو روز از ساعت 9 صبح تا 14 برگزار می‌گردد.
 
این کارگاه برای افرادی که در زمینه علوم پزشکی یا بهداشتی تحصیل نکرده‌اند توصیه نمی‌شود.
 
 
 لطفا توجه فرمایید:
 • به دلیل واریز هزینه شرکت در کارگاه به حساب دولتی، در صورت انصراف از شرکت در کارگاه، وجه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی‌گردد.
 • لطفا گواهی مربوط به کارگاه را حتی الامکان در پایان هر کارگاه دریافت نمایید. این گواهی حداکثر تا 3 ماه پس از تاریخ برگزاری کارگاه قابل دریافت می‌باشد.

۱۳۹۸/۵/۱۵
اداره انتشارات و علم‌سنجی دانشگاه
-
مدرس: [دکتر کبیری]
آخرین مهلت ثبت نام: 1398/5/16 هزینه: 300,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۵/۱۵ - 9 تا 14 مکان برگزاری: سالن آموزشی کتابخانه مركزی دانشگاه، خيابان پورسينا، پلاک ۷
ظرفیت: 22 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ✓   فایل‌های پیوست ثبت نام

زمان موضوع مدت
9:30 - 9:00 آشنايی با اهميت و ضرورت مقالات مروری نظام‌مند 30 دقیقه
10:00 - 9:30 مراحل طراحی و اجرای مطالعات مروری نظام‌مند 30 دقیقه
10:15 - 10:00 معرفي انواع منابع اطلاعاتي در علوم پزشکی 15 دقیقه
10:30 - 10:15 اپراتورها و کاربرد آن‌ها در جستجو 15 دقیقه
11:00 - 10:30 استراحت و پذيرايي 30 دقیقه
11:30 - 11:00 جستجوی موضوعی و لغتی در بانک‌های اطلاعاتی 30 دقیقه
12:00 - 11:30 انتخاب بانک‌ها و منابع اطلاعاتی مناسب برای جستجو 30 دقیقه
12:30 - 12:00 شيوه طراحی استراتژی جستجو برای مطالعات مروری نظام‌مند 30 دقیقه
12:45 - 12:30 کاربرد نرم افزارها در جستجوی،‌ بازيابی و مديريت مقالات 15 دقیقه
13:00 - 12:45 شيوه مستندسازی جستجو در مطالعات مروری نظام‌مند 15 دقیقه

۱۳۹۸/۵/۱۹
اداره انتشارات و علم‌سنجی دانشگاه
-
مدرس: [دکتر حمید‌رضا توحیدی] [آقای ولی‌اله بایگی]
آخرین مهلت ثبت نام: 1398/5/19 هزینه: 300,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۵/۱۹ - 9 تا 14 مکان برگزاری: سالن آموزشی کتابخانه مركزی دانشگاه، خيابان پورسينا، پلاک ۷
ظرفیت: 21 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ✓   فایل‌های پیوست ثبت نام

 
دانشگاه علوم پزشكي تهران
معاونت تحقیقات و فن‏آوری

 
راهنمای شرکت در کارگاه چگونه مقاله منتشر کنیم؟
(How to publish a paper?)
 
 

به متقاضیان شرکت در این کارگاه موکدا توصیه می شود لطفا قبل از شرکت در کارگاه این راهنما را با دقت مطالعه فرمایید.
 
هدف این کارگاه مرور مطالبی در مورد انتشار مقالاتی است که بر اساس پژوهش‌های علوم تجربی نوشته می‌شوند. معمولاً توصیه می‌شود محققین قبل از شرکت در این کارگاه، در کارگاه مقاله‌‌نویسی شرکت کنند. از جمله مباحث این کارگاه Authorship و Publication ethics است که معمولاً مورد توجه شرکت کنندگان قرار می‌گیرد. همچنین نحوه‌ی پاسخگویی به سؤالات داوران مجلات از مباحث مهم و کلیدی کارگاه است.
در طول دوره مهارت‌های مختلف انتشار مقاله مرور می‌شود و با انجام کار عملی و نقد و بررسی مقالات ارائه ‌شده مورد تمرین قرار می‌گیرد. توصیه می‌شود بعد از دوره شرکت کنندگان مقالات چاپ شده و یا در دست چاپ خود را با استفاده از مهارت‌های ارائه‌ شده دوباره بازبینی کنند.
 

این کارگاه‌ها در یک روز از ساعت 9 صبح تا 14 برگزار می‌گردد.
 
این کارگاه برای افرادی که در زمینه علوم پزشکی یا بهداشتی تحصیل نکرده‌اند توصیه نمی‌شود.
 
 
 لطفا توجه فرمایید:
 • به دلیل واریز هزینه شرکت در کارگاه به حساب دولتی، در صورت انصراف از شرکت در کارگاه، وجه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی‌گردد.
 • لطفا گواهی مربوط به کارگاه را حتی الامکان در پایان هر کارگاه دریافت نمایید. این گواهی حداکثر تا 3 ماه پس از تاریخ برگزاری کارگاه قابل دریافت می‌باشد.
زمان موضوع مدت
9:05 - 9:00 تلاوت آیاتی از قرآن مجید 5 دقیقه
9:15 - 9:05 معرفی کارگاه و معارفه 10 دقیقه
10:30 - 9:15 انتخاب مجله مناسب 75 دقیقه
10:45 - 10:30 کار گروهی (1) و ارایه 15 دقیقه
11:15 - 10:45 آماده سازی مقاله برای ارسال ( cover letter, title page, other forms) 30 دقیقه
11:35 - 11:15 استراحت و پذیرایی 20 دقیقه
11:45 - 11:35 کار گروهی (2) و ارایه 10 دقیقه
12:15 - 11:45 اخلاق: نویسندگی 30 دقیقه
12:25 - 12:15 کار گروهی (3) و ارایه 10 دقیقه
12:55 - 12:25 اخلاق: سرقت ادبی 30 دقیقه
13:05 - 12:55 اخلاق : تضاد منافع 10 دقیقه
13:15 - 13:05 اخلاق: انتشارات هم‌پوشان 10 دقیقه
13:30 - 13:15 کار گروهی (4) و ارایه 15 دقیقه
13:40 - 13:30 کلیات peer reiew و انتخاب داور 10 دقیقه
13:50 - 13:40 مکاتبه با مجلات و پاسخگویی به آن‌ها 10 دقیقه
14:00 - 13:50 کار گروهی (5) و ارائه- جمع‌بندی نهایی 10 دقیقه

۱۳۹۸/۶/۵
اداره انتشارات و علم‌سنجی دانشگاه
-
مدرس: [دکتر کبیری]
آخرین مهلت ثبت نام: 1398/6/5 هزینه: 300,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۶/۵ - 9 تا 14 مکان برگزاری: سالن آموزشی کتابخانه مركزی دانشگاه، خيابان پورسينا، پلاک ۷
ظرفیت: 22 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ✓   فایل‌های پیوست ثبت نام

 
دانشگاه علوم پزشكي تهران
معاونت تحقیقات و فن‏آوری


راهنمای شرکت در کارگاه آشنايی با نرم‌افزار EndNote
 

به متقاضیان شرکت در این کارگاه موکدا توصیه می شود لطفا قبل از شرکت در کارگاه این راهنما را با دقت مطالعه فرمایید.
 
الگوهای رفرانس‌نویسی متنوع موجود در دنیا، باعث شده است که بشر برای تسهیل و تسریع رفرانس‌گذاری مقالات و منابع علمی، مجموعه نرم‌افزارهایی را ابداع نماید تا به کمک آن‌ها، کار مدیریت مراجع و منابع مقالات را بهتر و آسان‌تر صورت دهد. این نرم‌افزارها امکان رفرانس‌گذاری در متن مقالات و تبدیل اطلاعات مقاله مورد ارجاع به الگوی رفرانس‌نویسی مجله مورد نظر و نیز روز آمدسازی فهرست منابع مورد استفاده در مقاله را، با اضافه یا حذف کردن هر منبع، به کاربر می‌دهند. از طرف دیگر این نرم‌افزارها، تمامی مقالات بازیابی شده هنگام مرور متون ذخیره شده، امکان در اختیار داشتن اطلاعات کتاب شناختی مقاله، چکیده و حتی اصل مقالات مورد استفاده در نگارش مقالات نیز فراهم می‌شود. از مجموعه نرم‌افزارهای طراحی شده با هدف فوق، دو نرم افزار معروف‌تر مورد تدریس قرار می‌گیرند.
 
آشنایی با نرم‌افزار EndNote و EndNote Web
نرم‌افزار محصول شرکت ISI بوده، امکان مدیریت رفرانس‌های مقالات را فراهم می‌نماید. نرم‌افزار مذکور در دو نسخه Desktop و Web ارائه شده است. نرم‌افزار علاوه بر امکان مدیریت رفرانس‌های مقالات، توانایی مدیریت تصاویر و نمودارهای مقالات را نیز داشته و فونت Unicode و طبعا فونت‌های فارسی را نیز پشتیبانی می‌کند. ویرایش X7 یا هفدهم این نرم‌افزار در این کارگاه تدریس می‌شود.
در این کارگاه یک CD آموزشی تهیه شده EndNote که در برگیرنده نسخه X7 نرم‌افزار برای نصب روی کامپیوتر شخصی شماست نیز ارایه می‌شود.
‌‌

 
این کارگاه‌ها در یک روز از ساعت 9 صبح تا 14 برگزار می‌گردد.
 
مخاطبین این کارگاه اعضای محترم هیات‌علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران رشته‌های مختلف علوم پزشکی و غیرپزشکی می‌باشند.
 
 
 لطفا توجه فرمایید:
 • به دلیل واریز هزینه شرکت در کارگاه به حساب دولتی، در صورت انصراف از شرکت در کارگاه، وجه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی‌گردد.
 • لطفا گواهی مربوط به کارگاه را حتی الامکان در پایان هر کارگاه دریافت نمایید. این گواهی حداکثر تا 3 ماه پس از تاریخ برگزاری کارگاه قابل دریافت می‌باشد.
زمان موضوع مدت
9:15 - 9:00 رفرانس‌نویسی، اهمیت و انواع آن 15 دقیقه
9:30 - 9:15 معرفی نرم‌افزار EndNote 15 دقیقه
9:45 - 9:30 نحوه ایجاد بانک اطلاعاتی در نرم‌افزار 15 دقیقه
10:00 - 9:45 روش‌های ورود اطلاعات 15 دقیقه
10:30 - 10:00 کار عملی و تمرین (۱) 15 دقیقه
11:00 - 10:30 استراحت و پذیرایی 30 دقیقه
11:30 - 11:00 ایجاد و تولید فهرست منابع 30 دقیقه
12:00 - 11:30 کار عملی و تمرین (۲) 30 دقیقه
12:30 - 12:00 آشنایی با شیوه حذف کردن رفرانس‌ها 30 دقیقه
13:00 - 12:30 آماده‌سازی مقاله برای ارسال 30 دقیقه

۲۳ و ۱۳۹۸/۶/۲۴
اداره انتشارات و علم‌سنجی دانشگاه
-
مدرس: [دکتر آرش جلالی] [دکتر اکبر شفیعی]
آخرین مهلت ثبت نام: 1398/6/25 هزینه: 600,000 ریال
زمان برگزاری: ۲۳ و ۱۳۹۸/۶/۲۴ - 9 تا 14 مکان برگزاری: سالن آموزشی کتابخانه مركزی دانشگاه، خيابان پورسينا، پلاک ۷
ظرفیت: 23 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   فایل‌های پیوست ثبت نام

 
دانشگاه علوم پزشكي تهران
معاونت تحقیقات و فن‏آوری
 
اداره انتشارات و علم سنجی
 
راهنمای شرکت در کارگاه مرور نظام‌مند
(Systematic Review)
 

 
 
به متقاضیان شرکت در این کارگاه موکدا توصیه می شود لطفا قبل از شرکت در کارگاه این راهنما را با دقت مطالعه فرمایید.
 
در هرم ارزش علمی شواهد برای تصمیم‌گیری، مرور نظام‌مند در راس هرم قرار دارد. بدین معنی که یکی از بهترین انواع مطالعات برای جمع‌آوری و سنتز شواهد و نتیجه‌گیری بر اساس مجموعه‌ای از شواهد و پژوهش‌ها می‌باشد. امروزه عقیده بر این است که تصمیم‌گیری توسط ارائه‌دهندگان خدمات، باید بر اساس مجموعه شواهد موجود در یک موضوع صورت گیرد و نه بر اساس مطالعات منفرد و مجزا. لذا، انجام مطالعات مرور نظام‌مند و آشنایی پژوهشگران با چگونگی انجام این نوع مطالعات، به عنوان یکی از ابزارهای تصمیم‌سازی، علاوه بر اینکه توان پژوهشگران را در انجام این نوع ارزشمند از مطالعات افزایش می‌دهد، می‌تواند در تولید دانش کاربردی موثر باشد.
 
در این کارگاه مراحل انجام مرور نظام‌مند به صورت تئوری و عملی آموزش داده می‌شود. این مراحل از انجام جستجوی نظام‌مند آغاز و با تجزیه و تحلیل نتایج خاتمه می‌یابد.

این کارگاه‌ها در دو روز از ساعت 9 صبح تا 14 برگزار می‌گردد.
 
این کارگاه برای افرادی که در زمینه علوم پزشکی یا بهداشتی تحصیل نکرده‌اند توصیه نمی‌شود.
 
 
 لطفا توجه فرمایید:
 • به دلیل واریز هزینه شرکت در کارگاه به حساب دولتی، در صورت انصراف از شرکت در کارگاه، وجه پرداختی به هیچ‌ وجه مسترد نمی‌گردد.
 • لطفا گواهی مربوط به کارگاه را حتی الامکان در پایان هر کارگاه دریافت نمایید. این گواهی حداکثر تا 3 ماه پس از تاریخ برگزاری کارگاه قابل دریافت می‌باشد.

۲۱ و ۱۳۹۸/۸/۲۲
اداره انتشارات و علم‌سنجی دانشگاه
-
مدرس: [دکتر لیلا قالیچی] [آقای بایگی]
آخرین مهلت ثبت نام: 1398/8/23 هزینه: 600,000 ریال
زمان برگزاری: ۲۱ و ۱۳۹۸/۸/۲۲ - 9 تا 14 مکان برگزاری: سالن آموزشی کتابخانه مركزی دانشگاه، خيابان پورسينا، پلاک ۷
ظرفیت: 23 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ✓   فایل‌های پیوست ثبت نام

 
دانشگاه علوم پزشكي تهران
معاونت تحقیقات و فن‏آوری

 

راهنمای شرکت در کارگاه چگونه مقاله بنویسیم؟

(How to write a paper?)

 

به متقاضیان شرکت در این کارگاه موکدا توصیه می شود لطفا قبل از شرکت در کارگاه این راهنما را با دقت مطالعه فرمایید.

 

هدف این کارگاه مرور اصول نگارش مقالاتی است که بر اساس پژوهش‌های علوم تجربی نوشته می‌شوند. توجه به این نکته ضروری است که نوع نگاه‏ کارگاه به این موضوع بر اساس پژوهش‌ها و مقالات علوم پزشکی و بهداشتی است. نظرسنجی‌های کارگاه‌های قبل نشان می‌دهند که افرادی بیشتر از کارگاه سود برده‌اند که آشنایی نسبی با اصول پژوهش در علوم پزشکی داشته‌اند و کسانی که در زمینه علوم محض فعالیت می‌کنند آن را قدری دور از علایق‌شان یافته‌اند. در این کارگاه معمولاً افرادی با زمینه‌های مختلف کاری و تحصیلی از قبیل پزشکان متخصص و عمومی، داروسازان، دکترا و کارشناسان ارشد رشته‌های علوم پایه پزشکی حضور دارند. مثال‌ها عمدتاً بر اساس پژوهش‌های پزشکی است ولی به شکلی انتخاب می‌شوند که برای کلیه افراد یاد شده قابل فهم باشند.
در طول دوره مهارت‌های نگارش اجزاء اصلی مقاله مرور می‌شود و با انجام کار عملی و نقد و بررسی مقالات ارائه ‌شده مورد تمرین قرار می‌گیرد. توصیه می‌شود بعد از دوره شرکت‌کنندگان مقالات چاپ شده و یا در دست چاپ خود را با استفاده از مهارت‌های ارائه‌شده دوباره بازبینی کنند. متاسفانه امکان برگزاری جداگانه کارگاه برای افراد در سطوح و رشته‌های مختلف در حال حاضر فراهم نیست.

 

این کارگاه‌ها در دو روز از ساعت ۹ صبح تا ۱۴ برگزار می‌گردد.
 
این کارگاه برای افرادی که در زمینه علوم پزشکی یا بهداشتی تحصیل نکرده‌اند توصیه نمی‌شود.
 
 
 لطفا توجه فرمایید:
 • به دلیل واریز هزینه شرکت در کارگاه به حساب دولتی، در صورت انصراف از شرکت در کارگاه، وجه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی‌گردد.
 • لطفا گواهی مربوط به کارگاه را حتی الامکان در پایان هر کارگاه دریافت نمایید. این گواهی حداکثر تا ۳ ماه پس از تاریخ برگزاری کارگاه قابل دریافت می‌باشد.

 توضیحات:
زمان موضوع مدت
روز اول
9:05 - 9:00 تلاوت آیاتی از قرآن مجید 5 دقیقه
9:20 - 9:05 تعریف و تاریخچه 15 دقیقه
10:00 - 9:20 اهمیت نگارش، انواع مقالات و ساختار مقاله اصیل 40 دقیقه
10:10 - 10:00 اهمیت پیام مطالعه 10 دقیقه
10:20 - 10:10 کار گروهی (1):  انواع مقالات و اهمیت پیام مطالعه 10 دقیقه
10:50 - 2045 مروری بر انواع مطالعات اپیدمیولوژیک 30 دقیقه
11:00 - 10:50 کار گروهی (2) 10 دقیقه
11:30 - 10:00 استراحت و پذیرایی 30 دقیقه
12:10 - 11:30 نگارش روش اجرا 40 دقیقه
12:25 - 12:10 کار گروهی و ارائه(3) 15 دقیقه
12:50 - 12:25 نگارش روش اجرا 30 دقیقه
13:00 - 12:50 کار گروهی و ارائه(4) 10 دقیقه
13:45 - 13:30 نگارش بخش یافته ها (متن، جدول و نمودار) 45 دقیقه
14:00 - 13:45 کار گروهی (5) 15 دقیقه
روز دوم
9:40 - 9:00 نکات آماری در بخش یافته ها 40 دقیقه
10:10 - 9:40 کار گروهی بخش آمار (6) 30 دقیقه
10:40 - 10:10 نگارش مقدمه 30 دقیقه
11:00 - 10:40 کار گروهی مقدمه (7) 20 دقیقه
11:20 - 11:00 استراحت و پذیرایی 20 دقیقه
11:45 - 11:20 نگارش بحث 25 دقیقه
12:05 - 11:45 کار گروهی بحث (8) 20 دقیقه
12:30 - 12:05 نگارش چکیده 25 دقیقه
12:55 - 12:30 انتخاب عنوان مناسب 25 دقیقه
13:25 - 12:55 کار گروهی چکیده و عنوان (9) 30 دقیقه
14:00 - 13:25 پرسش و پاسخ 35 دقیقه

۲ و ۱۳۹۸/۹/۳
اداره انتشارات و علم‌سنجی دانشگاه
-
مدرس: [دکتر آرش جلالی] [دکتر اکبر شفیعی]
آخرین مهلت ثبت نام: 1398/9/3 هزینه: 600,000 ریال
زمان برگزاری: ۲ و ۱۳۹۸/۹/۳ - 9 تا 14 مکان برگزاری: سالن آموزشی کتابخانه مركزی دانشگاه، خيابان پورسينا، پلاک ۷
ظرفیت: 21 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ✓   فایل‌های پیوست ثبت نام

 
دانشگاه علوم پزشكي تهران
معاونت تحقیقات و فن‏آوری
 
اداره انتشارات و علم سنجی
 
راهنمای شرکت در کارگاه مرور نظام‌مند
(Systematic Review)
 

 
 
به متقاضیان شرکت در این کارگاه موکدا توصیه می شود لطفا قبل از شرکت در کارگاه این راهنما را با دقت مطالعه فرمایید.
 
در هرم ارزش علمی شواهد برای تصمیم‌گیری، مرور نظام‌مند در راس هرم قرار دارد. بدین معنی که یکی از بهترین انواع مطالعات برای جمع‌آوری و سنتز شواهد و نتیجه‌گیری بر اساس مجموعه‌ای از شواهد و پژوهش‌ها می‌باشد. امروزه عقیده بر این است که تصمیم‌گیری توسط ارائه‌دهندگان خدمات، باید بر اساس مجموعه شواهد موجود در یک موضوع صورت گیرد و نه بر اساس مطالعات منفرد و مجزا. لذا، انجام مطالعات مرور نظام‌مند و آشنایی پژوهشگران با چگونگی انجام این نوع مطالعات، به عنوان یکی از ابزارهای تصمیم‌سازی، علاوه بر اینکه توان پژوهشگران را در انجام این نوع ارزشمند از مطالعات افزایش می‌دهد، می‌تواند در تولید دانش کاربردی موثر باشد.
 
در این کارگاه مراحل انجام مرور نظام‌مند به صورت تئوری و عملی آموزش داده می‌شود. این مراحل از انجام جستجوی نظام‌مند آغاز و با تجزیه و تحلیل نتایج خاتمه می‌یابد.

این کارگاه‌ها در دو روز از ساعت 9 صبح تا 14 برگزار می‌گردد.
 
این کارگاه برای افرادی که در زمینه علوم پزشکی یا بهداشتی تحصیل نکرده‌اند توصیه نمی‌شود.
 
 
 لطفا توجه فرمایید:
 • به دلیل واریز هزینه شرکت در کارگاه به حساب دولتی، در صورت انصراف از شرکت در کارگاه، وجه پرداختی به هیچ‌ وجه مسترد نمی‌گردد.
 • لطفا گواهی مربوط به کارگاه را حتی الامکان در پایان هر کارگاه دریافت نمایید. این گواهی حداکثر تا 3 ماه پس از تاریخ برگزاری کارگاه قابل دریافت می‌باشد.
زمان موضوع مدت
روز اول
9:15 - 9:00 مقدمه و آشنایی با انواع مقاله مروری 15 دقیقه
9:30 - 9:15 مبانی مقاله مرور نظام مند 15 دقیقه
9:45 - 9:30 طرح پرسش مروری 15 دقیقه
10:15 - 9:45 کارگروهی 30 دقیقه
10:30 - 10:15 روش های جستجو 15 دقیقه
11:00 - 10:30 استراحت و پذیرایی 30 دقیقه
11:30 - 11:00 ادامه روش های جستجو 30 دقیقه
12:30 - 11:30 کارگروهی 60 دقیقه
13:30 - 12:30 انتخاب مقالات 60 دقیقه
1400 - 13:30 کار گروهی 60 دقیقه
روز دوم
9:05 - 9:00 تلاوت آیاتی از قرآن مجید 5 دقیقه
9:15 - 9:05 مروری بر مطالب روز گذشته 55 دقیقه
9:30 - 9:15 ارزیابی کیفی مقالات و آشنایی با ابزارهای نقادانه مقالات 15 دقیقه
10:30 - 9:30 کارگروهی 4 – نقد مطالعات کارآزمایی بالینی با ابزارهای ارزیابی نقادانه مرتبط 15 دقیقه
10:45 - 10:30 استخراج داده ها 15 دقیقه
11:00 - 10:45 کارگروهی 5 – استخراج داده ها 30 دقیقه
11:30 - 11:00 استراحت و پذیرایی 30 دقیقه
12:45 - 11:30 مفاهیم آماری اولیه در متاآنالیز (نمودارهای مهم و تفسیر آنها؛ مفاهیم مربوط به مدلهای random و fix) 30 دقیقه
13:45 - 12:45 کارگروهی 6 – ارزیابی نقادانه مقالات مرور سیستماتیک با استفاده از ابزار ارزیابی نقادانه مرتبط 60 دقیقه
14:00 - 13:45 پرسش و پاسخ و جمع بندی 60 دقیقه

۱۳۹۸/۹/۵
اداره انتشارات و علم‌سنجی دانشگاه
-
مدرس: [دکتر پیام کبیری]
آخرین مهلت ثبت نام: 1398/9/5 هزینه: 300,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۹/۵ - 9 تا 14 مکان برگزاری: سالن آموزشی کتابخانه مركزی دانشگاه، خيابان پورسينا، پلاک ۷
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ✓   فایل‌های پیوست ثبت نام

 
دانشگاه علوم پزشكي تهران
معاونت تحقیقات و فن‏آوری


راهنمای شرکت در کارگاه جستجو درPubMed
 

به متقاضیان شرکت در این کارگاه موکدا توصیه می شود لطفا قبل از شرکت در کارگاه این راهنما را با دقت مطالعه فرمایید.
 
پایگاه اطلاعاتیPubMed  مهم‌ترین منبع اطلاعاتی در حوزه علوم زیست پزشکی است. این پایگاه توسط کتابخانه ملی پزشکی (National Library of Medicine – NLM)  وابسته به مرکز ملی اطلاعات زیست‌فناوری (National Institute of Health - NIH) ایالات متحده آمریکا نگهداری و به روزرسانی می‌شود. بانک اطلاعاتی Medline مهم‌ترین پایگاه داده PubMed می‌باشد. به غیر از Medline پایگاه‌های داده دیگری نیز از طریق PubMed  قابل دسترسی می‌باشند. یکی از این پایگاه‌ها PubMed Central یا PMC است که در واقع یک آرشیو رایگان از متن کامل یا Full text مقالات مجلات زیست پزشکی می‌باشد. در این کارگاه شرکت‌کنندگان ابتدا به صورت اجمال با ضرورت و مفاهیم اصلی مرور متون و مراحل آن آشنا می‌شوند. سپس انواع منابع اطلاعاتی که می‌تواند به عنوان مرجع برای مرور متون مورد استفاده قرار گیرد، معرفی می‌شود. پس از آن ساختار پایگاه اطلاعاتیPubMed ، شیوه تنظیم استراتژی جستجو و انواع تکنیک‌های تخصصی جستجو در این پایگاه به تفصیل آموزش داده می‌شود. شرکت‌کنندگان این کارگاه انواع فنون جستجو در PubMed شامل جستجوی ساده، جستجوی پیشرفته و جستجوی موضوعی مبتنی بر سرعنوان‌های موضوعی یا MeSH و همچنین شیوه استفاده از PubMed Central را به صورت عملی فرا می‌گیرند.

 

 
این کارگاه‌ها در یک روز از ساعت 9 صبح تا 14 برگزار می‌گردد.
 
 • مخاطبین این کارگاه اعضای محترم هیات علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران رشته های مختلف علوم پزشکی می‌باشند.
   
 
 
 لطفا توجه فرمایید:
 • به دلیل واریز هزینه شرکت در کارگاه به حساب دولتی، در صورت انصراف از شرکت در کارگاه، وجه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی‌گردد.
 • لطفا گواهی مربوط به کارگاه را حتی الامکان در پایان هر کارگاه دریافت نمایید. این گواهی حداکثر تا 3 ماه پس از تاریخ برگزاری کارگاه قابل دریافت می‌باشد.
زمان موضوع مدت
9:15 - 9:00 اصول و مباني مرور متون، اهميت و كاربرد 15 دقیقه
9:30 - 9:15 معرفي انواع منابع اطلاعاتي در علوم پزشکي 15 دقیقه
10:00 - 9:30 معرفي بانك اطلاعاتي مدلاين و ساختار آن 30 دقیقه
10:30 - 10:00 اپراتورها و کاربرد آن‌ها در جستجو 30 دقیقه
11:00 - 10:30 استراحت و پذيرايي 30 دقیقه
11:30 - 11:00 روش جستجوی Find، امکانAdvanced Search     30 دقیقه
12:00 - 11:30 کار عملي و تمرين (1) 30 دقیقه
12:30 - 12:00 جستجو از طريق Mesh و کاربرد آن 30 دقیقه
13:00 - 12:30 کار عملي و تمرين (2) 30 دقیقه

۱۳۹۸/۹/۹
اداره انتشارات و علم‌سنجی دانشگاه
-
مدرس: [دکتر لیلا قالیچی] [آقای بایگی]
آخرین مهلت ثبت نام: 1398/9/9 هزینه: 300,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۹/۹ - 9 تا 14 مکان برگزاری: سالن آموزشی کتابخانه مركزی دانشگاه، خيابان پورسينا، پلاک ۷
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ✓   فایل‌های پیوست ثبت نام

 
دانشگاه علوم پزشكي تهران
معاونت تحقیقات و فن‏آوری

 
راهنمای شرکت در کارگاه چگونه مقاله منتشر کنیم؟
(How to publish a paper?)
 
 

به متقاضیان شرکت در این کارگاه موکدا توصیه می شود لطفا قبل از شرکت در کارگاه این راهنما را با دقت مطالعه فرمایید.
 
هدف این کارگاه مرور مطالبی در مورد انتشار مقالاتی است که بر اساس پژوهش‌های علوم تجربی نوشته می‌شوند. معمولاً توصیه می‌شود محققین قبل از شرکت در این کارگاه، در کارگاه مقاله‌‌نویسی شرکت کنند. از جمله مباحث این کارگاه Authorship و Publication ethics است که معمولاً مورد توجه شرکت کنندگان قرار می‌گیرد. همچنین نحوه‌ی پاسخگویی به سؤالات داوران مجلات از مباحث مهم و کلیدی کارگاه است.
در طول دوره مهارت‌های مختلف انتشار مقاله مرور می‌شود و با انجام کار عملی و نقد و بررسی مقالات ارائه ‌شده مورد تمرین قرار می‌گیرد. توصیه می‌شود بعد از دوره شرکت کنندگان مقالات چاپ شده و یا در دست چاپ خود را با استفاده از مهارت‌های ارائه‌ شده دوباره بازبینی کنند.
 

این کارگاه‌ها در یک روز از ساعت 9 صبح تا 14 برگزار می‌گردد.
 
این کارگاه برای افرادی که در زمینه علوم پزشکی یا بهداشتی تحصیل نکرده‌اند توصیه نمی‌شود.
 
 
 لطفا توجه فرمایید:
 • به دلیل واریز هزینه شرکت در کارگاه به حساب دولتی، در صورت انصراف از شرکت در کارگاه، وجه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی‌گردد.
 • لطفا گواهی مربوط به کارگاه را حتی الامکان در پایان هر کارگاه دریافت نمایید. این گواهی حداکثر تا 3 ماه پس از تاریخ برگزاری کارگاه قابل دریافت می‌باشد.
زمان موضوع مدت
8:05 - 8:00 تلاوت آیاتی از قرآن مجید 5 دقیقه
9:00 - 8:05 معرفی کارگاه و معارفه 10 دقیقه
9:15 - 9:00 انتخاب مجله مناسب 75 دقیقه
9:30 - 9:15 کار گروهی (1) و ارایه 15 دقیقه
9:45 - 9:30 آماده سازی مقاله برای ارسال (cover letter, title page, other forms) 30 دقیقه
10:15 - 9:45 استراحت و پذیرایی 20 دقیقه
10:30 - 10:15 کار گروهی (2) و ارایه 10 دقیقه
11:00 - 10:30 اخلاق: نویسندگی 30 دقیقه
11:30 - 11:00 کار گروهی (3) و ارائه 10 دقیقه
12:30 - 11:30 اخلاق: سرقت ادبی 30 دقیقه
13:30 - 12:30 اخلاق: تضاد منافع 10 دقیقه
14:30 - 13:30 اخلاق: انتشارات همپوشان 10 دقیقه
15:00 - 14:30 کار گروهی (4) و ارایه 15 دقیقه
15:00 - 14:30 کلیات peer review و انتخاب داور 10 دقیقه
15:00 - 14:30 مکاتبه با مجلات و پاسخگویی به آنها 10 دقیقه
15:00 - 14:30 کار گروهی (5) و ارائه- جمع بندی نهایی 10 دقیقه

۲۳ و ۱۳۹۸/۹/۲۴
اداره انتشارات و علم‌سنجی دانشگاه
-
مدرس: [دکتر لیلا قالیچی] [آقای بایگی]
آخرین مهلت ثبت نام: 1398/9/24 هزینه: 600,000 ریال
زمان برگزاری: ۲۳ و ۱۳۹۸/۹/۲۴ - 9 تا 14 مکان برگزاری: سالن آموزشی کتابخانه مركزی دانشگاه، خيابان پورسينا، پلاک ۷
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ثبت نام

 
دانشگاه علوم پزشكي تهران
معاونت تحقیقات و فن‏آوری


 
راهنمای شرکت در کارگاه نقد و داوری مقاله
(Peer Review & Critical Appraisal)به متقاضیان شرکت در این کارگاه موکدا توصیه می شود لطفا قبل از شرکت در کارگاه این راهنما را با دقت مطالعه فرمایید.
 
این کارگاه اصول نقد و داوری مقالات منتج از پژوهش‌های علوم پزشکی و بهداشتی را مرور می‌کند. کارگاه در وحله‌ی اول به کسانی توصیه می‌شود که کار نقد و داوری مقالات را برای ژورنال‌های داخلی یا خارجی انجام می‌دهند و می‌خواهند با روش‌های استاندارد داوری بیشتر آشنا شوند. از آنجا که در صورت آشنا شدن با روش‌های داوری، افراد می‌توانند در نگارش مقاله خود دقت بیشتری کنند و حداقل از اشتباهات رایج اجتناب کنند، معمولاً بخشی از شرکت‌کنندگان کارگاه را نویسندگان مجرب‏‌تر مقالات تشکیل می‌دهند.

در این کارگاه اطلاعاتی در مورد چک لیست‌های داوری مقالات ارائه می‌شود و چند چک لیست انتخابی مورد بحث و بررسی بیشتر قرار می‌گیرند. همچنین در کارهای گروهی چند مقاله چاپ شده مورد داوری بر اساس چک لیست قرار می‌گیرند.


 

این کارگاه‌ها در دو روز از ساعت 9 صبح تا 14 برگزار می‌گردد.
 
این کارگاه برای افرادی که در زمینه علوم پزشکی یا بهداشتی تحصیل نکرده‌اند توصیه نمی‌شود.
 
 
 لطفا توجه فرمایید:
 • به دلیل واریز هزینه شرکت در کارگاه به حساب دولتی، در صورت انصراف از شرکت در کارگاه، وجه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی‌گردد.
 • لطفا گواهی مربوط به کارگاه را حتی الامکان در پایان هر کارگاه دریافت نمایید. این گواهی حداکثر تا 3 ماه پس از تاریخ برگزاری کارگاه قابل دریافت می‌باشد.
روز اول
9:05 - 9:00 تلاوتی آیاتی از قرآن مجید 5 دقیقه
9:15 - 9:05 معرفی کارگاه و معارفه 10 دقیقه
9:30 - 9:15 اهمیت نقد و داوری مقاله 15 دقیقه
10:00 - 9:30 انواع مطالعات اپیدمیولوژیک 30 دقیقه
10:15 - 10:00 کار گروهی 1 15 دقیقه
11:00 - 10:15 شاخصهای وقوع و رابطه 45 دقیقه
11:20 - 11:00 استراحت و پذیرایی 20 دقیقه
11:30 - 11:20 کار گروهی و ارایه 2 10 دقیقه
12:30 - 11:30 خطاها در مطالعات اپیدمیولوژیک 60 دقیقه
12:45 - 12:30 کار گروهی و ارائه 3 15 دقیقه
13:15 - 12:45 مروری بر روشهای تحلیل آماری داده ها 30 دقیقه
13:30 - 13:15 کار گروهی و ارائه 4 15 دقیقه
14:00 - 13:30 جمع بندی روز اول 30 دقیقه
روز دوم
9:15 - 9:00 بررسی اجزا مقاله 15 دقیقه
9:45 - 9:15 معرفی ابزارها 30 دقیقه
10:45 - 9:45 بررسی مطالعات مشاهده ای 60 دقیقه
11:00 - 10:45 کار گروهی و ارائه 5 15 دقیقه
11:30 - 11:00 استراحت و پذیرایی 30 دقیقه
12:15 - 11:30 بررسی مطالعات کارازمایی بالینی 45 دقیقه
12:45 - 12:15 کار گروهی و ارائه 6 30 دقیقه
13:15 - 12:45 بررسی تستهای تشخیصی 30 دقیقه
13:30 - 13:15 نکات جانبی 15 دقیقه
14:00 - 13:30 پرسش و پاسخ و جمع بندی کارگاه 30 دقیقه

۱۳۹۸/۱۰/۱۰
اداره انتشارات و علم‌سنجی دانشگاه
-
مدرس: [دکتر پیام کبیری]
آخرین مهلت ثبت نام: 1398/10/10 هزینه: 300,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ - 9 تا 14 مکان برگزاری: سالن آموزشی کتابخانه مركزی دانشگاه، خيابان پورسينا، پلاک ۷
ظرفیت: 23 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ✓   فایل‌های پیوست ثبت نام

 
دانشگاه علوم پزشكي تهران
معاونت تحقیقات و فن‏آوری


راهنمای شرکت در کارگاه جستجوی مقالات در مجلات علمی
 

به متقاضیان شرکت در این کارگاه موکدا توصیه می شود لطفا قبل از شرکت در کارگاه این راهنما را با دقت مطالعه فرمایید.
 
مجلات  علمی از مهمترین منابع اطلاعاتی مورد نیاز برای آموزش و پژوهش محسوب می شوند. امروزه پژوهشگران بیش از هر زمان دیگری نیازمند دستیابی به آخرین یافته‌های علمی و جدید‌ترین مقالات منتشر شده می‌باشند. با این حال پیچیده بودن فرایند تولید و توزیع نشریات چاپی، افزایش روزافزون مجلات علمی و محدودیت‌های زمانی، مالی و فیزیکی برای دسترسی، خرید و نگهداری از مجلات چاپی موجبات عدم دسترسی یا تاخیر در دریافت این مجلات را فراهم آورده و دسترسی به اطلاعات روزآمد را برای کاربران مشکل ساخته است. از این رو، در عصر اطلاعات بسیاری از ناشرین محتوای مجلات خود را در قالب الکترونیکی به مشتریان عرضه می‌کنند. در این کارگاه شرکت‌کنندگان ضمن مروری بر انواع منابع اطلاعاتی با انواع مجلات الکترونیک، شناسه DOI و شاخص تاثیر مجلات یا Journal Impact Factor آشنا می‌شوند. شیوه‌های دسترسی و جستجو در مجلات Open Access و رایگان، شیوه‌های جستجوی مقالات علمی در اینترنت و Google Scholar، انواع روش‌های جستجو در مجموعه مجلات الکترونیک ScienceDirect، مزایای سرویس Alert و روش‌های فعال‌سازی انواع مختلف این سرویس در مجموعه مجلات الکترونیک ScienceDirect از دیگر مباحث این کارگاه است که به صورت عملی به شرکت‌کنندگان آموزش داده می‌شود.
 

 
این کارگاه‌ها در یک روز از ساعت 9 صبح تا 14 برگزار می‌گردد.
 
 • مخاطبین این کارگاه اعضای محترم هیات علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران رشته های مختلف علوم پزشکی و غیرپزشکی می باشند.
 
 
 لطفا توجه فرمایید:
 • به دلیل واریز هزینه شرکت در کارگاه به حساب دولتی، در صورت انصراف از شرکت در کارگاه، وجه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی‌گردد.
 • لطفا گواهی مربوط به کارگاه را حتی الامکان در پایان هر کارگاه دریافت نمایید. این گواهی حداکثر تا 3 ماه پس از تاریخ برگزاری کارگاه قابل دریافت می‌باشد.
9:15 - 9:00 نشریات الکترونیک، مفاهیم و تعاریف 15 دقیقه
9:30 - 9:105 معرفی مجموعه Elsvier 15 دقیقه
10:00 - 9:30 معرفی امکان Browse در مجموعه Elsvier 30 دقیقه
10:30 - 10:00 معرفی امکان Search در مجموعه Elsvier 30 دقیقه
11:00 - 10:30 استراحت و پذيرايي 30 دقیقه
11:30 - 11:00 بازیابی مجلات الکترونیک، معرفی DOI 30 دقیقه
12:00 - 11:30 آشنایی با Impact Factor و شیوه بازیابی آن 30 دقیقه
12:30 - 12:00 کار عملی و تمرین 30 دقیقه
13:00 - 12:30 آشنایی با سرویس Alert در مجموعه Elsvier 30 دقیقه

۲۱ و ۱۳۹۸/۱۰/۲۲
اداره انتشارات و علم‌سنجی دانشگاه
-
مدرس: [دکتر آرش جلالی] [دکتر اکبر شفیعی]
آخرین مهلت ثبت نام: 1398/10/22 هزینه: 600,000 ریال
زمان برگزاری: ۲۱ و ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ - 9 تا 14 مکان برگزاری: سالن آموزشی کتابخانه مركزی دانشگاه، خيابان پورسينا، پلاک ۷
ظرفیت: 30 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ✓   فایل‌های پیوست ثبت نام

 
دانشگاه علوم پزشكي تهران
معاونت تحقیقات و فن‏آوری
 
اداره انتشارات و علم سنجی
 
راهنمای شرکت در کارگاه مرور نظام‌مند
(Systematic Review)
 

 
 
به متقاضیان شرکت در این کارگاه موکدا توصیه می شود لطفا قبل از شرکت در کارگاه این راهنما را با دقت مطالعه فرمایید.
 
در هرم ارزش علمی شواهد برای تصمیم‌گیری، مرور نظام‌مند در راس هرم قرار دارد. بدین معنی که یکی از بهترین انواع مطالعات برای جمع‌آوری و سنتز شواهد و نتیجه‌گیری بر اساس مجموعه‌ای از شواهد و پژوهش‌ها می‌باشد. امروزه عقیده بر این است که تصمیم‌گیری توسط ارائه‌دهندگان خدمات، باید بر اساس مجموعه شواهد موجود در یک موضوع صورت گیرد و نه بر اساس مطالعات منفرد و مجزا. لذا، انجام مطالعات مرور نظام‌مند و آشنایی پژوهشگران با چگونگی انجام این نوع مطالعات، به عنوان یکی از ابزارهای تصمیم‌سازی، علاوه بر اینکه توان پژوهشگران را در انجام این نوع ارزشمند از مطالعات افزایش می‌دهد، می‌تواند در تولید دانش کاربردی موثر باشد.
 
در این کارگاه مراحل انجام مرور نظام‌مند به صورت تئوری و عملی آموزش داده می‌شود. این مراحل از انجام جستجوی نظام‌مند آغاز و با تجزیه و تحلیل نتایج خاتمه می‌یابد.

این کارگاه‌ها در دو روز از ساعت 9 صبح تا 14 برگزار می‌گردد.
 
این کارگاه برای افرادی که در زمینه علوم پزشکی یا بهداشتی تحصیل نکرده‌اند توصیه نمی‌شود.
 
 
 لطفا توجه فرمایید:
 • به دلیل واریز هزینه شرکت در کارگاه به حساب دولتی، در صورت انصراف از شرکت در کارگاه، وجه پرداختی به هیچ‌ وجه مسترد نمی‌گردد.
 • لطفا گواهی مربوط به کارگاه را حتی الامکان در پایان هر کارگاه دریافت نمایید. این گواهی حداکثر تا 3 ماه پس از تاریخ برگزاری کارگاه قابل دریافت می‌باشد.
زمان موضوع مدت
روز اول
9:15 - 9:00 مقدمه و آشنایی با انواع مقاله مروری 15 دقیقه
9:30 - 9:15 مبانی مقاله مرور نظام مند 15 دقیقه
9:45 - 9:30 طرح پرسش مروری 15 دقیقه
10:15 - 9:45 کارگروهی 30 دقیقه
10:30 - 10:15 روش های جستجو 15 دقیقه
11:00 - 10:30 استراحت و پذیرایی 30 دقیقه
11:30 - 11:00 ادامه روش های جستجو 30 دقیقه
12:30 - 11:30 کارگروهی 60 دقیقه
13:30 - 12:30 انتخاب مقالات 60 دقیقه
14:30 - 13:30 کار گروهی 60 دقیقه
روز دوم
9:15 - 9:00 تلاوت آیاتی از قرآن مجید 5 دقیقه
9:30 - 9:15 مروری بر مطالب روز گذشته 55 دقیقه
9:45 - 9:30 ارزیابی کیفی مقالات و آشنایی با ابزارهای نقادانه مقالات 15 دقیقه
10:15 - 9:45 کارگروهی 4 – نقد مطالعات کارآزمایی بالینی با ابزارهای ارزیابی نقادانه مرتبط 15 دقیقه
10:30 - 10:15 استخراج داده ها 15 دقیقه
11:00 - 10:30 کارگروهی 5 – استخراج داده ها 30 دقیقه
11:30 - 11:00 استراحت و پذیرایی 30 دقیقه
12:30 - 11:30 مفاهیم آماری اولیه در متاآنالیز (نمودارهای مهم و تفسیر آنها؛ مفاهیم مربوط به مدلهای random و fix) 30 دقیقه
13:30 - 12:30 کارگروهی 6 – ارزیابی نقادانه مقالات مرور سیستماتیک با استفاده از ابزار ارزیابی نقادانه مرتبط 60 دقیقه
14:00 - 13:30 پرسش و پاسخ و جمع بندی 60 دقیقه

۱۳۹۸/۱۱/۱
اداره انتشارات و علم‌سنجی دانشگاه
-
مدرس: [دکتر پیام کبیری]
آخرین مهلت ثبت نام: 1398/11/1 هزینه: 300,000 ریال
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۱۱/۱ - 9 تا 14 مکان برگزاری: سالن آموزشی کتابخانه مركزی دانشگاه، خيابان پورسينا، پلاک ۷
ظرفیت: 30 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ✓   فایل‌های پیوست ثبت نام

 
دانشگاه علوم پزشكي تهران
معاونت تحقیقات و فن‏آوری


راهنمای شرکت در کارگاه آشنايی با نرم‌افزار EndNote
 

به متقاضیان شرکت در این کارگاه موکدا توصیه می شود لطفا قبل از شرکت در کارگاه این راهنما را با دقت مطالعه فرمایید.
 
الگوهای رفرانس‌نویسی متنوع موجود در دنیا، باعث شده است که بشر برای تسهیل و تسریع رفرانس‌گذاری مقالات و منابع علمی، مجموعه نرم‌افزارهایی را ابداع نماید تا به کمک آن‌ها، کار مدیریت مراجع و منابع مقالات را بهتر و آسان‌تر صورت دهد. این نرم‌افزارها امکان رفرانس‌گذاری در متن مقالات و تبدیل اطلاعات مقاله مورد ارجاع به الگوی رفرانس‌نویسی مجله مورد نظر و نیز روز آمدسازی فهرست منابع مورد استفاده در مقاله را، با اضافه یا حذف کردن هر منبع، به کاربر می‌دهند. از طرف دیگر این نرم‌افزارها، تمامی مقالات بازیابی شده هنگام مرور متون ذخیره شده، امکان در اختیار داشتن اطلاعات کتاب شناختی مقاله، چکیده و حتی اصل مقالات مورد استفاده در نگارش مقالات نیز فراهم می‌شود. از مجموعه نرم‌افزارهای طراحی شده با هدف فوق، دو نرم افزار معروف‌تر مورد تدریس قرار می‌گیرند.
 
آشنایی با نرم‌افزار EndNote و EndNote Web
نرم‌افزار محصول شرکت ISI بوده، امکان مدیریت رفرانس‌های مقالات را فراهم می‌نماید. نرم‌افزار مذکور در دو نسخه Desktop و Web ارائه شده است. نرم‌افزار علاوه بر امکان مدیریت رفرانس‌های مقالات، توانایی مدیریت تصاویر و نمودارهای مقالات را نیز داشته و فونت Unicode و طبعا فونت‌های فارسی را نیز پشتیبانی می‌کند. ویرایش X7 یا هفدهم این نرم‌افزار در این کارگاه تدریس می‌شود.
در این کارگاه یک CD آموزشی تهیه شده EndNote که در برگیرنده نسخه X7 نرم‌افزار برای نصب روی کامپیوتر شخصی شماست نیز ارایه می‌شود.
‌‌

 
این کارگاه‌ها در یک روز از ساعت 9 صبح تا 14 برگزار می‌گردد.
 
مخاطبین این کارگاه اعضای محترم هیات‌علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران رشته‌های مختلف علوم پزشکی و غیرپزشکی می‌باشند.
 
 
 لطفا توجه فرمایید:
 • به دلیل واریز هزینه شرکت در کارگاه به حساب دولتی، در صورت انصراف از شرکت در کارگاه، وجه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی‌گردد.
 • لطفا گواهی مربوط به کارگاه را حتی الامکان در پایان هر کارگاه دریافت نمایید. این گواهی حداکثر تا 3 ماه پس از تاریخ برگزاری کارگاه قابل دریافت می‌باشد.
زمان موضوع مدت
9:15 - 9:00 رفرانس نویسی، اهمیت و انواع آن 15 دقیقه
9:30 - 9:15 معرفی نرم‌افزار EndNote 15 دقیقه
9:45 - 9:30 نحوه ایجاد بانک اطلاعاتی در نرم‌افزار 15 دقیقه
10:00 - 9:45 روش‌های ورود اطلاعات 15 دقیقه
10:30 - 10:00 کار عملی و تمرین (1) 30 دقیقه
11:00 - 10:30 استراحت و پذیرایی 30 دقیقه
11:30 - 11:00 ایجاد و تولید فهرست منابع 30 دقیقه
12:00 - 11:30 کار عملی و تمرین (2) 30 دقیقه
12:30 - 12:00 آشنایی با شیوه حذف کردن رفرانس‌ها 30 دقیقه
13:00 - 12:30 آماده‌سازی مقاله برای ارسال 30 دقیقه

۵ و ۱۳۹۸/۱۱/۶
اداره انتشارات و علم‌سنجی دانشگاه
-
مدرس: [دکتر لیلا قالیچی] [آقای بایگی]
آخرین مهلت ثبت نام: 1398/11/6 هزینه: 600,000 ریال
زمان برگزاری: ۵ و ۱۳۹۸/۱۱/۶ - 9 تا 14 مکان برگزاری: سالن آموزشی کتابخانه مركزی دانشگاه، خيابان پورسينا، پلاک ۷
ظرفیت: 30 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ✓   فایل‌های پیوست ثبت نام

 
دانشگاه علوم پزشكي تهران
معاونت تحقیقات و فن‏آوری

 

راهنمای شرکت در کارگاه چگونه مقاله بنویسیم؟

(How to write a paper?)

 

به متقاضیان شرکت در این کارگاه موکدا توصیه می شود لطفا قبل از شرکت در کارگاه این راهنما را با دقت مطالعه فرمایید.

 

هدف این کارگاه مرور اصول نگارش مقالاتی است که بر اساس پژوهش‌های علوم تجربی نوشته می‌شوند. توجه به این نکته ضروری است که نوع نگاه‏ کارگاه به این موضوع بر اساس پژوهش‌ها و مقالات علوم پزشکی و بهداشتی است. نظرسنجی‌های کارگاه‌های قبل نشان می‌دهند که افرادی بیشتر از کارگاه سود برده‌اند که آشنایی نسبی با اصول پژوهش در علوم پزشکی داشته‌اند و کسانی که در زمینه علوم محض فعالیت می‌کنند آن را قدری دور از علایق‌شان یافته‌اند. در این کارگاه معمولاً افرادی با زمینه‌های مختلف کاری و تحصیلی از قبیل پزشکان متخصص و عمومی، داروسازان، دکترا و کارشناسان ارشد رشته‌های علوم پایه پزشکی حضور دارند. مثال‌ها عمدتاً بر اساس پژوهش‌های پزشکی است ولی به شکلی انتخاب می‌شوند که برای کلیه افراد یاد شده قابل فهم باشند.
در طول دوره مهارت‌های نگارش اجزاء اصلی مقاله مرور می‌شود و با انجام کار عملی و نقد و بررسی مقالات ارائه ‌شده مورد تمرین قرار می‌گیرد. توصیه می‌شود بعد از دوره شرکت‌کنندگان مقالات چاپ شده و یا در دست چاپ خود را با استفاده از مهارت‌های ارائه‌شده دوباره بازبینی کنند. متاسفانه امکان برگزاری جداگانه کارگاه برای افراد در سطوح و رشته‌های مختلف در حال حاضر فرا