کارگاه‌های معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران

لطفا براى مشاهده مشخصات كامل هر كدام از كارگاه‌ها روى نام آن‌ها و يا «دکمه جزئيات» كليك كنيد. براى ثبت نام در هركدام از كارگاه‌ها، برای بار اول ابتدا بايستی از طريق گزينه ثبت‌نام بالا سمت چپ صفحه، در سامانه ثبت‌نام کنيد. پس از ورود به سامانه و مراجعه به صفحه حاضر، كافى است کارگاه موردنظر را انتخاب کرده و سپس در صفحه بانک، هزينه آن را پرداخت نمائيد. پس از پرداخت هزينه، ثبت‌نام شما قطعی خواهد بود.

توجه: حد نصاب شرکت کنندگان برای برگزاری هر کارگاه، حداقل ده نفر خواهد بود. چنانچه تعداد ثبت‌نام کنندگان در هر کارگاه به حدنصاب ده نفر نرسد، کارگاه برگزار نشده و به جای ثبت‌نام صورت گرفته، حق شرکت در کارگاه ديگری به افراد ثبت‌نام کننده داده خواهد شد. متاسفانه امکان بازگرداندن هزينه ثبت‌نام پرداخت شده، در هرصورت به فرد پرداخت کننده وجود ندارد.

انتخاب
عنوان
تاریخ برگزاری
برگزار کننده
ظرفیت باقیمانده
جزییات
۱۴۰۲/۵/۴
برنامه جامع توانمندسازی پژوهشی و فناوری اعضای هیئت‌علمی
-
خلاقیت و نوآوری و ایده‌پردازی
مدرس/مدرسان: دکتر امیر عسگری، دکتر مریم کرباسی مطلق
زمان برگزاری: ۱۴۰۲/۵/۴ - ساعت 9 تا 13 مکان برگزاری: کارگاه به صورت آنلاین برگزار می شود.
آخرین مهلت ثبت نام: 1402/5/4 هزینه: رایگان
ظرفیت: 40 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۴۰۲/۵/۱۴
برنامه جامع توانمندسازی پژوهشی و فناوری اعضای هیئت‌علمی
-
ابزار‌سازی و روان‌سنجی
مدرس/مدرسان: دکتر ولی‌اله بایگی
زمان برگزاری: ۱۴۰۲/۵/۱۴ - ساعت 9 تا 13 مکان برگزاری: کارگاه آنلاین برگزار می شود
آخرین مهلت ثبت نام: 1402/5/3 هزینه: رایگان
ظرفیت: 40 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۴۰۲/۵/۱۸
برنامه جامع توانمندسازی پژوهشی و فناوری اعضای هیئت‌علمی
-
تجربه‌های موفق در حوزه فناوری
مدرس/مدرسان: دکتر امیر عسگری
زمان برگزاری: ۱۴۰۲/۵/۱۸ - ساعت 9 تا 13 مکان برگزاری: کارگاه به صورت آنلاین برگزار می شود.
آخرین مهلت ثبت نام: 1402/5/5 هزینه: رایگان
ظرفیت: 40 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۴۰۲/۵/۲۵
برنامه جامع توانمندسازی پژوهشی و فناوری اعضای هیئت‌علمی
-
تیم‌سازی و مدیریت کار‌تیمی
مدرس/مدرسان: دکتر مژگان ظریف‌ رفتار
زمان برگزاری: ۱۴۰۲/۵/۲۵ - ساعت 9 تا 13 مکان برگزاری: کارگاه به صورت آنلاین برگزار می شود.
آخرین مهلت ثبت نام: 1402/5/25 هزینه: رایگان
ظرفیت: 53 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

دانشگاه علوم پزشكي تهران
معاونت تحقیقات و فنآوری
اداره انتشارات و علم‌سنجیبرنامه کارگاه تیم سازی و مدیریت کار تیمی

زمان مدرس موضوع مدت
9:30 - 9:05 دکتر مژگان ظریف رفتار مفهوم کار تیمی و عناصر کلیدی تيم 25 دقيقه
9.30- 10 دکتر مژگان ظریف رفتار مزیت‌های تیم سازی در کسب و کار و ویژگیهاي تیمهاي کاري مؤثر  30 دقیقه
10-10.30 دکتر مژگان ظریف رفتار انواع تیمهاي کاري و مراحل تشکیل تیم براساس تئوريTuckman 30 دقیقه
10.30-10.45 استراحت
10.45-11.15 دکتر مژگان ظریف رفتار ساختن تیم براساس تیپ شخصیتی افراد مدل مایرز-بریگز (MBTI) 30 دقیقه
11.15-11.45 دکتر مژگان ظریف رفتار نقشها و وظایف در کارتیمی براساس مدل رفتاری DISC 30 دقیقه
11.45-12.15 دکتر مژگان ظریف رفتار آشنایی با بوم کار تیمی) ابزار مناسبی برای داشتن تیمی شاد، بدون فشار روانی و اثربخش) 30 دقیقه
12.15-12.45 دکتر مژگان ظریف رفتار تصمیم گیری در تیم براساس معرفی شش کلاه تفکر 30 دقیقه
12.45-13 دکتر مژگان ظریف رفتار موانع کار تیمی و نحوه برخورد با موانع 15 دقیقه


فرم درخواست کارگاه توانمندسازی آموزشی

عنوان کارگاه پیشنهادی: تیم سازی و مدیریت کار تیمی

 • اهداف و اهمیت کارگاه:
 • مفهوم کار تیمی و عناصر کلیدی تيم
 • مزیت‌های تیم سازی در کسب و کار و ویژگیهاي تیمهاي کاري مؤثر  
 • انواع تیمهاي کاري و مراحل تشکیل تیم براساس تئوريTuckman 
 • ساختن تیم براساس تیپ شخصیتی افراد مدل مایرز-بریگز (MBTI)
 • نقشها و وظایف در کارتیمی براساس مدل رفتاری DISC
 • آشنایی با بوم کار تیمی) ابزار مناسبی برای داشتن تیمی شاد، بدون فشار روانی و اثربخش(
 • تصمیم گیری در تیم براساس معرفی شش کلاه تفکر
 • موانع کار تیمی و نحوه برخورد با موانع
گروه هدف کارگاه: اعضای محترم هیات علمی
تاریخ برگزاری و مدت زمان کارگاه: 25 مرداد 1402 از ساعت 9 الی 13
اطلاعات مدرس پیشنهادی:
نام و نام خانوادگی: مژگان ظریف رفتار
رشته و مقطع تحصیلی:  دکتری مدیریت کسب و کار دانشگاه بوردو فرانسه                            
دانشگاه محل خدمت: استاد دانشگاه علمی و کاربردی، مشاور مرکز رشد دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران و ارزیاب اعتبار بخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران 
رتبه علمی: استاد دانشگاه، مشاور  مدیریت کسب و کار و ارزیاب اعتبار بخشی

 
 

۱۴۰۲/۵/۳۱
برنامه جامع توانمندسازی پژوهشی و فناوری اعضای هیئت‌علمی
-
مبانی مدیریت کسب و کار
مدرس/مدرسان: دکتر مژگان ظریف‌رفتار
زمان برگزاری: ۱۴۰۲/۵/۳۱ - ساعت 9 تا 13 مکان برگزاری: کارگاه به صورت آنلاین برگزار می شود.
آخرین مهلت ثبت نام: 1402/5/31 هزینه: رایگان
ظرفیت: 60 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام


          دانشگاه علوم پزشكي تهران
       معاونت تحقیقات و فن آوری
       اداره انتشارات و علم‌سنجی

 
برنامه کارگاه مبانی مدیریت کسب و کار

زمان مدرس موضوع مدت
9:30 - 9:05 دکتر مژگان ظریف رفتار تعریف مدیریت، سطوح مدیران، سازمان، کسب و کار و طبقه بندی کسب و کارها 25 دقيقه
9.30- 10 دکتر مژگان ظریف رفتار اندازه کسب و کارها و معرفی کسب و کارهای کوچک و متوسط و بزرگ و اهمیتشان 30 دقیقه
10-10.30 دکتر مژگان ظریف رفتار معرفی مدل کسب و کار، طرح کسب و کار و انواع برنامه ریزی در کسب و کار 30 دقیقه
10.30-10.45 استراحت
10.45-11.15 دکتر مژگان ظریف رفتار سازماندهی، ساختار سازمانی و انواع  آن متناسب با  کسب و کارهای مختلف 30 دقیقه
11.15-11.45 دکتر مژگان ظریف رفتار رهبری و سبکهای آن متناسب یا بلوغ کسب و کارها 30 دقیقه
11.45-12.15 دکتر مژگان ظریف رفتار تعریف کارایی، اثربخشی و  بهره وری در کسب و کار 30 دقیقه
12.15-12.45 دکتر مژگان ظریف رفتار اصول بهره وري در کسب و کار ، موانع  و روش های افزایش بهره وری 30 دقیقه
12.45-13 دکتر مژگان ظریف رفتار اصول کنترل و نظارت موثر در کسب و کار 15 دقیقه


 فرم درخواست کارگاه توانمندسازی آموزشی

 

عنوان کارگاه پیشنهادی: مبانی مدیریت کسب و کار

 • تعریف مدیریت، سطوح مدیران، سازمان، کسب و کار و  طبقه بندی کسب و کارها
 • اندازه کسب و کارها و معرفی کسب و کارهای کوچک و متوسط و بزرگ و اهمیتشان
 • معرفی انواع برنامه های کاربردی در راه اندازی  کسب و کارها
 • سازماندهی، ساختار سازمانی و انواع  آن متناسب با  کسب و کارهای مختلف
 • رهبری و سبکهای آن متناسب یا بلوغ کسب و کارها
 • تعریف کارایی، اثربخشی و  بهره وری در کسب و کار
 • اصول بهره وري در کسب و کار ، موانع  و روش های افزایش بهره وری
 • اصول کنترل و نظارت موثر
گروه هدف کارگاه: اعضای محترم هیات علمی
تاریخ برگزاری و مدت زمان کارگاه: 31 مرداد 1402 از ساعت 9 الی 13
اطلاعات مدرس پیشنهادی:
نام و نام خانوادگی: مژگان ظریف رفتار
رشته و مقطع تحصیلی:  دکتری مدیریت کسب و کار دانشگاه بوردو فرانسه                             
دانشگاه محل خدمت: استاد دانشگاه علمی و کاربردی، مشاور مرکز رشد دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران و ارزیاب اعتبار بخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران  
رتبه علمی: استاد دانشگاه، مشاور مدیریت کسب و کار و ارزیاب اعتبار بخشی

 

۱۴۰۲/۶/۲۰
برنامه جامع توانمندسازی پژوهشی و فناوری اعضای هیئت‌علمی
-
پروپوزال نویسی
مدرس/مدرسان: دکتر سمانه اکبر پور، دکتر نوشین فهیم فر
زمان برگزاری: ۱۴۰۲/۶/۲۰ - ساعت 8 تا 12 مکان برگزاری: سالن آموزشی کتابخانه مرکزی دانشگاه، خیابان پورسینا، پلاک 7 برگزار می گردد.
آخرین مهلت ثبت نام: 1402/6/20 هزینه: رایگان
ظرفیت: 22 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام  دانشگاه علوم پزشكي تهران
معاونت پژوهشي
اداره انتشارات و علم‌سنجی

برنامه کارگاه پروپزال نویسی
 

زمان مدرس موضوع مدت
8:10- 8:00 - افتتاحیه و معرفی 10 دقیقه
8:35 - 8:10 دکتر اکبرپور اهمیت نگارش پروپزال و نحوه تدوین عنوان مناسب 25 دقيقه
9:00 - 8:35 دکتر اکبرپور بیان مسئله و ضرورت آن 25 دقیقه
9:25 9:00 دکتر اکبرپور بررسی متون و نحوه نگارش اهداف 25 دقیقه
9:25-9:50 کارگروهی کارعملی 25 دقیقه
9:50-10:00 استراحت و پذیرایی
10:40 - 10:00 دکتر فهیم فر روش اجرای تحقیق 40 دقیقه
11:00- 10:40 دکتر فهیم فر حجم نمونه، نمونه گیری روش جمع آوری داده ها 20 دقیقه
11:00-11:10 دکتر فهیم فر جدول هزینه ها (بودجه بندی) 10 دقیقه
11:10-11:20 دکتر فهیم فر ملاحظات اخلاقی و محدودیت های اجرایی 10 دقیقه
11:20-11:30 دکتر فهیم فر زمان بندی (جدول گانت) 10 دقیقه
11:30-12:00 کار عملی 30 دقیقه

اهمیت نگارش پروپزال
نحوه تدوین عنوان مناسب
بیان مسئله و ضرورت آن
بررسی متون
اهداف مطالعه
روش اجرای تحقیق
حجم نمونه و نمونه گیری
روش جمع آوری داده های
جدول هزینه ها (بودجه بندی)
ملاحظات اخلاقی و محدودیت های اجرایی
زمان بندی (جدول گانت) 

۱۴۰۲/۷/۱۶
برنامه جامع توانمندسازی پژوهشی و فناوری اعضای هیئت‌علمی
0 نفر
تاب‌آوری
مدرس/مدرسان: دکتر عباس استادتقی‌زاده
زمان برگزاری: ۱۴۰۲/۷/۱۶ - ساعت 9 تا 13 مکان برگزاری: کارگاه آنلاین برگزار می شود
آخرین مهلت ثبت نام: 1402/7/16 هزینه: رایگان
ظرفیت: 71 نفر ظرفیت باقیمانده: 0 نفر

ثبت نام


۱۴۰۲/۷/۱۷
برنامه جامع توانمندسازی پژوهشی و فناوری اعضای هیئت‌علمی
0 نفر
اصول، مبانی، نکات عملی مرتبط با ارزیابی نقادانه: مطالعات کیفی
مدرس/مدرسان: دکتر هومن شهسواری
زمان برگزاری: ۱۴۰۲/۷/۱۷ - ساعت 9 تا 13 مکان برگزاری: کارگاه آنلاین برگزار می شود
آخرین مهلت ثبت نام: 1402/7/17 هزینه: رایگان
ظرفیت: 71 نفر ظرفیت باقیمانده: 0 نفر

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام


۱۴۰۲/۷/۱۸
برنامه جامع توانمندسازی پژوهشی و فناوری اعضای هیئت‌علمی
0 نفر
اصول، مبانی، نکات عملی مرتبط با ارزیابی نقادانه: مطالعات کمی
مدرس/مدرسان: دکتر احمد‌رضا شمشیری ، دکتر پیام کبیری
زمان برگزاری: ۱۴۰۲/۷/۱۸ - ساعت 8 تا 12 مکان برگزاری: سالن آموزشی کتابخانه مرکزی دانشگاه، خیابان پورسینا، پلاک 7 برگزار می گردد.
آخرین مهلت ثبت نام: 1402/7/18 هزینه: رایگان
ظرفیت: 21 نفر ظرفیت باقیمانده: 0 نفر

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام۱۴۰۲/۷/۲۳
برنامه جامع توانمندسازی پژوهشی و فناوری اعضای هیئت‌علمی
0 نفر
مفاهیم آماری مهم در تحقیقات علوم پزشکی: مقدماتی
مدرس/مدرسان: دکتر یاسری، دکتر یکانی نژاد
زمان برگزاری: ۱۴۰۲/۷/۲۳ - ساعت 9 تا 13 مکان برگزاری: سالن آموزشی کتابخانه مرکزی دانشگاه، خیابان پورسینا، پلاک 7 برگزار می گردد.
آخرین مهلت ثبت نام: 1402/7/23 هزینه: رایگان
ظرفیت: 21 نفر ظرفیت باقیمانده: 0 نفر

ثبت نام


۲۵ و ۱۴۰۲/۷/۲۶
برنامه جامع توانمندسازی پژوهشی و فناوری اعضای هیئت‌علمی
0 نفر
روش شناسی تهیه و بومی سازی ابزارهای کمک تصمیم گیری برای ارائه دهندگان خدمت و ترویج استفاده از آن
مدرس/مدرسان: دکتر آزاده سیاری‌فرد - دکتر شهربانو پهلوانی نژاد ، دکتر حانیه سادات سجادی - دکتر سید محمد ایوب زاده ، دکتر لیلا شاهمرادی، دکتر مرسا غلامزاده
زمان برگزاری: ۲۵ و ۱۴۰۲/۷/۲۶ - ساعت 9 تا 13 مکان برگزاری: کارگاه آنلاین برگزار می شود
آخرین مهلت ثبت نام: 1402/7/26 هزینه: رایگان
ظرفیت: 70 نفر ظرفیت باقیمانده: 0 نفر

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام


دانشگاه علوم پزشكي تهران
معاونت تحقیقات و فن‏آوری
اداره انتشارات و علم سنجی دانشگاه

فرم درخواست کارگاه توانمندسازی آموزشی

عنوان کارگاه پیشنهادی: کامپیوتری کردن گایدلاین های بالینی

 • اهداف و اهمیت کارگاه:
 • آشنایی با اهمیت و مراحل کامپیوتری کردن گایدلاین های بالینی و نقش متخصصین بالینی در این امر.
 • آشنایی با روش ها و ابزارهای مختلف کامپیوتری کردن گایدلاین های بالینی و ارائه یک دید کلی به متخصصین بالینی جهت کمک به طراحی درست و اصولی گایدلاین های بالینی
گروه هدف کارگاه: اعضای محترم هیات علمی
 1. دکتر لیلا شاهمرادی، استاد گروه مدیریت اطلاعات سلامت و انفورماتیک پزشکی، دانشکده علوم پیراپزشکی دانشگاه ع پ تهران
 2. دکتر مرسا غلامزاده، دکترای انفورماتیک پزشکی، دانشکده علوم پیراپزشکی دانشگاه ع پ تهران
 3. دکتر شهربانو پهلوانی نژاد، استادیار گروه فناوری اطلاعات دانشکده علوم پیراپزشکی دانشگاه ع پ سمنان
 4. دکتر سید محمد ایوب زاده، استادیار گروه مدیریت اطلاعات سلامت و انفورماتیک پزشکی، دانشکده علوم پیراپزشکی دانشگاه ع پ تهران
تاریخ برگزاری و مدت زمان کارگاه: 26  مهرماه 4 ساعت
اطلاعات مدرس پیشنهادی:
نام و نام خانوادگی:  
رشته و مقطع تحصیلی:
دانشگاه محل خدمت:
رتبه علمی:


دانشگاه علوم پزشكي تهران
معاونت پژوهشي
اداره انتشارات و علم‌سنجی


زمان مدرس موضوع مدت
25 مهر دکتر آزاده سیاری فرد آشنایی با راهنما، دستورالعمل و مسیر بالینی نیم ساعت
25 مهر دکتر آزاده سیاری فرد روش شناسی تدوین راهنماهای بالینی نیم ساعت
25 مهر - روش شناسی بومی سازی راهنماهای بالینی نیم ساعت
25 مهر - پرسش و پاسخ نیم ساعت
25 مهر - استراحت یک ربع
25 مهر دکتر حانیه سادات سجادی مراحل پیاده‌سازی راهنماهای بالینی نیم ساعت
25 مهر دکتر حانیه سادات سجادی موانع و تسهیلگرهای پیاده‌سازی راهنماهای بالینی نیم ساعت
25 مهر - پرسش و پاسخ نیم ساعت
روز دوم
 
زمان مدرس موضوع مدت
26 مهر دکتر لیلا شاهمرادی اهمیت کامپیوتری کردن گایدلاین های بالینی، سیستم های پشتیبان تصمیم بالینیCDSS و CPGs کامیپوتری 45 دقیقه
26 مهر دکتر لیلا شاهمرادی مراحل کامپیوتری کردن گایدلاین های بالینیCIG، انواع مختلف بازنمایی دانش در CPGs، روش ها و ابزارهای مدلسازی برای تبدیل CPG بهCIG 45 دقیقه
26 مهر - استراحت یک ربع
26 مهر دکتر مرسا غلامزاده هدف، ویژگی ها و انواع CDSS و مراحل مختلف طراحی CDSS مبتنی بر GPS، روش های استخراج و مدلسازی دانش، متن کاوی و هوش مصنوعی، 45 دقیقه
26 مهر دکتر مرسا غلامزاده زبان های بازنمایی دانش GLIF, Proforma, Arden Syntax 30 دقیقه
- استراحت یک ربع
26 مهر دکتر شهربانو پهلوانی نژاد تفاوت گایدلاین های بالینی و سنتی، روش های مختلف استفاده از گایدلاین های بالینی کامپیوتری، 45 دقیقه
26 مهر دکتر سیدمحمد ایوب زاده گایدلاین های بالینی در FHIR و CQL 20 دقیقه

۱۴۰۲/۷/۲۹
برنامه جامع توانمندسازی پژوهشی و فناوری اعضای هیئت‌علمی
0 نفر
تحلیل آماری با استفاده از نرم‌افزار SPSS: مقدماتی
مدرس/مدرسان: دکتر یاسری، دکتر یکانی نژاد
زمان برگزاری: ۱۴۰۲/۷/۲۹ - ساعت 9 تا 13 مکان برگزاری: سالن آموزشی کتابخانه مرکزی دانشگاه، خیابان پورسینا، پلاک 7 برگزار می گردد.
آخرین مهلت ثبت نام: 1402/7/29 هزینه: رایگان
ظرفیت: 21 نفر ظرفیت باقیمانده: 0 نفر

ثبت نام


۱۴۰۲/۷/۳۰
برنامه جامع توانمندسازی پژوهشی و فناوری اعضای هیئت‌علمی
0 نفر
تحلیل آماری با استفاده از نرم‌افزارSPSS: پیشرفته
مدرس/مدرسان: دکتر یاسری، دکتر یکانی نژاد
زمان برگزاری: ۱۴۰۲/۷/۳۰ - ساعت 9 تا 13 مکان برگزاری: سالن آموزشی کتابخانه مرکزی دانشگاه، خیابان پورسینا، پلاک 7 برگزار می گردد.
آخرین مهلت ثبت نام: 1402/7/30 هزینه: رایگان
ظرفیت: 22 نفر ظرفیت باقیمانده: 0 نفر

ثبت نام


۱ تا ۱۴۰۲/۸/۳
برنامه جامع توانمندسازی پژوهشی و فناوری اعضای هیئت‌علمی
0 نفر
اصول، مبانی، نکات عملی مرتبط با طراحی، اجرا و تجزیه و تحلیل مطالعات در تحقیقات بالینی، بهداشتی و جمعیتی
مدرس/مدرسان: دکتر افشین استوار، دکتر سمانه اکبرپور، دکتر نوشین فهیم فر
زمان برگزاری: ۱ تا ۱۴۰۲/۸/۳ - ساعت 8 تا 12 مکان برگزاری: سالن آموزشی کتابخانه مرکزی دانشگاه، خیابان پورسینا، پلاک 7 برگزار می گردد.
آخرین مهلت ثبت نام: 1402/8/3 هزینه: رایگان
ظرفیت: 22 نفر ظرفیت باقیمانده: 0 نفر

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ثبت نام

روز اول
1- طراحی، اجرا و تجزیه و تحلیل انواع مطالعات توصیفی
2- طراحی، اجرا و تجزیه و تحلیل مطالعات مشاهده ای ( مورد شاهدی و همگروهی)
روز دوم
3- طراحی، اجرا و تجزیه و تحلیل انواع مطالعات مداخله ای
روز سوم
جامعه مورد مطالعه و روش های نمونه گیری و  جمع آوری اطلاعات
خطاهای رایج در پژوهش وراههای مقابله و پیشگیری با آن


 

۶ تا ۱۴۰۲/۸/۱۳
برنامه جامع توانمندسازی پژوهشی و فناوری اعضای هیئت‌علمی
0 نفر
مقدمات ترجمان دانش
مدرس/مدرسان: دکتر بهاره یزدی‌زاده
زمان برگزاری: ۶ تا ۱۴۰۲/۸/۱۳ - ساعت 8 تا 12 مکان برگزاری: سالن آموزشی کتابخانه مرکزی دانشگاه، خیابان پورسینا، پلاک 7 برگزار می گردد.
آخرین مهلت ثبت نام: 1402/8/13 هزینه: رایگان
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: 0 نفر

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ثبت نام

با سلام و احترام
همکار محترم                                                    

شایان ذکر است کارگاه آموزشی " مقدمات ترجمان دانش " در روزهای شنبه (6 آبان ماه ) به صورت حضوری و در روز شنبه (13 آبان ماه) به صورت حضوری برگزار می‌شود.

با احترام
اداره انتشارات و علم سنجی
معاونت تحقيقات و فناوری
دانشگاه علوم پزشکی تهران
تلفن: ۸۸۹۸۹۶۶۱
 
ردیف موضوع
1 اهمیت موضوع انتقال ترجمان دانش و اثرگذاری پژوهش های سلامت
2 مدل های مفهومی ترجمان دانش و مداخلات مرتبط
3 ترجمان دانش ادغام یافته (Integrated KTE) و برنامه انتشار فعال نتایج در پایان پژوهش (End of grant KTE)
4 برنامه ریزی برای موضوع اجرای برنامه انتشار فعال نتایچ پژوهش در پایان پژوهش (کار عملی)
6 ارائه کار عملی

 

 

۱۴۰۲/۸/۸
برنامه جامع توانمندسازی پژوهشی و فناوری اعضای هیئت‌علمی
0 نفر
اکوسیستم ارتباط دانشگاه و صنعت
مدرس/مدرسان: دکتر خندان شاهنده
زمان برگزاری: ۱۴۰۲/۸/۸ - ساعت 9 تا 12/30 مکان برگزاری: سالن آموزشی کتابخانه مرکزی دانشگاه، خیابان پورسینا، پلاک 7 برگزار می گردد.
آخرین مهلت ثبت نام: 1402/8/8 هزینه: رایگان
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: 0 نفر

ثبت نام


۱۴۰۲/۸/۱۰
برنامه جامع توانمندسازی پژوهشی و فناوری اعضای هیئت‌علمی
0 نفر
کلیات اخلاق در پژوهش (تاریخچه اخلاق در پژوهش، مراحل انجام پژوهش استاندارد، نقش و روابط ذی‌نفعان)
مدرس/مدرسان: دکتر پارساپور
زمان برگزاری: ۱۴۰۲/۸/۱۰ - ساعت 8 تا 10 مکان برگزاری: کارگاه آنلاین برگزار می شود
آخرین مهلت ثبت نام: 1402/8/10 هزینه: رایگان
ظرفیت: 72 نفر ظرفیت باقیمانده: 0 نفر

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

عنوان کارگاه : کلیات اخلاق در پژوهش( تاریخچه مختصر اخلاق در پژوهش در ایران و جهان، مراحل انجام یک پژوهش استاندارد، نقش و روابط ذی نفعان، پژوهش ساختار اخلاق در پژوهش در ایران، گستره اخلاق در پژوهش، اسناد و راهنماهای بین المللی و ملی اخلاق در پژوهش)

۱۴۰۲/۸/۱۴
برنامه جامع توانمندسازی پژوهشی و فناوری اعضای هیئت‌علمی
0 نفر
الگو‌های تأمین و تخصیص منابع پژوهش‌های تقاضامحور
مدرس/مدرسان: دکتر خندان شاهنده
زمان برگزاری: ۱۴۰۲/۸/۱۴ - ساعت 9 تا 12/30 مکان برگزاری: سالن آموزشی کتابخانه مرکزی دانشگاه، خیابان پورسینا، پلاک 7 برگزار می گردد.
آخرین مهلت ثبت نام: 1402/8/14 هزینه: رایگان
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: 0 نفر

ثبت نام


۱۴۰۲/۸/۱۶
برنامه جامع توانمندسازی پژوهشی و فناوری اعضای هیئت‌علمی
9 نفر
روش شناسی تهیه و بومی سازی ابزارهای کمک تصمیم گیری برای سیاستگذاران و ترویج استفاده از آن
مدرس/مدرسان: دکتر حانیه سجادی
زمان برگزاری: ۱۴۰۲/۸/۱۶ - ساعت 9 تا 13 مکان برگزاری: کارگاه به صورت آنلاین برگزار می شود.
آخرین مهلت ثبت نام: 1402/8/16 هزینه: رایگان
ظرفیت: 70 نفر ظرفیت باقیمانده: 9 نفر

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ثبت نام

 

دانشگاه علوم پزشكي تهران
معاونت تحقیقات و فن‌‌آوری
اداره انتشارات و علم‌سنجیبرنامه کارگاه روش شناسی تهیه و بومی سازی ابزارهای کمک تصمیم گیری برای سیاستگذاران و ترویج استفاده از آن


 
زمان مدرس موضوع مدت
سجادی رویکرد سیاست‌گذاری آگاه از شواهد در سلامت 20 دقیقه
سجادی چالش‌های استفاده از شواهد در سیاست‌گذاری‌های سلامت 20 دقیقه
سجادی اکوسیستم شواهد و سیاست‌گذاری 20 دقیقه
سجادی معرفی ابزار خلاصه سیاستی 20 دقیقه
سجادی شیوه تهیه خلاصه سیاستی (بیان مشکل) 20 دقیقه
یزدی‌زاده شیوه تهیه خلاصه سیاستی (ارایه راهکار) 30 دقیقه
یزدی‌زاده شیوه تهیه خلاصه سیاستی (ملاحظات اجرایی) 30 دقیقه
یزدی‌زاده ساختار و چارچوب خلاصه سیاستی 20 دقیقه
یزدی‌زاده فعالیت عملی و ارایه 30 دقیقه
سجادی ارزیابی خلاصه سیاستی 10 دقیقه
سجادی پرسش و پاسخ 20 دقیقه

 فرم درخواست کارگاه توانمندسازی آموزشی


 

عنوان کارگاه پیشنهادی: روش‌شناسی تهیه و بومی‌سازی ابزارهای کمک تصمیم‌گیری برای سیاستگذاران و ترویج استفاده از آن

اهداف و اهمیت کارگاه:
 • آشنایی با رویکرد استفاده از شواهد در سیاست‌گذاری‌های سلامت و اهمیت آن
 • معرفی ابزارهای مختلف برای ترویج استفاده از شواهد در مراحل مختلف سیاست‌گذاری سلامت
 • آشنایی با خلاصه سیاستی و کاربرد آن سیاست‌گذاری سلامت
 • معرفی بخش‌های مختلف خلاصه سیاستی و شیوه تهیه آن
 • ارزیابی خلاصه سیاستی‌های تهیه‌شده
گروه هدف کارگاه: اعضای محترم هیات علمی
تاریخ برگزاری و مدت زمان کارگاه: 4 ساعت- 16/8/1402
اطلاعات مدرس پیشنهادی:
نام و نام خانوادگی: حانیه‌سادات سجادی، بهاره یزدی زاده
رشته و مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دکترای اپیدمیولوژی
دانشگاه محل خدمت: دانشگاه علوم پزشکی تهران
رتبه علمی: دانشیار 


۱۴۰۲/۸/۲۱
برنامه جامع توانمندسازی پژوهشی و فناوری اعضای هیئت‌علمی
0 نفر
مطالعات مروری (مرور سیستماتیک و متاآنالیز): پیشرفته (آشنایی با نحوه آنالیز متاآنالیز‌های نت‌ورک Network meta-analysis،Umbrella review of meta-analysis، Dose -response meta
مدرس/مدرسان: دکتر صدف قاجاریه، دکتر نگار رضایی
زمان برگزاری: ۱۴۰۲/۸/۲۱ - ساعت 9 تا 13 مکان برگزاری: کارگاه آنلاین برگزار می شود
آخرین مهلت ثبت نام: 1402/8/21 هزینه: رایگان
ظرفیت: 70 نفر ظرفیت باقیمانده: 0 نفر

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

عنوان کارگاه: مطالعات مروری (مرور سیستماتیک و متاآنالیز): پیشرفته
(آشنایی با نحوه آنالیز متاآنالیز‌های نت‌ورک Network meta-analysis،Umbrella review of meta-analysis، Dose -response meta-analysis، بررسیtrend analysis
)
دانشگاه علوم پزشكي تهران
معاونت پژوهشي
اداره انتشارات و علم‌سنجی

برنامه کارگاه مطالعات مروری (مرور سیستماتیک و متاآنالیز): پیشرفته
زمان مدرس موضوع مدت
9:05 - 9:40 دکتر صدف قاجاریه سپانلو خلاصه ای بر اصول و انواع مرور سیستماتیک و متاآنالیز 35 دقيقه
9:40 10:45 دکتر صدف قاجاریه سپانلو Network meta-analysis 65 دقیقه
10:45 11:00 استراحت 15 دقیقه
11:00 11:35 دکتر صدف قاجاریه سپانلو Dose response analysis 35 دقیقه
11:35 13:00 دکتر نگار رضایی Sensitivity Analyses 85 دقیقه


فرم درخواست کارگاه توانمندسازی آموزشی

عنوان کارگاه پیشنهادی: مطالعات مروری (مرور سیستماتیک و متاآنالیز): پیشرفته

اهداف و اهمیت کارگاه:
مطالعات مرور سیستماتیک و متاآنالیز از مهمترین نوع مطالعات در علوم پایه و بالینی هستند. آشنایی اعضای محترم هیات علمی با اصول و روشهای مرور سیستماتیک از اهمیت بسزایی برخوردار است.
گروه هدف کارگاه: اعضای محترم هیات علمی
تاریخ برگزاری و مدت زمان کارگاه: 21/8/1402  به مدت 4 ساعت
اطلاعات مدرس پیشنهادی:
نام و نام خانوادگی اول: دکتر صدف قاجاریه سپانلو
رشته و مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی پژوهشی در حیطه اپیدمیولوژی                                    
دانشگاه محل خدمت: دانشگاه علوم پرزشکی تهران
رتبه علمی: دانشیار
نام و نام خانوادگی دوم: دکتر نگار رضایی
رشته و مقطع تحصیلی: دکترای PhD در رشته اپیدمیولوژی
دانشگاه محل خدمت: دانشگاه علوم پزشکی تهران
رتبه علمی: استادیار


۱۴۰۲/۸/۲۳
برنامه جامع توانمندسازی پژوهشی و فناوری اعضای هیئت‌علمی
0 نفر
ایمنی زیستی و ملاحظات اخلاقی پژوهش‌های آزمایشگاهی
مدرس/مدرسان: دکتر فیض آبادی
زمان برگزاری: ۱۴۰۲/۸/۲۳ - ساعت 8 تا 10 مکان برگزاری: کارگاه آنلاین برگزار می شود
آخرین مهلت ثبت نام: 1402/8/23 هزینه: رایگان
ظرفیت: 70 نفر ظرفیت باقیمانده: 0 نفر

ثبت نام


۱۴۰۲/۸/۲۸
برنامه جامع توانمندسازی پژوهشی و فناوری اعضای هیئت‌علمی
0 نفر
برنامه‌نویسی پایتون: مقدماتی
مدرس/مدرسان: دکتر بهادر مکی‌آبادی
زمان برگزاری: ۱۴۰۲/۸/۲۸ - ساعت 9 تا 13 مکان برگزاری: کارگاه آنلاین برگزار می شود
آخرین مهلت ثبت نام: 1402/8/28 هزینه: رایگان
ظرفیت: 72 نفر ظرفیت باقیمانده: 0 نفر

ثبت نام


۱۴۰۲/۸/۳۰
برنامه جامع توانمندسازی پژوهشی و فناوری اعضای هیئت‌علمی
0 نفر
تحلیل آماری با استفاده از نرم‌افزار STATA: مقدماتی
مدرس/مدرسان: دکتر سید مصطفی حسینی
زمان برگزاری: ۱۴۰۲/۸/۳۰ - ساعت 9 تا 13 مکان برگزاری: سالن آموزشی کتابخانه مرکزی دانشگاه، خیابان پورسینا، پلاک 7 برگزار می گردد.
آخرین مهلت ثبت نام: 1402/8/30 هزینه: رایگان
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: 0 نفر

ثبت نام


۱۴۰۲/۹/۵
برنامه جامع توانمندسازی پژوهشی و فناوری اعضای هیئت‌علمی
0 نفر
ثبت اختراع
مدرس/مدرسان: مهندس فاطمه جهان پیما
زمان برگزاری: ۱۴۰۲/۹/۵ - ساعت 9 تا 13 مکان برگزاری: کارگاه آنلاین برگزار می شود
آخرین مهلت ثبت نام: 1402/9/5 هزینه: رایگان
ظرفیت: 60 نفر ظرفیت باقیمانده: 0 نفر

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

1- آشنایی با مالکیت فکری با تاکید بر حقوق اختراعات (ساعت 9 تا 10:45)

تایم استراحت (10:45 تا 11)

2- چگونه به اطلاعات افشا شده در پتنت دست یابیم(ساعت 11 تا 13)

 


۱۴۰۲/۹/۷
برنامه جامع توانمندسازی پژوهشی و فناوری اعضای هیئت‌علمی
0 نفر
تجاری‌سازی (مراکز رشد و حمایت‌های دانشگاه)
مدرس/مدرسان: دکتر رضا فریدی مجیدی
زمان برگزاری: ۱۴۰۲/۹/۷ - ساعت 9 تا 13 مکان برگزاری: کارگاه آنلاین برگزار می شود
آخرین مهلت ثبت نام: 1402/9/7 هزینه: رایگان
ظرفیت: 60 نفر ظرفیت باقیمانده: 0 نفر

ثبت نام


۱۴۰۲/۹/۱۱
برنامه جامع توانمندسازی پژوهشی و فناوری اعضای هیئت‌علمی
0 نفر
آشنایی با کاربرد هوش مصنوعی در پژوهش‌های حوزۀ سلامت
مدرس/مدرسان: دکتر حسین عرب علی‌بیک
زمان برگزاری: ۱۴۰۲/۹/۱۱ - ساعت 9 تا 13 مکان برگزاری: کارگاه آنلاین برگزار می شود
آخرین مهلت ثبت نام: 1402/9/11 هزینه: رایگان
ظرفیت: 70 نفر ظرفیت باقیمانده: 0 نفر

ثبت نام


۱۴۰۲/۹/۱۲
برنامه جامع توانمندسازی پژوهشی و فناوری اعضای هیئت‌علمی
0 نفر
تحلیل آماری با استفاده از نرم‌افزار STATA: پیشرفته
مدرس/مدرسان: دکتر سید مصطفی حسینی
زمان برگزاری: ۱۴۰۲/۹/۱۲ - ساعت 9 تا 13 مکان برگزاری: سالن آموزشی کتابخانه مرکزی دانشگاه، خیابان پورسینا، پلاک 7 برگزار می گردد.
آخرین مهلت ثبت نام: 1402/9/12 هزینه: رایگان
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: 0 نفر

ثبت نام


۱۴۰۲/۹/۱۳
برنامه جامع توانمندسازی پژوهشی و فناوری اعضای هیئت‌علمی
0 نفر
آشنایی با نرم‌افزارهای رفرنس‌نویسی
مدرس/مدرسان: دکتر پیام کبیری
زمان برگزاری: ۱۴۰۲/۹/۱۳ - ساعت 9 تا 13 مکان برگزاری: کارگاه آنلاین برگزار می شود
آخرین مهلت ثبت نام: 1402/9/13 هزینه: رایگان
ظرفیت: 60 نفر ظرفیت باقیمانده: 0 نفر

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

 

دانشگاه علوم پزشكي تهران
معاونت تحقیقات و فناوریبرنامه کارگاه آشنايی با نرم‌افزارEndNote

مدرس: دکتر پيام کبيری


 
زمان موضوع مدت
9:00 - 8:30 رفرانس نويسی، اهميت و انواع آن 30 دقيقه
9:15 - 9:00 معرفي نرم‌افزار  EndNote 15 دقيقه
9:30 - 9:15 نحوه ايجاد بانک اطلاعاتی در نرم‌افزار 15 دقيقه
10:00 - 9:30 روش‌های ورود اطلاعات 30 دقيقه
10:30 - 10:00 کار عملی و تمرين (1) 30 دقيقه
11:00 - 10:30 استراحت و پذيرايي 30 دقيقه
11:30 - 11:00 ايجاد و توليد فهرست منابع 30 دقيقه
12:00 - 11:30 کار عملی و تمرين (2) 30 دقيقه
12:30 - 12:00 آشنايی با شيوه حذف کردن رفرانس‌ها 30 دقيقه
13:00 - 12:30 آماده‌سازی مقاله برای ارسال 30 دقيقه
13:30 - 13:00 نکات کاربردی کار با نرم‌افزار 30 دقيقه
14:00 - 13:30 معرفي Web EndNote 30 دقيقه
 

۱۴۰۲/۹/۱۴
برنامه جامع توانمندسازی پژوهشی و فناوری اعضای هیئت‌علمی
0 نفر
استانداردهای فنی و جنبه‌های اخلاقی در انجام کارآزمایی‌های بالینی
مدرس/مدرسان: دکتر فریبا اصغری
زمان برگزاری: ۱۴۰۲/۹/۱۴ - ساعت 8 تا 10 مکان برگزاری: کارگاه آنلاین برگزار می شود
آخرین مهلت ثبت نام: 1402/9/14 هزینه: رایگان
ظرفیت: 70 نفر ظرفیت باقیمانده: 0 نفر

ثبت نام


۱۴۰۲/۹/۱۸
برنامه جامع توانمندسازی پژوهشی و فناوری اعضای هیئت‌علمی
0 نفر
تحلیل آماری با استفاده از نرم‌افزار R: مقدماتی
مدرس/مدرسان: دکتر یاسری، دکتر یکانی نژاد
زمان برگزاری: ۱۴۰۲/۹/۱۸ - ساعت 9 تا 13 مکان برگزاری: سالن آموزشی کتابخانه مرکزی دانشگاه، خیابان پورسینا، پلاک 7 برگزار می گردد.
آخرین مهلت ثبت نام: 1402/9/18 هزینه: رایگان
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: 0 نفر

ثبت نام


۱۴۰۲/۹/۱۹
برنامه جامع توانمندسازی پژوهشی و فناوری اعضای هیئت‌علمی
0 نفر
آینده‌ پژوهی در پژوهش
مدرس/مدرسان: دکتر علی‌رضا همتی
زمان برگزاری: ۱۴۰۲/۹/۱۹ - ساعت 9 تا 13 مکان برگزاری: کارگاه آنلاین برگزار می شود
آخرین مهلت ثبت نام: 1402/9/19 هزینه: رایگان
ظرفیت: 70 نفر ظرفیت باقیمانده: 0 نفر

ثبت نام


۱۴۰۲/۹/۲۱
برنامه جامع توانمندسازی پژوهشی و فناوری اعضای هیئت‌علمی
0 نفر
استانداردهای فنی و جنبه‌های اخلاقی در انجام پژوهش‌های حیوانی
مدرس/مدرسان: دکتر پرتو آدر
زمان برگزاری: ۱۴۰۲/۹/۲۱ - ساعت 8 تا 10 مکان برگزاری: کارگاه آنلاین برگزار می شود
آخرین مهلت ثبت نام: 1402/9/21 هزینه: رایگان
ظرفیت: 70 نفر ظرفیت باقیمانده: 0 نفر

ثبت نام


۱۴۰۲/۹/۲۸
برنامه جامع توانمندسازی پژوهشی و فناوری اعضای هیئت‌علمی
0 نفر
ملاحظات اخلاقی در انتشار آثار پژوهشی (شرایط نویسندگی مقالات، مجلات نامعتبر و دستبرد علمی)
مدرس/مدرسان: دکتر پیام کبیری
زمان برگزاری: ۱۴۰۲/۹/۲۸ - ساعت 8 تا 10 مکان برگزاری: کارگاه آنلاین برگزار می شود
آخرین مهلت ثبت نام: 1402/9/28 هزینه: رایگان
ظرفیت: 70 نفر ظرفیت باقیمانده: 0 نفر

✓   فایل‌های پیوست ثبت نام


۱۴۰۲/۱۰/۴
برنامه جامع توانمندسازی پژوهشی و فناوری اعضای هیئت‌علمی
0 نفر
نگارش پروپوزال و جذب گرنت‌های پژوهشی بین‌المللی
مدرس/مدرسان: دکتر امیرحسین تکیان
زمان برگزاری: ۱۴۰۲/۱۰/۴ - ساعت 9 تا 12 مکان برگزاری: کارگاه آنلاین برگزار می شود
آخرین مهلت ثبت نام: 1402/10/4 هزینه: رایگان
ظرفیت: 70 نفر ظرفیت باقیمانده: 0 نفر

ثبت نام


۱۴۰۲/۱۰/۶
برنامه جامع توانمندسازی پژوهشی و فناوری اعضای هیئت‌علمی
0 نفر
اصول، مبانی، نکات عملی مرتبط با طراحی، اجرا و تجزیه و تحلیل مطالعات کیفی
مدرس/مدرسان: دکتر مریم اسماعیلی، دکتر محمد علی چراغی
زمان برگزاری: ۱۴۰۲/۱۰/۶ - ساعت 9 تا 13 مکان برگزاری: کارگاه آنلاین برگزار می شود
آخرین مهلت ثبت نام: 1402/10/6 هزینه: رایگان
ظرفیت: 70 نفر ظرفیت باقیمانده: 0 نفر

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام۱۴۰۲/۱۰/۱۰
برنامه جامع توانمندسازی پژوهشی و فناوری اعضای هیئت‌علمی
0 نفر
تحلیل آماری با استفاده از نرم‌افزار SAS: مقدماتی
مدرس/مدرسان: دکتر یاسری، دکتر یکانی نژاد
زمان برگزاری: ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ - ساعت 9 تا 13 مکان برگزاری: سالن آموزشی کتابخانه مرکزی دانشگاه، خیابان پورسینا، پلاک 7 برگزار می گردد.
آخرین مهلت ثبت نام: 1402/10/10 هزینه: رایگان
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: 0 نفر

ثبت نام


۱۴۰۲/۱۰/۱۱
برنامه جامع توانمندسازی پژوهشی و فناوری اعضای هیئت‌علمی
0 نفر
مدیریت تعارض در پژوهش و فناوری
مدرس/مدرسان: دکتر پیام کبیری
زمان برگزاری: ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ - ساعت 9 تا 13 مکان برگزاری: کارگاه آنلاین برگزار می شود
آخرین مهلت ثبت نام: 1402/10/11 هزینه: رایگان
ظرفیت: 70 نفر ظرفیت باقیمانده: 0 نفر

ثبت نام


۱۴۰۲/۱۰/۱۲
برنامه جامع توانمندسازی پژوهشی و فناوری اعضای هیئت‌علمی
0 نفر
مصادیق تخلفات و سوءرفتارهای پژوهشی (راه‌های پیشگیری و مقابله با آن، قوانین مربوطه، روند رسیدگی)
مدرس/مدرسان: دکتر احسان شمسی
زمان برگزاری: ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ - ساعت 8 تا 10 مکان برگزاری: کارگاه آنلاین برگزار می شود
آخرین مهلت ثبت نام: 1402/10/12 هزینه: رایگان
ظرفیت: 70 نفر ظرفیت باقیمانده: 0 نفر

ثبت نام


۱۴۰۲/۱۰/۱۷
برنامه جامع توانمندسازی پژوهشی و فناوری اعضای هیئت‌علمی
0 نفر
آشنایی با شیوه‌ها و فنون مذاکره
مدرس/مدرسان: دکتر غلامرضا حسن‌پور، دکتر فرزانه شیرانی
زمان برگزاری: ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ - ساعت 9 تا 13 مکان برگزاری: کارگاه آنلاین برگزار می شود
آخرین مهلت ثبت نام: 1402/10/17 هزینه: رایگان
ظرفیت: 70 نفر ظرفیت باقیمانده: 0 نفر

ثبت نام


۱۴۰۲/۱۰/۱۹
برنامه جامع توانمندسازی پژوهشی و فناوری اعضای هیئت‌علمی
0 نفر
کلیات پژوهش های انسانی (اصول و قواعد اخلاقی در انجام پژوهش بر انسان، رضایت نامه آگاهانه، رازداری، محرمانگی، حریم خصوصی، انتخاب آزمودنی، گرو
مدرس/مدرسان: دکتر پونه سالاری، دکتر احسان شمسی
زمان برگزاری: ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ - ساعت 8 تا 10 مکان برگزاری: کارگاه آنلاین برگزار می شود
آخرین مهلت ثبت نام: 1402/10/19 هزینه: رایگان
ظرفیت: 70 نفر ظرفیت باقیمانده: 0 نفر

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

عنوان کارگاه : کلیات پژوهش های انسانی( اصول و قواعد اخلاقی در انجام پژوهش بر انسان، رضایت نامه آگاهانه، رازداری، محرمانگی، حریم خصوصی، انتخاب آزمودنی، گروه های آسیب پذیر)

۱۴۰۲/۱۰/۲۴
برنامه جامع توانمندسازی پژوهشی و فناوری اعضای هیئت‌علمی
0 نفر
برنامه‌نویسی پایتون: پیشرفته
مدرس/مدرسان: دکتر بهادر مکی‌آبادی
زمان برگزاری: ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ - ساعت 9 تا 13 مکان برگزاری: کارگاه آنلاین برگزار می شود
آخرین مهلت ثبت نام: 1402/10/24 هزینه: رایگان
ظرفیت: 72 نفر ظرفیت باقیمانده: 0 نفر

ثبت نام


۱۴۰۲/۱۰/۲۶
برنامه جامع توانمندسازی پژوهشی و فناوری اعضای هیئت‌علمی
0 نفر
اصول مالکیت و به‌اشتراک‌گذاری داده‌ها و نمونه‌های زیستی (بانک داده‌ها و نمونه‌ها، ارسال نمونه‌ها به خارج از کشور، پژوهش‌های بین‌الملل
مدرس/مدرسان: دکتر پونه سالاری، دکتر احسان شمسی
زمان برگزاری: ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ - ساعت 8 تا 10 مکان برگزاری: کارگاه آنلاین برگزار می شود
آخرین مهلت ثبت نام: 1402/10/26 هزینه: رایگان
ظرفیت: 70 نفر ظرفیت باقیمانده: 0 نفر

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

عنوان کارگاه: اصول مالکیت و به اشتراک گذاری داده ها و نمونه های زیستی( بانک داده ها و نمونه ها، ارسال نمونه ها به خارج کشور، پژوهش های بین المللی و ...)

۱۴۰۲/۱۰/۳۰
برنامه جامع توانمندسازی پژوهشی و فناوری اعضای هیئت‌علمی
0 نفر
نگارش مقاله علمی (Scientific writing)
مدرس/مدرسان: دکتر ارجمند
زمان برگزاری: ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ - ساعت 9 تا 13 مکان برگزاری: کارگاه آنلاین برگزار می شود
آخرین مهلت ثبت نام: 1402/10/30 هزینه: رایگان
ظرفیت: 70 نفر ظرفیت باقیمانده: 0 نفر

ثبت نام


۱۴۰۲/۴/۴
اداره انتشارات و علم‌سنجی
-
اشتباهات رایج در مقاله‌نویسی
مدرس/مدرسان: دکتر اکبر شفیعی
زمان برگزاری: ۱۴۰۲/۴/۴ - ساعت 9 تا 13 مکان برگزاری: سالن آموزشی کتابخانه مرکزی دانشگاه، خیابان پورسینا، پلاک 7
آخرین مهلت ثبت نام: 1402/3/20 هزینه: 500,000 ریال
ظرفیت: 40 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

                

دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت تحقیقات و فن‏اوری

اداره انتشارات و علم سنجی

راهنمای شرکت در کارگاه اشتباهات رایج در مقاله‌نویسی


 
سالانه حجم زیادی از پژوهش های پزشکی به چاپ می رسند، اما به همان نسبت نیز برخی پژوهش ها هیچگاه به چاپ نرسیده و بایگانی می شوند. یا اینکه مقالات با وجود برخوداری از کیفیت علمی بالا، به دلیل کیفیت پایین نگارش و آماده سازی، در ژورنال های سطح پایین به چاپ میرسند. یکی از دلایل مهم این مشکلات، نگارش نامناسب و آشنا نبودن پژوهشگران با روش های نگارش علمی، نوع مقاله بسته به نوع پژوهش و ارسال به مجلات علمی نامناسب است. در این کارگاه اشتباهات شایع در نگارش علمی، با در نظر گرفتن اصول اولیه پژوهش در پزشکی و نوع مقالات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
گروه های هدف:

*      هیات علمی
*      دستیاران تخصصی و فوق تخصصی
*      پژوهشگران علوم پزشکی
توجه: این کارگاه برای کسانی که تجربه مقاله نویسی در زمینه علوم پزشکی داشته باشند کارآیی خواهد داشت.
شرکت کنندگان در این کارگاه باید بتوانند در پایان:
1-      اشتباهات شایع در نگارش علمی را بشناسند.
2-      روش بررسی اجزای مقاله و اصلاحات آن را بشناسند.
3-      از بیان مناسب یافته های علمی و ابزارهای ارائه آن آگاه باشند.
4-      قادر به ویرایش و اصلاح مقالات علمی باشند.

به متقاضیان شرکت در این کارگاه موکدا توصیه می شود لطفا قبل از شرکت در کارگاه این راهنما را با دقت مطالعه فرمایید.
لطفا توجه فرمایید:
 • به دلیل واریز هزینه شرکت در کارگاه به حساب دولتی، در صورت انصراف از شرکت در کارگاه، وجه پرداختی به هیچ‌ وجه مسترد نمی‌گردد.
 • برای دریافت گواهی ابتدا از طریق نام کاربری و پسورد خود، در صفحه اصلی سایت وارد کارتابل شخصی شوید و با انتخاب کارگاه مورد نظر بر روی لینک دریافت گواهینامه شرکت در کارگاه کلیک فرمایید.

۴ و ۱۴۰۲/۶/۵
اداره انتشارات و علم‌سنجی
-
نقد و داوری مقاله (Peer Review & Critical Appraisal)
مدرس/مدرسان: دکتر ولی‌اله بایگی، دکتر محمد ساعتچی
زمان برگزاری: ۴ و ۱۴۰۲/۶/۵ - ساعت 9 تا 13 مکان برگزاری: کارگاه به صورت آنلاین برگزار می شود.
آخرین مهلت ثبت نام: 1402/5/5 هزینه: 1,000,000 ریال
ظرفیت: 40 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام


دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت تحقیقات و فن‏اوریراهنمای شرکت در کارگاه نقد و داوری مقاله
(Peer Review & Critical Appraisal)به متقاضیان شرکت در این کارگاه موکدا توصیه می شود لطفا قبل از شرکت در کارگاه این راهنما را با دقت مطالعه فرمایید.
این کارگاه اصول نقد و داوری مقالات منتج از پژوهش‌های علوم پزشکی و بهداشتی را مرور می‌کند. کارگاه در وحله‌ی اول به کسانی توصیه می‌شود که کار نقد و داوری مقالات را برای ژورنال‌های داخلی یا خارجی انجام می‌دهند و می‌خواهند با روش‌های استاندارد داوری بیشتر آشنا شوند. از آنجا که در صورت آشنا شدن با روش‌های داوری، افراد می‌توانند در نگارش مقاله خود دقت بیشتری کنند و حداقل از اشتباهات رایج اجتناب کنند، معمولاً بخشی از شرکت‌کنندگان کارگاه را نویسندگان مجرب‏‌تر مقالات تشکیل می‌دهند.

در این کارگاه اطلاعاتی در مورد چک لیست‌های داوری مقالات ارائه می‌شود و چند چک لیست انتخابی مورد بحث و بررسی بیشتر قرار می‌گیرند. همچنین در کارهای گروهی چند مقاله چاپ شده مورد داوری بر اساس چک لیست قرار می‌گیرند.

 

این کارگاه‌ها در دو روز از ساعت 9 صبح تا 14 برگزار می‌گردد.
این کارگاه برای افرادی که در زمینه علوم پزشکی یا بهداشتی تحصیل نکرده‌اند توصیه نمی‌شود.
لطفا توجه فرمایید:
 • به دلیل واریز هزینه شرکت در کارگاه به حساب دولتی، در صورت انصراف از شرکت در کارگاه، وجه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی‌گردد.
 • برای دریافت گواهی ابتدا از طریق نام کاربری و پسورد خود، در صفحه اصلی سایت وارد کارتابل شخصی شوید و با انتخاب کارگاه مورد نظر بر روی لینک دریافت گواهینامه شرکت در کارگاه کلیک فرمایید.

۱۱ و ۱۴۰۲/۶/۱۲
اداره انتشارات و علم‌سنجی
-
چگونه مقاله بنویسیم؟ (?How to write a paper)
مدرس/مدرسان: دکتر ولی‌اله بایگی، دکتر محمد ساعتچی
زمان برگزاری: ۱۱ و ۱۴۰۲/۶/۱۲ - ساعت 9 تا 13 مکان برگزاری: کارگاه به صورت آنلاین برگزار می شود.
آخرین مهلت ثبت نام: 1402/5/12 هزینه: 1,000,000 ریال
ظرفیت: 40 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام


دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت تحقیقات و فن‏اوری

راهنمای شرکت در کارگاه چگونه مقاله بنویسیم؟
(How to write a paper?)
به متقاضیان شرکت در این کارگاه موکدا توصیه می شود لطفا قبل از شرکت در کارگاه این راهنما را با دقت مطالعه فرمایید.
هدف این کارگاه مرور اصول نگارش مقالاتی است که بر اساس پژوهش‌های علوم تجربی نوشته می‌شوند. توجه به این نکته ضروری است که نوع نگاه‏ کارگاه به این موضوع بر اساس پژوهش‌ها و مقالات علوم پزشکی و بهداشتی است. نظرسنجی‌های کارگاه‌های قبل نشان می‌دهند که افرادی بیشتر از کارگاه سود برده‌اند که آشنایی نسبی با اصول پژوهش در علوم پزشکی داشته‌اند و کسانی که در زمینه علوم محض فعالیت می‌کنند آن را قدری دور از علایق‌شان یافته‌اند. در این کارگاه معمولاً افرادی با زمینه‌های مختلف کاری و تحصیلی از قبیل پزشکان متخصص و عمومی، داروسازان، دکترا و کارشناسان ارشد رشته‌های علوم پایه پزشکی حضور دارند. مثال‌ها عمدتاً بر اساس پژوهش‌های پزشکی است ولی به شکلی انتخاب می‌شوند که برای کلیه افراد یاد شده قابل فهم باشند.
در طول دوره مهارت‌های نگارش اجزاء اصلی مقاله مرور می‌شود و با انجام کار عملی و نقد و بررسی مقالات ارائه ‌شده مورد تمرین قرار می‌گیرد. توصیه می‌شود بعد از دوره شرکت‌کنندگان مقالات چاپ شده و یا در دست چاپ خود را با استفاده از مهارت‌های ارائه‌شده دوباره بازبینی کنند. متاسفانه امکان برگزاری جداگانه کارگاه برای افراد در سطوح و رشته‌های مختلف در حال حاضر فراهم نیست.

این کارگاه‌ها در دو روز از ساعت 9 صبح تا 14 برگزار می‌گردد.
این کارگاه برای افرادی که در زمینه علوم پزشکی یا بهداشتی تحصیل نکرده‌اند توصیه نمی‌شود.
لطفا توجه فرمایید:
 • به دلیل واریز هزینه شرکت در کارگاه به حساب دولتی، در صورت انصراف از شرکت در کارگاه، وجه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی‌گردد.
 • برای دریافت گواهی ابتدا از طریق نام کاربری و پسورد خود، در صفحه اصلی سایت وارد کارتابل شخصی شوید و با انتخاب کارگاه مورد نظر بر روی لینک دریافت گواهینامه شرکت در کارگاه کلیک فرمایید.

۱۴۰۲/۶/۱۸
اداره انتشارات و علم‌سنجی
-
چگونه مقاله منتشر کنیم؟ (How to publish a paper)
مدرس/مدرسان: دکتر ولی‌اله بایگی، دکتر محمد ساعتچی
زمان برگزاری: ۱۴۰۲/۶/۱۸ - ساعت 9 تا 13 مکان برگزاری: کارگاه به صورت آنلاین برگزار می شود.
آخرین مهلت ثبت نام: 1402/5/18 هزینه: 500,000 ریال
ظرفیت: 40 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام


دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت تحقیقات و فن‏اوری

راهنمای شرکت در کارگاه چگونه مقاله منتشر کنیم؟
(How to publish a paper?)


به متقاضیان شرکت در این کارگاه موکدا توصیه می شود لطفا قبل از شرکت در کارگاه این راهنما را با دقت مطالعه فرمایید.
هدف این کارگاه مرور مطالبی در مورد انتشار مقالاتی است که بر اساس پژوهش‌های علوم تجربی نوشته می‌شوند. معمولاً توصیه می‌شود محققین قبل از شرکت در این کارگاه، در کارگاه مقاله‌‌نویسی شرکت کنند. از جمله مباحث این کارگاه Authorship و Publication ethics است که معمولاً مورد توجه شرکت کنندگان قرار می‌گیرد. همچنین نحوه‌ی پاسخگویی به سؤالات داوران مجلات از مباحث مهم و کلیدی کارگاه است.
در طول دوره مهارت‌های مختلف انتشار مقاله مرور می‌شود و با انجام کار عملی و نقد و بررسی مقالات ارائه ‌شده مورد تمرین قرار می‌گیرد. توصیه می‌شود بعد از دوره شرکت کنندگان مقالات چاپ شده و یا در دست چاپ خود را با استفاده از مهارت‌های ارائه‌ شده دوباره بازبینی کنند.

این کارگاه‌ها در یک روز از ساعت 9 صبح تا 14 برگزار می‌گردد.
این کارگاه برای افرادی که در زمینه علوم پزشکی یا بهداشتی تحصیل نکرده‌اند توصیه نمی‌شود.
لطفا توجه فرمایید:
 • به دلیل واریز هزینه شرکت در کارگاه به حساب دولتی، در صورت انصراف از شرکت در کارگاه، وجه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی‌گردد.
 • برای دریافت گواهی ابتدا از طریق نام کاربری و پسورد خود، در صفحه اصلی سایت وارد کارتابل شخصی شوید و با انتخاب کارگاه مورد نظر بر روی لینک دریافت گواهینامه شرکت در کارگاه کلیک فرمایید.

۱۴۰۲/۶/۲۶
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
-
آشنایی با پروفایل‌های پژوهشی و حضور در شبکه‌های اجتماعی علمی
مدرس/مدرسان: خانم دکتر راضیه زاهدی
زمان برگزاری: ۱۴۰۲/۶/۲۶ - ساعت 13-9 مکان برگزاری: سایت آموزشی کتابخانه مرکزی
آخرین مهلت ثبت نام: 1402/6/25 هزینه: رایگان
ظرفیت: 20 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۴۰۲/۶/۲۹
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
-
مهارت جستجوی مقالات برای کاربران از طریق سایت‌های معتبر و رایگان
مدرس/مدرسان: خانم دکتر راضیه زاهدی
زمان برگزاری: ۱۴۰۲/۶/۲۹ - ساعت 13-9 مکان برگزاری: سایت آموزشی کتابخانه مرکزی
آخرین مهلت ثبت نام: 1402/6/28 هزینه: رایگان
ظرفیت: 31 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام© 2023 All Rights Reserved | TUMS Workshops Management System

Designed & Developed by: Yektaweb